Hjælp 16.263

11/7-2019

Fejl rettet, EDUP: Ved bekræftelse af om anmodning om annullering af sag, blev sagen afsluttet automatisk, men lectioelevudlånet blev ikke slettet.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Dannede ikke lovlige importfiler.
16.262

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Fejlede stadig.
16.261

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Hvis et holdelement ikke var aktivt på lektionens dato, eller holdelementet ikke eksiterede, så fik man ukendt fejl.
Stamdata, AMU statistik: Lidt tilretninger og test mod STIL. Indberetninger fejler dog når man forsøger at indberette, da STILs systemer ikke virker.
16.260

9/7-2019

Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Understøtter nu import af skema over flere skoleår, samt holdelementer som løber over flere skoleår.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetning: Genbehandl virkede ikke (man fik ukendt fejl).
Fejl ved skemaimport: Kan ikke finde holdlelement i Lectio for aktiviteten.
16.259

8/7-2019

Fejl rettet, Ved opret af tillægspriser fakturering, blankes Beskrivelse efter valg af Gebyrtype.
Fejl rettet, Engelsk HTX bevis har dansk dato.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: STA SAM indberettes nu igen som STA MDT (eksamensdatabasen har igen fjernet STA SAM som mulighed).
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Verifikation af at udmeldelsesdato ikke ligger for langt ude i fremtiden er nu ændret fra 4 år til 5 år, for at håndtere EUD elever på lange aftaler.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Understøtter nu holdelementer som kører over flere skoleår.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Datoformatkolonnen følger nu lectios standard datoformat.
16.258

4/7-2019

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Fejlede.
16.257

4/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.256

3/7-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5134B Historie bliver nu vægtet 1,5.
Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at importere linjer i CSV format fra EASY.
16.255

2/7-2019

Fejl rettet, Hold: Perioden for holdelementer blev ikke altid sat korrekt.
Hold, Tilstededage: Kolonnesortering forbedret.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for elever på GIFv3 blev ikke indberettet.
16.254

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.253

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.252

1/7-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold udløses nu TMK IGPÅ for påbegyndelse.
16.251

1/7-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportfeltet rekvirent skal vise typen og ikke navnet.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: I nogle tilfælde blev teknikfag ikke medtaget.
16.250

28/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: Diverse nye bekendtgørelser er mulige for EUD.
16.249

28/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Elev-aktivperiode: AMU/ÅU elever fik ikke altid vedligeholdt deres aktiv-periode, når man havde brugt "Udskift elev" funktionen på AMU tilmelding siden.
Eksamen, Bevis, HTX: Teknikfag hvor der ikke er hardkodet en visningstekst på dansk og engelsk gav fejl. Nu bruges fagets beskrivelse i stedet, samt fagets almindelige engelske oversættelse.
16.248

27/6-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For udlånte godkendelser udløses nu bidrag hvis der findes en udlånt godkendelse på mindst én dato af tilskudslinjens periode.
16.247

27/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser, HF: Hvis eleven følger de nye fag NF/KS med intern prøve, så vises nu også årskarakter-kolonne på hfv1 beviser.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af at eleven har SSO, samt NF og KS intern prøve, samt en eksamen i hvert af underfagene for NF og KS.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Ændringer i Informationskanal og Informationsendestil medførte ikke automatisk at ændringen blev indsendt til EUDK.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, Indberetning: Der kunne opstå en fejl for eux elever med prøvebeviser med "Gennemført" karakterer.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUD GF2: Beviset kan nu genereres med bekendtgørelse nr. 434.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der blev i nogle tilfælde givet forkerte advarsler om manglende udlån.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU/ÅU: Kolonnen "Tælledato" er nu benævnt "Udløsende dato".
16.246

27/6-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Gav en fejl.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af minimum Dansk A, Engelsk B og Matematik C.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUX del 1 2017/18: Engelsk overskrift ændret til "Diploma for eux part one".
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Påbegyndelsestilskud blev udløst for ÅU selvom eleven ikke var tilstede.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Bidrag for rækker med ISB-rekvirent vises nu.
Fejl rettet, Hold, AMU: Faget "25000- RKV før erhvervsuddannelse" er nu gyldigt for uddannelsen 396v1.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GIFv3: Beviset kunne ikke genereres.
16.245

26/6-2019

Stamdata, Eksamensbeviser: Hvis der ikke er opsat nogen rektor i bevisopsætning, så tages rektors navn nu fra afdelings-/skoleopsætning.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, Gym: Den engelske udgave af beviser indeholder nu gennemsnit og fagpakke beskrivelse.
16.244

26/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: I nogle specielle tilfælde kunne indberetningen fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Hvis værge cpr nr ikke var lovligt, fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Det automatiske job til at opdatere alle elevers easy-P aftaler hver nat fejlede, da easy-P nogle gange sendte dubletter af aftaler i xml'erne.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: Fagene 6719A og 6630A bruges nu også til at bestemme teksten i Teknikfag linien.
16.243

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, Synkroniser alt: Kan nu også fortsætte selvom der sker fejl i synkronisering af tilstededage på et enkelt hold.
16.242

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Indlæsningnen kan nu også fortsætte selvom verifikationen af tilmeldinger til et hold giver fejl.
16.241

25/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Bevis: På HTX og HHX beviser stod niveau for studieretning dobbelt på den engelske udgave.
Fejl rettet, Elev, EUD Diverse: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Hvis der i en tilmelding refereres et fag som ikke er på holdet gives nu en pæn fejlbesked.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Tilmeldinger: Hvis der er ændringer i elevens periodetilknytninger, så slettes først alle tilstededage i EUDK inden tilmeldingen indberettes. Herefter indberettes tilstededagene igen. Dette for at undgå diverse fejl i efteruddannelse.dk.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Der indlæses nu rækker pr hold, således at hvis der er fejl på ét hold, så kan resten af synkroniseringen fortsætte.
16.240

25/6-2019

Ingen versionsinfo.
16.239

25/6-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelse: Der kunne opstå fejl ved udstedelse.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat: Det er nu igen muligt at opdatere betalingsstatus.
Fejl rettet, Elev, Verifikation: For EUD elever var ÅU faget ikke lovligt.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold advares ikke om at kursisten ikke er tilmeldt i hele perioden.
Fejl rettet, Eksporter/importer skemadata: Datoformatet blev sat forkert i excel eksporten, hvorved gem som csv også ofte blev forkert.
Fejl rettet, Eksamen, Karakteroverførsel: For ÅU hold kunne karakterer ikke overføres.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For hold med indberetningsprincip P vises nu for hver elev mere information om deres tilstedeværelse i undervisningen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Der vises nu sideinddeling i toppen af skærmbilledet.
16.238

24/6-2019

Tilstededag: Indført visning af fagets navn i det enkelte holdelement og samlet Elev navn og cpr.nr. i én søjle.
Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der gives nu fejl hvis en elev har påbegyndelsestaxameter mere end én gang på faget "Individuel kompetencevurdering i AMU - (40080-)".
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, EUD Merkantil eux 1. del: Lidt tekstuelle ændringer i overskift og bagsidetekst.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Modtagelse af nye elever, hvor navnet sluttede på et mellemrum gav ukendt fejl.
Elev-Kviklinks, Karakterer: For HF elever vises nu også årskarakterkolonne, hvis der er karakterer i NF eller KS.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Hold, ÅU: Der opstod fejl ved angivelse af undervisnings-TMK FJERN.
Fejl rettet, Hold, AMU/ÅU: Betalingsstatus 2 kan ikke længere benyttes.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: På engelsk stod niveau dobbelt.
Ansøger: Indlæsning af ansøger filer er nu ændret. Der kan nu indlæses nye ansøgere, samt opdatere UPV+Karakterer. Dvs navne, ønsker, adresser m.m. indlæses kun ved nye ansøgere og ikke ved opdateringer.
16.237

19/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisoversigten foreslog ikke HFv2, HFv2 med overbygning, HFv2 enkeltfag og HFv2 enkeltfag med overbygning.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisverifikation af hfv2 overbygning og hfv2 enkeltfag overbyg sagde at elevtyperne hfv2 og hfv2 enkeltfag ikke var lovlige.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Karakterer i KS og NV fremgår i ny kolonne Årskarakterer.
Label print: Eksisterende label-templates tilpasset samt indført to nye.
Stamdata, Fakturaoversigt - Udstedte fakturaer: Print og excel virkede ikke.
Rapportering: Omdøbt datakilde Holdtilmeldinger til VUC-holdtilmeldinger.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindbereting, ÅU: For betalingsstatus "3 - GVU" udløses nu bidrag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU+ÅU: Nu vises betalingsstatus under detaljer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Ændret opførsel for udledning af tilstedeværelse vha. tilstededage.
Hold: Det tillades nu at holdelementer ligger udenfor perioden for deres skoleår.
Fejl rettet, Print, Stamdata-red-elev, SU: Farver forsvandt ved print af beregnet timetal.
CPR validering: Listen over datoer som har personer med cprnumre som ikke overholder modulus-11 check er nu opdateret med seneste liste fra CPR.dk.
16.236

17/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU beviser: Det er nu muligt at tilbagetrække beviser direkte i listen, hvis en elev alligevel ikke skal have bevis.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Ved anvend af løsning hang programmet.
16.235

13/6-2019

Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Holdelement-AMU felter.
Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Hold-AMU felter (tilmeldingen).
Private aftaler: Kommentar felt på private aftaler gjort større.
Efteruddannelse.dk, Tilstededage: Ved oprettelse af tilstededage hvor man får fejlen "Tilstede-12 tilstededagen eksisterer allerede", udføres nu bare en opdatering i stedet.
16.234

13/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføjelse af unavngivne kursister, sættes tilmeldingstype og beskæftiget nu til Virksomhed og Ja.
16.233

12/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er nu igen angivet på beviset.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskriver: Takster på kvitteringsskrivelser var ikke altid korrekte.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk: Fagnumre er nu altid 5 cifrede.
16.232

11/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Det er nu muligt at lave beviser både i A4 og A6 format.
Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er ikke længere angivet på beviset.
16.231

11/6-2019

Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Kunne fejle, hvis der på fakturaen var flere rækker med samme dimensioner.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af ikke-annulleret edup-sag med tilhørende lectioelevudlån blev koblingen fra edup-sag til lectioelevudlån droppet.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af edup-sag ved afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning, blev lectioelevudlån ikke slettet.
Fejl rettet, EDUP: Ved verifikation af elev forventede lectio at der fandtes lectioelevudlån for edup-sager afsluttet efter afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning.
16.230

7/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: EUD fanebladet kunne fejle.
Fejl rettet, Excel export: Send til Excel export med titel og afstand imellem tabeller.
Fejl rettet, Print: Print-ikonet krævede at man var loggetg ind.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Feltet UPV Vurdering EUD endelig blev fejlagtigt udfyldt med værdien UPV vurdering EUD initiel.
Fejl rettet, Rapportering, Holdelement standard felter: Tilføjet ny Holdelement Udvidet gruppe, med felter vedrørende amu.
Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Dimensioner blev ikke medtaget på kreditnotaer.
16.229

5/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Rekvirent kan nu masseudfyldes.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Det er nu muligt at søge efter hold.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved klik på fag blev siden istedet genindlæst.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Man fik fejl, hvis man forsøgte at gemme resultat af optagelsesprøve.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Matematik+Dansk-Karaktergennemsnit vises nu ikke længere, da det ikke længere er det snit der skal bruges i forbindelse med optagelse.
Hold, Åben uddannelse: Det er nu muligt at give karakterer for ÅU hold.
16.228

3/6-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU/ÅU/IDV: Det tillades nu, at holdelementer kan løbe over flere skoleår.
Stamdata, Rediger hold, AMU: ÅV holdelementer kan nu have flere perioder.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der verificeres nu, om cvr/pnr/ean passer overens.
Stamdata, Rediger hold: Tilføjet 4 notefelter (100 tegn).
Stamdata, Rapportering: Standardfelterne for hold har fået tilføjet de 4 hold-notefelter.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføj af fag for ÅV hold bliver kursistresultat ikke længere udfyldt.
Fejl rettet, Bevis: Nogle tekster på beviser indeholdte forkerte tegn.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgninger: Hvis der blev sendt en fejlbesked tilbage fra optagelse.dk, så fik man fejlsiden. Nu vises fejlen pænt.
16.227

31/5-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5746- Erhvervscase har nu vægt 1,5.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Når der tilføjes en ny elev, så udfyldes holdelementtilknytningerne nu automatisk med information fra holdelementperioderne.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Feltet "Tilskuds-institutionsnr" er nu benævnt "Afholdende afdeling".
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøgerimport, Indlæses ikke: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Diplom verifikation, EUD/EUDfinans: Fjernet uhensigtsmæssig og unødvendig check for om udlært dato ligger efter bevisdato samt om udlært dato ligger indenfor 2 uger af nuværende dato.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at masse-udfylde betalingssstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU beviser: Beviser foreslås nu også hvis kursistresultat ikke er angivet.
Fejl rettet, Excel export: Udkommenteret ny feature der fejler.
16.226

28/5-2019

Fejl rettet, Stamklasse, Elever: Der opstod ukendt fejl siden sidste release.
16.225

28/5-2019

Ansøger: Håndteringen af Ansøger-XML filer er nu meget mere striks og kræver generelt at filerne overholder XML skemaerne.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Forsøg på håndtering af nogle Internal Error fra efteruddannelse.dk.
16.224

27/5-2019

Export til Excel: Nu generelt implementeret med overskrift og indsatte rækker aht Ctrl-L i excel.
Holdets elever: InfoText i bunden viser nu også holdets periode.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk). Nu håndteres Tilstede-08 fejlen også.
16.223

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Håndterer nu personer som efteruddannelse.dk ikke kender, men som fandtes i Easy.
16.222

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Navision Stat integration: Funktionen til at teste om adgangen til navision svarer pænt er nu fjernet igen, da en del at testen var at lave en fejl. Men så optræder der mærkelige ligegyldige import fejl i navision.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da der var nogle optagelse.dk 2018 skemafejl. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Kviklinks, Hold, Tilstededage: Der vises nu også tilstededage link på ÅU hold.
Fejl rettet, Fakturering, Navision stat: Fakturering til kunder med EAN nummer virkede ikke.
16.221

26/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration: Bedre håndtering af modtagne pakker som indeholder fejl.
16.220

24/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da optagelse.dk igen sender ansøgere ud, som ikke overholder XML-definitionen. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Eksporter ansøger: Der valideres nu, at den genererede XML overholder xml-definitionen.
16.219

23/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.218

23/5-2019

Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage (take 2).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der vises nu CPR for hver linje.
Fejl rettet, Hold, AMU, Tilstededage: Fjernet automatisk udfyldning af manglende timer fravær ved sat fraværsårsag. Sat som fejlmeddellelse istedet.
16.217

23/5-2019

Fejl rettet, Editor: Ved paste af nummeret liste fra Word blev det første ord i hvert listeelement fjernet.
Fejl rettet, SU: Ved godkendelse af SU-perioder i parkeringslisten blev elevers holdtilmeldinger medregnet i deres aktive periode.
Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage.
Uddannelsesmodel UMF (STIL): Nyt forsøg på at hente modellen, hvor det nu tillades at det tager op til 30 minutter at hente den (det tager pt meget lang tid for STIL at danne modellen).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der kan nu filtreres på en periode.
Stamdata, EFteruddannelse.dk: Der kan nu aktiveres automatisk synkronisering (der synkroniseres automatisk hvert 10. minut).
Hold, AMU, Tilstededage: Der kan nu filtreres på en periode.
16.216

22/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.215

22/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Fakturering: Der vises nu kolonne med om fakturaen en krediteret.
Fejl rettet, Stamdata, Vis faktura: Hvis fakturaen er krediteret, så vises dette nu i betalingsstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura oversigt: Der vises nu også information om kreditering.
16.214

21/5-2019

Fejl rettet, Easy Synk AMU hold: HoldIdentifikator blev ikke indlæst korrekt. Nu sættes holdidentifikator til aktivitet-navn.
16.213

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.212

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.211

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.210

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.209

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.208

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.207

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede for det meste siden sidste release.
16.206

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.205

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.204

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.203

21/5-2019

Fejl rettet, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede, hvis elevdatabeskeden ikke indeholdt elevens navn.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Der var mange EUX hold som ikke blev vist i den offentlige oversigt over undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "&"-tegn i lektietitler blev vist som "&".
Fejl rettet, Ansøger: Nogle gange fik man fejlsiden på en ansøger, hvis ansøger XML/bilag ikke havde xml som kan valideres.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.202

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Integrationen til Navision Stat kører nu med dansk opsætning.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationerne.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet knap hvor man kan verificere om forbindelsen til navision er i orden.
16.201

20/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.200

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Kreditnotaer: Udstedelse af kreditnotaer fejlede, hvis fakturaen var blevet bogført.
16.199

20/5-2019

Stamdata, Fakturering: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationer med navision stat.
16.198

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅU: Der gives ikke længere advarsel om manglende angivelse af TimerPerDag.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at udstede kreditnotaer.
Stamdata, Fakturering: Mange ændringer og fejlretninger.
Stamdata, Rediger Hold, AMU: Holdudbud tillægspriser har nu fået sin egen ø og er nu uafhængigt af fakturerings-tillægspriser.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Varighed udfyldes nu automatisk når man tilføjer et fag på ÅV.
16.197

16/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.196

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.195

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.194

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.193

15/5-2019

Fejl rettet, AMU: Ved søgning efter P-numre vises nu også CPR og EAN numre i resultat-feltet.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: For AMU og HF hold vises ikke længere fejl ang. manglende angivelse af afsluttende termin.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der vises nu en Anvend-knap.
Stamdata, Hold, AMU, Tilmeldinger: Det er nu muligt at udskifte en elev med en anden.
16.192

13/5-2019

Fraværsopgørelse: Der vises nu maksimalt 1000 rækker i Fravær søgeresultat.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Ledig er nu fjernet. I indberetninger udledes Ledig nu ud fra kursiststatus.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Felterne Informationskanal og "information sendes til" er nu obligatoriske og udfyldes med default værdier.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Kursiststatus er nu fjernet fra de enkelte holdtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingsniveau.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet jobrettet uddannelse er nu fjernet.
16.191

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive vist utilsigtet advarsel.
16.190

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive udløst for meget påbegyndelsestaxameter.
Kviklinks, Hold, Amu tilstededage: Underviser kan nu registrere AMU målets resultat på kursistens sidste undervisningsdag.

 

 

Tidligere versioner