Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold q 2019 Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag (1q sa, 2q ks-sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb 2019/20
Titel B Forløb 2019/20
Titel C Det gode samfund
Titel D Ulighed og senmodernitet
Titel E Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 2019/20

Indhold
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 2019/20

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det gode samfund

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ulighed og senmodernitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer