Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Christina Pape Hansen, Jens Ravneberg Stokholm, Josephine Amalie Jepsen
Hold 1h 2020 Billedkunst C (1h bk)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introforløb: Das unheimliche
Titel B Samtidskunst
Titel C Skulptur
Titel D Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb: Das unheimliche

Introforløbets første del behandler de visuelle virkemidler rum, farve og komposition i en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksisøvelser.
De visuelle virkemidler bringes efterfølgende i spil i forløbets anden og tematiske del om det uhyggelige. Afsættet er en undersøgelse af S. Freuds teori om das unheimliche. Eleverne arbejder med et individuelt projekt, hvori de gennem et undersøgende forarbejde går i dybden med et eller flere aspekter af det uhyggelige. Eleverne skal undervejs eksperimentere med og reflektere over hvordan farve, rum og komposition medvirker til at skabe en bestemt uhyggelig eller unheimlich effekt.
Resultaterne præsenteres i form af præsentationer.
Kernestof:
elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
udvalgte teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
kunst før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillingerEleverne skal kunne:

vekselvirke mellem teori, analyse og praksis

forklare valg og fravalg, æstetiske innovative processer,

demonstrere viden om fagets identitet og metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Samtidskunst

FORMÅL:
Eleverne stifter i forløbet kendskab til forskellige udtryksformer, der er karakteristisk for samtidskunsten. Vi arbejder med performancekunst, graffiti/street art og installationskunst. Gennem en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis øges elevernes bevidsthed om genrernes udtryksformer og muligheder.

MATERIALE:
”Hvad er samtidskunst” (Arken)
”Hvad er performancekunst”
”Lidt om graffiti, tags og street art”
”Street art – æstetik og samfundsmæssig debat på gadeplan” + ”Murmaleriet som byfornyelse” (s.149-151) i: Wolter, Jonas: Temaer i kunsten 2
Installationskunst i dansk og internationalt perspektiv (s.145-151)  i: Wolter, Jonas: Temaer i kunsten 1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skulptur

Forløbet tager udgangspunkt i en gennemgang og undersøgelsen skulpturens elementer (Kirsten W. Jensens og Janne Yde, 1995). Vi undersøger skulpturmediets forskelligartede arbejdsprocesser, herunder modellering og sammenføjning, praktisk og analytisk.
Eleverne undersøger og arbejder analytisk og praktisk med skulptur til det offentlige rum.

danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst -
ideerne og strategierne bag visuelle udformninger
elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst

Fokuspunkter:
Traditionelle kunstformer
Æstetiske processer

Arbejdsformer:
Eksperimentere med forskellige metoder og strategier
Anvende fagterminologi

Litteratur:
Kirsten W. Jensens og Janne Yde, 1995 side 74-81

Værker:
Auguste Rodin. Danaid.1890
Totempæl i Totem Park, Victoria, British Columbia
Hanne Warming: Konen med hundene, Valby Langgade
Jess Miller: Lille Athena-stature
Marcel Duchamp, Fontaine 1917
Tetsumi Kudo, Cultivation of Nature & People Who Are Looking At It, 1970–71,
Andreas Schluttig: Coolman 4, Fundstücke, 2011

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamensprojekt

I eksamensprojektet 'I samtidskunstnerens spor' finder eleven et citat af en kunstner, som udtrykker, hvad der karakteriserer hans eller hendes arbejdsform og  fokus. Eleven skriver citatet ned og bruger det som sit nøgleord og "opskrift" i projektet. Eleven skal altså i sit eget projekt stræbe efter at eftergøre citatets ordlyd - gerne på en ny og original måde.

Udgangspunktet for forløbet er et videooplæg af Michael Kvium og filmen 'The power of drawing' om Julie Nord, hvori de beskriver og gør sig tanker om deres kunstneriske og æstetiske arbejdsproces og røde tråd.

Til eksamensprojektet vælger eleven selv, hvilket medie han/hun vil arbejde med; maleri, grafisk tegning, installationskunst, street art og skulptur er alle medier, eleverne har arbejdet med i løbet af semestret.
Eleverne bliver bedt om at lave en formal- og betydningsanalyse af et eller flere af kunstnerens værker. Til den praktiske del arbejder eleverne med skitser og de bliver løbende bedt om at dokumentere processen samt reflektere over valg af gengivelsesstrategier (hvordan øjet, følelsen og tanken er i spil) og de visuelle virkemidler komposition, farve og rum.

Forløbets faglige mål:

Forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang
Eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker
Forklare valg og fravalg i æstetiske processer, udvælge, sammenligne og undersøge et relevant visuelt og rumligt materiale med udgangspunkt i et emne eller en problemstilling.
Elevernes eget arbejde skal indgå i materialet

Kernestof: Eleverne har arbejdet med

- fænomener og kulturer efter 1800 og de seneste ti år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
- danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
- elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
- ideerne og strategierne bag visuelle udformninger; kunstneriske og innovative processer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer