Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Marianne Dreyer Johansen
Hold 1h 2020 Mediefag C 1 (1h me1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1


I denne mappe finder I undervisningsbeskrivelse og pensum:
https://drive.google.com/drive/folders/1ox5X8DQJ0TlCKHlz8aLdLuYUn3z11I86
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 45,00 moduler
Dækker over: 59 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer