Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Historie B
Lærer(e)
Hold p 2019 Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B (2p ks-hi)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A 4 - Tyskland

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 4 - Tyskland

Tyskland 1870-2020.
Styreformer
Ideologier
Perioden med to tysklande 1949-92.
Berlin som billede på Tyskland, Europa og verden.
Den kolde Krig og dens temperaturudsving 1945-91
Almindelige tyskeres almindelige liv under Den kolde Krig
Tysk national selvforståelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer