Månedskalender

Kalenderen viser den aktuelle måned med eventuelle bemærkninger og anden aktiviteter.

  • Klik på frem- og tilbage pilene i boksen over listen for at vælge en anden måned end den aktuelle

I kalenderen kan der oprettes eventuelle bemærkninger til elever og lærere, som bliver vist i ugeskemaets top.
Bemærk, at en anden aktivitet kun vises i ugeskemaets top og i månedskalenderen, hvis der er sat flueben i Vises i: Månedskalender på aktiviteten.

Nedenfor står beskrevet, hvordan man tilføjer, redigerer og slette bemærkninger i månedskalenderen.

Tilføj bemærkning

  • Klik på Ny
  • Indtast bemærkningen i feltet Beskrivelse
  • Klik på Gem

Rediger bemærkning

  • Klik på bemærkningen
  • Rediger bemærkningen i feltet Beskrivelse
  • Klik på Gem

Bemærk, at datoen ikke kan redigeres. Ønskes en anden dato, gå da tilbage til månedskalenderen og udvælg en ny dato.

Slet bemærkning

  • Klik på bemærkningen
  • Klik på Slet

Historik

Inde på de enkelte bemærkninger ses fanebladet Historik. Her vises, hvornår en bemærkning er oprettet eller ændret og af hvilken bruger. Yderligere ses også en beskrivelse af ændringen.

Angivelse af undervisningsdage sker under Stamdata og Dagskalendere.