Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Jeppe Larsen Bartholomæussen
Hold 2020 bi/1z (1z bi, 1z bi-øv1, 1z bi-øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Celler
Titel B Kost og Motion 1
Titel C Genetik og evolution
Titel D Sex og hormoner
Titel E Kost og motion 2
Titel F Naturens økosystemer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Celler

Fagligt indhold:
- Opbygning af prokaryote celler, planteceller og dyreceller
- Udvalgte organellers funktion, fx mitokondrier, grønkorn og ribosomer
- Membrantransport, osmose, diffusion og aktiv transport

Øvelser:
- Mikroskopering af dyre og plantecelle
- Osmose i kartofler
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kost og Motion 1

Fagligt indhold:
- Kostens bestanddele (kulhydrater, fedtstoffer og proteiner)
- Fordøjelsessystemet
- Enzymers opbygning og funktion
- Blodsukker regulering og diabetes
- Udregning af energiforbrug i løbet af 24 timer og energibalance
- Appetitregulering og slankekurer

Øvelser:
- Blodsukkermålinger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Genetik og evolution

Fagligt indhold:
- DNA og kromosomer
- Celledelinger: Mitose og Meiose
- Proteinsyntesen
- Et gens nedarvning – autosomal og kønsbunden nedarvning
- To gens nedarvning
- Blodtyper og nedarvning
- CRISPR-teknikken og genmodificering af mennesket
- Lamarck og Darwins evolutionsteorier
- Forskellige former for selektion og mutationers rolle i evolutionen

Film:
- Vores Gener – Historien Bag Videnskaben – Del 1
- Human Nature

Øvelser:
- Blodtypebestemmelse
- Selektion med Origamifugle
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sex og hormoner

Fagligt indhold:
- Mandens kønshormoner
- Negativ og positiv feedback regulering af hormoner
- Kvindens menstruationscyklus
- Prævention
- Hormonforstyrrende stoffer
Film:
- Sex Explained – Netflix (”Prævention” og ”Fertilitet”)

Øvelser:
- Hormonforstyrrende stoffer i plejeprodukter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Naturens økosystemer

Fagligt indhold:
- Kulstofkredsløbet
- Drivhuseffekten
- Bioethanolproduktion, herunder gæringsprocessen og enzymatisk nedbrydning
- Økosystemers struktur og energi i økosystemer
- Fotosyntese og respiration hos planter
- Biodiversitetskrisen
- Livet i et vandløb
- Forurening af et vandløb med organisk stof og dets konsekvenser
Film:
- Klimakrisen – de hårde facts
- Biodiversitetskrisen – de hårde facts

Øvelser:
- Gæringsforsøg
- Fotosyntese i vandpest
- Vandløbsundersøgelse
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer