Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Historie B
Lærer(e)
Hold r 2019 Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie B (2r ks-hi)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Det gode samfund 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)