Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) Christina Bramsnæs, Helene Dalbøl Bollerup, Rikke Winther Jørgensen
Hold r 2019 KS (1r ks, 2r Hi, 2r ks, 2r re, 2r sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Efterår 2019 - Politik i DK (enkeltfagligt)
Titel B Det gode samfund (flerfagligt)
Titel C Indvandring i DK (flerfagligt)
Titel D Social arv og senmodernitet (enkeltfagligt)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Efterår 2019 - Politik i DK (enkeltfagligt)

Begreber:
Ideologi, stat, marked, civilsamfund, liberalisme, socialisme, konservatisme, socialliberalisme, socialdemokratisk ideologi, kapitalisme, alle de danske politiske partier og deres værdigrundlag, værdipolitik, fordelingspolitik, demokrati, Folketinget, Grundloven, parlamentarisme, rettigheder og pligter.

Materiale:
Samf C, Systime (2017) s. 80-91.

Artikler:
TV-debat: Unge skal få øjnene op for politik, Altinget, 14.06.2018.
Hvis Skipper var statsminister: Her er Enhedslistens plan for socialisme på 100 dage, www.dr.dk, 26.4.2018.

Links:
Partifilm https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
Aktuel meningsmåling i mandater. Kilde: Dr.dk 26. oktober 2018. https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger?displaytype=m&embed=&historyfrom=0&overloadedblocks=
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm

Ekskursion:
Ungdommens Folkemøde, 2019.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det gode samfund (flerfagligt)

Begreber:
Den universelle velfærdsmodel, den residuale velfærdsmodel, den korporative velfærdsmodel, stat, marked, civilsamfund, ideologier, skat, progressivt skattesystem, velfærdsstatens udfordringer, den demografiske udvikling (ældrebyrden), forventningspresset, færre indtægter, flere udgifter.

Materiale:
KS-bogen, Columbus (2015) s.176-178+192-200

Artikler:
Nej, jeg kunne ikke ligeså godt være socialist!, 180grader.dk, 16.04.2015.
Velfærdsudgifter. Sociale udgifter som procent af BNP, OECD, 2015, Social Expenditure Database.

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Indvandring i DK (flerfagligt)

Begreber:
Indvandre, efterkommer, flygtning, asylansøger, nationalitet, etnicitet, monokultur, multikultur, minoritet, majoritet, homogen, industrialisering, push faktorer, pull faktorer, integrationsteorier; assimilering, segregation, pluralistisk integration, kulturforklaring, diskriminationsforklaring, velfærdsstatsforklaring, arbejdsmarkedsforklaringen (på en mislykket integration), partiernes holdning til integration undersøges, senmodernitet, etniske minoritetsunge, ren identitet, bindestregsidentitet, kreolsk identitet, sekularisering, individualisme, den traditionelle strategi, uddannelsesstrategien, den kriminelle strategi, at minoritetsunge lever i en blanding af en traditionel kultur og en senmoderne kultur.

Materialer:
Sociologisk set, Bundsgaard m. fl., Systime (2010) s. 113-115.
Ærkedansker, Perkerdansker, Columbus (2011) s. 11-13+46-47, 54, 58.
Samfundsfag B&C, Ole Hedegaard Jensen (2014).
Tematekst: etniske minoritetsunge, af Rikke Erhardi, Systime (2020)
Samfundsstatistik, Columbus (2010) s. 13.
Artikler:
Assimilation er nødvendig, Jyllands-Posten, Naser Khader, 21.09.2017.
Vi må ændre spillereglerne, Pia Kjærsgaard, Kronik, Berlinske, 11.10.2009.
Kan flygtninge skabe positiv forandring?, Josefine Fock, Jyllandsposten. 16.01.2016.

Links:
Partifilm: https://www.luksamfundetop.dk/7/kapitel-7/partifilm/indvandring-og-integration/
DR serie: Mor, han er dansker: https://www.dr.dk/drtv/episode/mor-han-er-dansker_147018
Statistikker om integration fra Det nationale Integrationsbarometer (2020): https://integrationsbarometer.dk/

Ekskursion:
Besøg på Immigrantmuseet, februar 2020.
Besøg på Christiansborg, marts 2020.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Social arv og senmodernitet (enkeltfagligt)

Begreber:
Thomas Ziehe og det senmoderne samfund, kulturel frisættelse, formbarhed, stødpudezoner, præstationsangst, Hartmut Rosa, accelerationssamfundet, fremmedgørelse i højhastighedssamfundet, den teknologiske acceleration, acceleration af social forandring, acceleration af livstempoet, konkurrencelogik, social kappestrid, absolut fattigdom, relativ fattigdom, social arv, social kapital, kulturel kapital, økonomisk kapital, social mobilitet; generationsmobilitet, karrieremobilitet.

Materiale:
Samf på B, Columbus 2. udg. (2018) s. 37-40+42-46
Samf C, Systime (2017) s. 55-61.
Luk Samfundet op!, 3. udg. (2017) s.101.
Statistikker om social arv, Samfundsstatik 2019.

Artikler:
Hver anden gymnasieelev føler sig stresset, www.dr.dk, 14.01.2014.

Links:
https://www.luksamfundetop.dk/4/kapitel-4/debatfilm/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer