Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e)
Hold GF 2020 Mediefag C 2 (GF me2)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb filmsprog

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb filmsprog

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer