Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) Anders Thomsen, Mogens Skot-Hansen, Simon Gerts Larsen
Hold p 2019 KS (2p Hi)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Tyskland

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tyskland

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer