Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold GF2 2020 Dansk A (GF2 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb dansk "Barndom og overgange"

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb dansk "Barndom og overgange"

Grundforløbet i dansk præsenterer eleverne for danskfagets 3 genstandsområder, medier, sprog og litteratur.

Medieanalyse – Et filmværk
Læringsformålet i arbejdet med værket ”Blinkende lygter” er at eleverne får kendskab til begreberne analyse og fortolkning ved hjælp af dramaturgisk analyse og personkarakteristik. Ligeledes arbejdes der med kortfilmen ”Drengen i kufferten” for at gøre arbejdet med berettermodel og personkarakteristik helt klart. I arbejdet med dramaturgi genbesøger eleverne berettermodellen, som de fleste kender fra folkeskolen. Fokus vil være på karakterudvikling, herunder sammenhæng mellem personkarakteristik og dramaturgi.
Indhold:
”Blinkende lygter” Anders Thomas Jensen, actionkomedie fra 2000.
”Håndbog til dansk” E bog, Systime.   
”Drengen i kufferten” Animationsfilm, 2006, 8.min. Esben Toft Jacobsen, filmskolen. https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/drengen-i-kufferten

Begreber:
Berettermodel:  https://hbdansk.systime.dk/?id=c735
Personkarakteristik: https://hbdansk.systime.dk/?id=c479


Sproglig analyse
Medieanalysen af filmen ”Blinkende lygter” bruges som afsæt for at undersøge sprog og sproghandlinger i filmen. Som en uddybning til arbejdet med personkarakteristikker går vi dybere ned i en sproglig analyse af de sproghandlinger karakterne foretager ift. deres indbyrdes relation, statusforholdet personerne imellem, samt det kontekstafhængige og situationsbestemte. Teoretisk arbejder vi med Goffmans teori om ”ansigtstruende sproghandlinger og facework” ud fra udvalgte scener i filmen.
Indhold:
”Blinkende lygter” Anders Thomas Jensen, actionkomedie fra 2000.
”Håndbog til dansk” E bog, Systime om facework og Gofmann

Begreber:
Facework: https://hbdansk.systime.dk/?id=c646
Sproghandlinger: https://hbdansk.systime.dk/?id=c638
Optoning/nedtoning: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1285
Ansigtstruende handlinger: https://hbdansk.systime.dk/?id=c646
Litterær analyse
I introduktionen til litteratur arbejder eleverne med litterær analyse med fokus på udvalgte begreber i tekstlæsningen:
Metaforer, biografisk læsning i læsningen af Tove Ditlevsens digt ”Blinkende lygter.

I læsningen af de to folkeeventyr lærer eleverne om de episke love og forskellen på et moderne eventyr og et folkeeventyr.

Indhold:
”Blinkende lygter” Tove Ditlevsen, digt.

”Håndbog til dansk” – E bog, systime, om metaforer, episke love, folkeeventyr.
Dokumentaren ”Store Danskere” om Tove Ditlevsens liv til biografisk læsning - https://www.dr.dk/drtv/episode/store-danskere_-tove-ditlevsen_206385
”Kong lindorm” Folkeeventyr, Middelalder.
Charlotte Weitze ”Flammer”, 1998.

Begreber:
Metaforer i Håndbog til dansk: https://hbdansk.systime.dk/?id=c533
Moderne eventyr og et folkeeventyr: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166
Biografisk læsning: https://hbdansk.systime.dk/?id=c903
De episke love: https://hbdansk.systime.dk/?id=c1166


Skriftlighed

Arbejde med skriftlighed og skriftlig formidling. Eleverne skriver et moderne eventyr med brug af de læringspointer, der er knyttet til litterær analyse af folkeeventyr i litteraturforløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer