Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er)
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) Lene Jeppesen, Mads Strarup, Pia Brun
Hold q 2019 KS ()

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Undervisningsbeskrivelse 2019/20

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Undervisningsbeskrivelse 2019/20

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer