Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2020 fy/y (1y fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Bølger og lys
Titel B Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Bølger og lys

Orbit C 2. udg. s. 64-78, 108-131, 136-148

- grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens
- lyd og lys som eksempler på bølger og deres fysiske egenskaber
- det elektromagnetiske spektrum
- fotoners energi, atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre

Forskellige lyskilders emissionsspektre
Bestemmelse af bølgelængde for laserlys
Hydrogenlampen
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Universet

Orbit C 2. udg. s. 184-196, 200-224

- grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse og spektrallinjers rødforskydning
- Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer