Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold s 2019 Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag (2s ks-sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Ideologi, demokrati og politik
Titel B Integration - sociologi og politik
Titel C Det gode samfund - velfærdsstat
Titel D Det senmoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ideologi, demokrati og politik

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Integration - sociologi og politik

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer