Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e)
Hold GF9 2020 Almen sprogforståelse (GF9 ap)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A AP almen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A AP almen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer