Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e)
Hold GF 2020 Billedkunst C 2 (GF bk2)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introforløb: Das unheimliche

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb: Das unheimliche

Introforløbets første del behandler de visuelle virkemidler rum, farve og komposition i en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksisøvelser.
De visuelle virkemidler bringes efterfølgende i spil i forløbets anden og tematiske del om det uhyggelige. Afsættet er en undersøgelse af S. Freuds teori om das unheimliche. Eleverne arbejder med et individuelt projekt, hvori de gennem et undersøgende forarbejde går i dybden med et eller flere aspekter af det uhyggelige. Eleverne skal undervejs eksperimentere med og reflektere over hvordan farve, rum og komposition medvirker til at skabe en bestemt uhyggelig eller unheimlich effekt.
Resultaterne præsenteres i form af præsentationer.
Kernestof:
elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
udvalgte teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
kunst før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillingerEleverne skal kunne:

vekselvirke mellem teori, analyse og praksis

forklare valg og fravalg, æstetiske innovative processer,

demonstrere viden om fagets identitet og metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer