Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold GF5 2020 Dansk A (GF5 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1

I introforløbet er der fokus på overgangen fra barn til voksen. I skal se film, læse litteratur og analyse sprog.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kort referat af German Gladensvend 28-09-2020
OPGAVE 1: Skriv et digt 30-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer