Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold GF1 2020 Naturvidenskabeligt grundforløb 1 (GF1 nv1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1: Energiomsætning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1: Energiomsætning

Forløb 1: Energi
- Energiomsætning
- Effekt
- Strålingsintensitet
- Solceller
- Albedoværdi
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport/Journal 1 30-08-2020
Rapport/Journal 1 30-08-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer