Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold GF1 2020 Dansk A (GF1 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

Grundforløbet har til formål at introducere til danskfagets tre perspektiver i danskfaget: det mediemæssige, det sproglige og det litterære.

Vi arbejder med tekster som tematiserer overgangen mellem barndom og voksenliv.

Faglige begreber, som vi arbejder med i grundforløbet

• Berettermodellen: https://hbdansk.systime.dk/?id=c735

• Replikker med fokus på facework og høflighed: https://hbdansk.systime.dk/?id=c646

• Metaforer (besjæling, personifikation og sammenligning): https://hbdansk.systime.dk/?id=c619

• Denotation og konnotation https://hbdansk.systime.dk/?id=c517

• Gentagelser https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=194#c398

• Modsætninger https://hbdansk.systime.dk/?id=c546

• Semantiske skemaer https://hbdansk.systime.dk/?id=c519

• Eventyr: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer