Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er)
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold GF6 2020 Naturvidenskabeligt grundforløb 2 ()

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer