Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold GF9 2020 Dansk A (GF9 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

I grundforløbet er der arbejdet med danskfagets tre perspektiver ud fra et tematisk fokus på overgangen fra barn til voksen.
Materiale:
Film: Blinkende lygter:
Berettermodel, personkarakteristik, sproglig karakteristik (ordvalg + Goffman: ansigtstruende handlinger og facework)

Tove Ditlevsen: Blinkende lygter:
Fortolkningshypotese, semantiske felter, metaforer og forskellige typer (besjæling, personifikation, sammenligning), nykritisk metode vs. Biografisk metode

Jesper Wung-Sung: De tre veninder:
Fokus på inferens, læserens udfyldelse af tomme pladser, handlingsforløb, personkarakteristik og fortolkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer