Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold GF3 2020 Matematik B (GF3 Ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A MAT GF

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A MAT GF

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1: Visuelle mønstre 19-08-2020
Aflevering 2: π-projekt 09-09-2020
Aflevering 3: Screeningsopgaver 18-09-2020
Screening 29-09-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer