Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold GF4 2020 Dansk A (GF4 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer