Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold GF9 2020 Samfundsfag C (GF9 sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Ulighed i Danmark (grundforløb)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ulighed i Danmark (grundforløb)

Ulighed i Danmark

Grundforløbet varede fra august til slutningen af oktober med cirka 12 moduler.
Eleverne har i forløbet 'Ulighed i Danmark' beskæftiget sig med emnet ud fra en sociologisk, en politisk og en økonomisk vinkel.
Vi arbejdet med hvad ulighed betyder, og om der er ulighed i Danmark.

- Vi har set på hvordan opvækst i forskellige segmenter med forskellig økonomisk, social og kulturel kapital kan påvirke unges fremtid..

- Vi har set på hvad de 3 store ideologier mener om lighed og frihed

- Vi har set på hvad de danske folketingspartier mener om lighed og lighed

- Vi har undersøgt ved statistik om der er fattigdom, ulighed og negativ social arv i Danmark.


Teorier og begreber:

Bourdieu, kapitaler, habitus

Social arv, social mobilitet, mønsterbrydere

Minervamodellen, segmenter

Ideologierne: Konservatisme, liberalisme, socialisme (msk.syn, samf.syn, statens rolle, frihed, lighed)

Blandingsideologier: Socialliberalisme, socialkonservatisme, socialdemokratisme,

Fordelings- og værdipolitik

Partierne

Absolut fattigdom

Relativ fattigdom
Materiale:

De nuværende 1g-klasser består af elever fra forskellige grundforløbsklasser. Alle eleverne har arbejdet med indholdet i grundbøgerne, men ikke alle elever har gennemgået det øvrige materiale.
Grundbøger

Luk samfundet op!, Brøndum og Hansen, 2. udg., Columbus 2014 s. 12-13, 15-18 (samfundsfags fagområder; sociologi, politik og økonomi)

Luk samfundet op!, Brøndum og Hansen, 3. udg., Columbus 2017 s. 93-98 (livsstile, Minerva, Bourdieu), 115-118 (ideologier)

Ulighedens mange ansigter, Jensby og Brøndum, Columbus, 2014 s. 53 (Sofie V. Jensens indlæg om fattigdom)

Samf C, Bruun Bundgård, Systime 2017 s. 55-64 (Lighed og ulighed - social arv), s. 81-91(ideologier)

SamfNUb, Hauge Bulow, Systime 2018 s.89-93 (de politiske partier)Klip

Blokken på bistand Jimmis historie (første del) https://www.youtube.com/watch?v=ULmsYftnHVs
(10:30 min)Tabeller

Tabeller om social arv fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd:

https://klassesamfund.dk/sites/klassesamfund.dk/files/kampagner/klassesamfund/Undervisning/tema_2.pdf
Artikler

- 'Ulighed gør os alle fattigere', Pernille Skipper, Blog, TV 2, 22. aug. 2016

- 'Hvorfor taler ingen om den gode ulighed?', Joachim B. Olsen, Politiken, 2. okt. 2016.


Øvelser

Samfundsfagslærerens øvelsesbog, af Bo Isaksen, Columbus 2018 s.18 (fattigdomsbegrebet), s.28-29 (struktur-aktør), 56-57 (tegn en ideologi)


Arbejdshæfte til samfundsfag C, af Hammer m.fl. Forlaget Kurlund 2005 s. 7 (ideologiøvelse)


Overslag af normalsider:

Grundbog: 30 ns

Artikler: 5 ns

Statistik: 2 ns

Klip: 2 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer