Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/s (1s SRP1 (DHO), 2s SRP2 (FF-okt), 2s SRP4 (SRO), 3s SRP5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A DHO - Mellemkrigstiden og Vikingetiden
Titel B DHO
Titel C Islam
Titel D Contemporary India
Titel E Magt styrer verden
Titel F Diskret matematik - multiplikatoreffekten
Titel G Anden verdenskrig og enigma

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A DHO - Mellemkrigstiden og Vikingetiden

Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.


Vikingetiden:
Vi har undersøgt forholdene omkring tilblivelsen af Danmark og danerne i vikingetiden fra ca. 800-1050. Vi har set på kilder til perioden, og på hvilken betydning det har for forståelsen af perioden. Derefter har fokus været rettet mod de forskellige samfundsgrupper, beboelse og Jellingdynastiet samt kristendommens indførelse. Endvidere har vi set på betydning af og årsager til vikingetogterne ud fra pull- and push faktorer som handel, berigelse og berømmelse samt bosættelse. Endelig har eleverne fået en forståelse af skiftende opfattelse af vikingerne fra midt 1800-tallet til i dag samt de mange forskellige former for historiebrug af vikingetiden i nutiden.

Faglige mål:
Fokus på de historieskabte forudsætninger for at kunne tale om et samlet dansk rige og et samlet dansk folkeslag, danerne
Vikingetogter
En samlet kongemagt og Jellingedynastiet
Kristendommen

Eleverne har arbejdet med følgende emner i modulerne:
Vikingetid 800-1050
Grundfremstilling - Vikingetid 800-1050
Landskab og bebyggelse
Den danske ekspansion
Nordboernes vikingetog
Klasse og køn: Høvding, bonde og træ
Kvinderne i vikingetidens
En samlet kongemagt og Vikingetidens afslutning med kristendommens indførelse


Materiale:
Kilder:
Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus") skikke ca. 922
Ottar om handel ca. 890

Film:
The Saga Of Biorn
DR1 serie: ‘Historien om Danmark’, afsnit 3 (Vikingetiden).
Tinna Damgård-Sørensen om vikingeskibene
TV-serien, ’Vikings’, 1. sæson, afsnit 2

Eleverne har læst følgende hjemmesider:
https://danmark.systime.dk/index.php?id=128
https://danmark.systime.dk/index.php?id=191
https://danmark.systime.dk/index.php?id=192
https://danmark.systime.dk/index.php?id=195
https://danmark.systime.dk/index.php?id=196
https://danmark.systime.dk/index.php?id=129
https://danmark.systime.dk/index.php?id=234
https://danmark.systime.dk/index.php?id=704
https://danmark.systime.dk/index.php?id=131
https://danmark.systime.dk/index.php?id=232
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B DHO

DHO om 1930´erne:
Litteraturhistorie om 1930´erne:
Litteraturens veje af J. Fibiger og G. Lütken (C. E. C. Gad), 2. udg., 2008   side 284-292

Afsnit 3 af tv-udsendelserne "Digtere, divaer og dogmebrødre" (om 30´erne)

Opgaveemner:
Økonomisk krise og arbejdsløshed
Nazisme
Fascisme
Skolevæsen og opdragelse
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

FORLØB I ISLAM

Sidetallene nedenfor henviser til Jens M. Steffensen: Islam – fra beduinkult til verdensreligion, Systime 2001:

Islams oprindelse og historiske hovedtræk:
Side 8-17

Tro og praksis:
Side 24-27 og tekst 8 s. 72-73 om Dommedag (Koranuddrag)

Filmklip: Abrahams hus (1:3) om Abraham, Ismael og Isak.

De fem søjler s. side 28-33 og tekst 15, 17, 18, 19, 20 (Koranuddrag og andre teksttyper om de fem søjler)
Klassens egne noter i google docs: https://docs.google.com/document/d/1cjzwffc2MzNJU4LeFcssx2NoPyEEkUNtMvx4SfV4BxI/edit

Kopi om overgangsritualer (fra religion.dk – leksikon)
Kopi om myte (fra Religion – en grundbog i livsanskuelser, Asger Sørensen m.fl. Gyldendal 1985)

Dokumentarfilm: Hajj - pilgrimsrejse til Mekka. BBC 2001.
Link til Kristeligt Dagblad "Selfies fra Mekka skaber debat" https://www.religion.dk/islam/2014-10-03/selfies-fra-mekka-skaber-debat
360 graders film om Mekka: http://interactive.aljazeera.com/aje/hajj360/index.html

At leve som muslim side 38-43, tekst 30 (om polygami) (Koranuddrag)

Sharia og hadith:
Side 34-37 og udvalgte hadithtekster s. 88-92 (Tekst 25 nr. 10, 20, 28)

Kopi med Koranens og hadiths ord om tørklædebrug.

Filmklip: ”Dem fra niende” om danske skoleelever og forskelligt syn på tørklædebrug. Fra CFU DR1 2005. Afsnit 2, minuttal start -8.02.
Filmklip: "Men Gud. Hvad skal man tro på?" om muslimsk, svensk pige. Fra CFU, fra svensk tv, sendt på DR2 2006, minuttal 6.24-10.10.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Contemporary India

Et forløb der fokuserer på forskellige aspekter af Indien, fra selvstændigheden i 1947 til det Indien vi ser i dag. Formålet med forløbet er at give eleverne et nuanceret billede af Indien gennem adskillige filmklip, tekster, billeder og film.

Materiale:

Fra Narrating India, Katrine Brøndsted (2016):
- Demarcations
- Indian Independence and Partition
- Pigmentocracy
- The Village Girl
- Cold Calling

"Low-caste Indians are better off than ever—but that’s not saying much", The Economist, 25. jan 2018
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Magt styrer verden

GRUNDBOGSMATERIALE:
Jesper Hjarsbæk Rasmussen og Jakob Sinding Skött: IP bogen. Columbus 2019 Kapitel 1.1, 1.2, 1.3
Hans Branner: Global politik 4. udgave 2019

SUPPLERENDE MATERIALE:
Artikel fra Information den 19/3-20: Kina sætter alt ind på at vinde spinkrig om coronavirus over USA.
Artikel fra Ekstrabladet den 1/4-20: NATO-chef: Coronakrisen må ikke blive en sikkerhedskrise.
Tabel: Udviklingen i den økonomiske vækst for vigtige stormagter 2004-2018: https://www.globalis.dk/Statistik/BNP
Artikel fra Weekendavisen den 26/4-18: Thukydids fælde.
https://www.ted.com/talks/joseph_nye_global_power_shifts/transcript
Artikel fra Information den 21/1-17: Blød magt kan blive Danmarks vigtigste våben i en ustabil verden.
Deadline den 14/4-18: Martin Lidegaard og Ole Wæver drøfter John J. Mearsheimer
Artikel fra Information den 15/4-20: Trumps håndtering af coronapandemien kan undergrave USA´s magtposition som ledernation
Tabel fra EIU, August 2019: Økonomiske nøgletal USA
Kampen om den nye verdensorden [uddrag]. Formuepleje.dk den 31. januar 2019.
Martin Lidegaard: Sådan fornyer vi vores forhold til verdens førende stormagt [uddrag]. Altinget.dk den 25. september 2019.
USA´s magt i verden bygger ikke mere på FN´s flotte principper, den bygger på dollaren. Information den 15. april 2020.

INDHOLD:
Aktører i International politik (stater, IGO´er, NGO´er, MNC´er)
Magt i IP:
     - Ressourcemagt (fysisk = hård, og ikke-fysisk = blød)
     - Magt som relation (institutionel, ikke-institutionel)
     - Strukturel magt (symbolsk, materiel)
Magthieraki (supermagt, stormagt, mellemstor magt, småstat)
Uni-, bi-, multipolaritet
Teorier om international politik (Realisme og Idealisme)
Den internationale magtforskydning
Isolationisme vs. internationalisme
Interdependens
Den liberale, multilaterale verdensorden (internationale aftaler, USA som hegemon, åbne og frie samfund)
Balancering
Bandwagoning
Defensiv vs. offensiv udenrigspolitik

ØVRIGT:
Diagram med lineær regression
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Diskret matematik - multiplikatoreffekten

SRO-forløb i samarbejde med samfundsfag. Udelukkende gennemgået virtuelt.

- Endelig og uendelige rækker
- Summen af endelige og uendelige rækker
- Rækker som diskret matematik
- Sammenhæng mellem uendelig række og multiplikatoren
- Multiplikatoreffekten som diskret matematik
- Beregning af multiplikatoreffekten på autentisk data om dansk økonomi.
- Matematiske metoder: faget muligheder og begrænsninger ift. SRO om coronakrisen effekter på dansk økonomi.
        o Beviser
        o Formel og empirisk metode
        o Matematik vs. naturvidenskab
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Anden verdenskrig og enigma

Verdenskrigene i England og Enigma

I 3g er der et obligatorisk flerfagligt forløb. Fagene var udvalgt til Historie og Matematik. Samlet set har eleverne i dette forløb arbejde med England internationale roller fra WW1 til WW2 med særligt fokus på kodebrydning, Atlanterhavskrigen og Enigma. Herunder har eleverne arbejdet med Verdenskrigene, teknologiske fremskridt, ideologiernes kamp, interne og eksterne konflikter i Storbritannien (fx appeasement-politik). Som en del af opgaven/forløbet har eleverne arbejdet med historiebrug med filmen The Imitation Game.

Faglige mål (Historie):
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i,hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof (Historie):
:- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer  
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- globalisering
- historiebrug og -formidling
- historiefaglige teorier og metoder.

Materialer (Historie):
Bog: Storbritanniens historie - fra Britannia til Brexit s. 138-171
Film: The Imitation Game
Artikel: Slaget om Atlanterhavet (fra Den Store Danske)
Artikel: Han forstod maskinens, men aldrig menneskets koder fra: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2015/01/forstod-maskinens-aldrig-menneskets-koder

Desuden har eleverne udvalgt forskellige artikler og kilder til at belyse nedenstående opgaveformulering.


Opgaveformulering:
- Redegør kort for Storbritanniens internationale rolle i tiden op til - og under Anden Verdenskrig. Gør dernæst rede for slaget om Atlanten frem til englændernes brydning af Enigma-maskinen. Inddrag selvvalgte kilder til at belyse omtalte.
- Beskriv udviklingen i kryptologi herunder frekvensanalysens betydning for kryptering.
- Redegør for, hvilket antal ledninger, der giver det maksimale antal “kodeinstillationer” i Enigma. Analyser historiebrug i filmen The Imitation Game  med fokus på betydningen af Enigma og afkodningen heraf.
- Diskuter de begrænsninger, kodning vha. Enigmamaskinen havde for tyskerne under anden verdenskrig. Diskuter endvidere det dilemma, briterne stod overfor efter brydningen.

Matematik:
Kende forskel på fremstilling af matematik i bøger og oprindelig opnåelse af viden (englændernes dekryptering af enigma).
Præsenteres for nedslag i matematikhistorisk udvikling, der perspektiverer et eller flere emner fra kernestof eller supplerende stof (kryptering)
Kunne forholde sig til muligheder og begrænsninger for matematik i arbejdet med en konkret problemstilling.
Gerne eksempler på at abstrakt ”unyttig” matematik bliver brugbar (permutationer, fakultet og kombinatorik samt bevist for det antal ledninger, der giver maksimal antal kodeinstallationer)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering af diskussion 18-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer