Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e)
Hold GF7 2020 Engelsk B (GF7 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A New Beginnings

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A New Beginnings

Formål: At introducere eleverne til engelsk i gymnasieskolen med udgangspunkt i litteratur og film. Ligeledes skal eleverne efter forløbet kunne skelne ml. formelt og uformelt sprog, skrift og talesprog, samt kunne se forskel på standard engelsk og African American Vernacular. Temaet er New Beginnings.

Indhold:
- Litterære begreber: 1st Year Texting (Characterization, Setting, Plot, narrator, point of view, title, theme, symbols, message)
- Grammatik: ordklasser, kongruens, simpel nutid vs. udvidet tid, nutid vs. datid, uregelmæssige verber, ordstilling, regler for sammentrækning vs. genitiv. Vocabulary building.  
- Skriftligt fokus: Summary, film review, characterization

Materiale:
New Girl (1st year Texting)
Thank You Ma'm (Targets)
The Shining Mountain (Context)
New Beginning (Short film) Tyler Murphy 2015. The movie started out as a school project  https://vimeo.com/138382493  lasts for 10 minutes
Modern Family Pilot episode 25 minutes (Netflix)
The Edge of Seventeen - Movie trailer + Movie (Netflix)


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
New Girl - Skriftlig aflevering 23-09-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer