Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold GF4 2020 Matematik B (GF4 Ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineære sammenhænge

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)