Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold p 2019 Kultur- og samfundsfaggruppe - Religion C (2p ks-re)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Det gode samfund KS-re - etik - opsamling
Titel B Asatro og nordisk religion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)