Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold GF10 2020 Naturvidenskabeligt grundforløb 1 (GF10 nv1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Intro
Titel B Energi og bæredygtighed
Titel C Farver og lys

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer