Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold GF6 2020 Naturvidenskabeligt grundforløb 1 (GF6 nv1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A GF6 forløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)