Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold GF7 2020 Matematik B (GF7 Ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineær sammenhæng

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineær sammenhæng

Lineær sammenhæng:

- Betydningen af a og b
- Repræsentationsformer: formel, sprog, tabel, graf
- To-punktsformlen og eksempler
- Regression - herunder punktplot, regression (LinReg + PropReg), definition af funktioner og grafer i Maple
- Ligningsløsning, skæring mellem linjer
- Plot funktioner, aflæs punkter og find skæringspunkter i GeoGebra
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Visuelle Mønstre 19-08-2020
Lineær sammenhæng - betydning af a og b 25-08-2020
Maple intro - punktplot og regression 28-08-2020
Maple intro - funktioner og grafer 01-09-2020
Pi-projekt 08-09-2020
Modulet den 10/9 10-09-2020
Skæring mellem to linjer 10-09-2020
Screeningsopgaver 16-09-2020
Screening 23-09-2020
Opgaver om funktionsbegrebet 29-09-2020
Maple opgaver om residualplot 22-10-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer