Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Christian Nørgaard Nielsen
Hold 2020 sa/1abcm (1abcm sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Politik og ideologier
Titel B Økonomiske værdier i 2020'erne
Titel C Velfærdsstaten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Politik og ideologier

Forløb med udgangspunkt i politik og ideologiernes betydning for samfundet. Herunder også med et fokus på mediernes rolle i debatten.

Fokus:

Ideologiers bestanddele
De tre klassiske ideologier (liberalisme, konservatisme og socialisme)
Ideologiske forgreninger
Populisme
Fordelingspolitisk og værdipolitisk akser
Issue-Voting,
Down’s model
Molins model
Adfærdstrekanten
Definition af politik
Eastons model
Politiske styreformer
Magtbegreber og 3-deling af magten,
Ligestilling mellem kønnene
Marginalvælgere/kernevælgere
Partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser
Lovgivningsprocessen
Catch-all-partier og klassepartier
Parlamentarisme
EU og dets betydning for Danmarks demokrati
Spin, priming og framing (taking out the thrash)
Medialisering, 4-statsmagt og medie-modeller (Et-trin- to-trin og anvendelsesmodellen

Bog:

Luk samfundet op, 2. udgave side LSO 105-139 + 141-148

Video:

https://vimeo.com/208483450
https://vimeo.com/209561061
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://nyheder.tv2.dk/video/MWo0VDJEX196eXZmaHM2X1NpU3FnR1F3UmFsR1FQbU0
https://www.youtube.com/watch?v=2b1Sl16s5ho&list=PLDb_yskuIuYLmjydC3QT1HKhWP6B_62_v&index=1
https://www.dr.dk/drtv/episode/tv-avisen-18_30_-mink_sagen-faelder-foedevareministeren_221930
https://www.youtube.com/watch?v=0hhKbeGuSkw
https://www.youtube.com/watch?v=hIy9ttrbQo4
http://www.hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031411132130

Hjemmeside:

https://menneskeret.dk/udgivelser/kvinder-demokrati-folketingsvalg-2019
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/kvinder_demokrati_og_folketingsvalg_2019.pdf
https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/lovgivningsprocessen-i-folketinget
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l128/20181_l128_fremsaettelsestale.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L128/BEH1-43/forhandling.htm
https://www.folketingstidende.dk/samling/20181/lovforslag/L128/20181_L128_som_vedtaget.pdf

Artikler:

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-01-01-fyldte-corona-for-meget-i-nytaarstalen-her-er-reaktionerne
https://www.bt.dk/politik/her-er-spindoktorernes-mest-beskidte-tricks?fbclid=IwAR0EJJLjTOILnjE4oA2ckD5YQSUMBXmYXbRwENaYV9U9f30I7TvtZXYiOEY
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Advokater/article12644475.ece
https://twitter.com/naserkhaderdk/status/1342163640334610437
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økonomiske værdier i 2020'erne

Forløb med fokus på økonomi og herunder behovopfyldelse. Udgangspunkt i generel indføring i basale økonomiske begreber samt forståelse for pengepolitik og finanspolitik.

Grundbog:

Luk samfundet op (2. udgave) side 149 – 155 + 159 - 175

Fokus:

Behovspyramide
Mangel- og vækstbehov
Velfærdstrekant
Signalsystem (udbud og efterspørgsel)
Forskellige former for økonomi
Økonomisk vækst (BNP)
Produktivitet
Multiplikator
Inflation/deflation
Økonomiske mål (Typer af arbejdsløshed, inflation, økonomiske mål, betalingsbalance og bæredygtig vækst)
Det økonomiske kredsløb
Konjunktursvingninger
Finanspolitik og pengepolitik
Automatiske stabilisatorer
Strukturpolitik
Stramningsstrategi og opkvalificeringsstrategi

Artikler:Hjemmesider:Videoer:

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=serietitel:%20Økonomi%20for%20dummies%20-%20med%20Huxi%20(og%20Karen)&orderby=title&SearchID=082e11c7-5c58-4ef6-a99d-47bb4b79c6e0&index=6 (Økonomi for dummies)
https://coagmento.dk/folkeskole/okonomi/markedsokonomi-og-blandingsokonomi/

Elev-slides:

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Velfærdsstaten

Forløb der tager udgangspunkt i velfærdsstaten i Danmark med perspektiver til andre velfærdsmodeller. Herunder diskuteres klemmer på velfærdsstaten, samt hvilke forskellige løsningsmodeller der findes. I forløbet har noget af undervisningen været varetaget af en universitetsstuderende. Da den studerende sidder i byrådet, har der i nogle modulet været et ekstra fokus på det kommunale velfærd, og hvilke udfordringer man som kommunalpolitiker sidder med.

Grundbøger:

Luk samfundet op (2. udgave) side 176 - 197

Fokus:

Velfærdsmodeller
Velfærdsstatens interne udfordringer
Demografisk udfordring
Sort arbejde
Forsørgerbyrden
Forventningspresset
Øget individualisering
Globalisering (politisk og økonomisk)
Eksterne udfordringer for velfærdsstaten

Video:

https://vimeo.com/229688004
https://politiknu.systime.dk/?id=780 (Jørgen Goul)

Artikler:

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-06-sort-arbejde-koster-staten-milliarder-hver-femte-dansker-er-skyldig
https://www.folkeskolen.dk/634515/professor-myterne-om-hoejt-skattetryk-og-aeldrebyrde-dominerer-for-meget
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/velfaerdsstaten-avler-tomhed-og-haabloeshedr
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/velfaerdsstaten-avler-tomhed-og-haabloeshed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer