Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Petersen, Thorbjørn Razga
Hold 1h 2020 Idræt C 2 (1h id2)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Basketball og fysiologiske processer i kroppen
Titel B Pardans og motivation
Titel C Badminton og idrætsvaner
Titel D Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Basketball og fysiologiske processer i kroppen

Eleverne er blevet undervist i følgende elementer:

Teknisk og taktiske færdigheder:

Fokuspunkter: Driblinger, afleveringer, standsninger, pivotering, skudformer, finter, lay up, fast break, angreb og personligt forsvar.

Spiløvelser: Triple threat, backdoor, give and go, v-cut, Pick and roll

Færdig spil samt regler for 3:3 spil

Idrætsteori: Træningslære med fokus på konditionstræning og styrketræning.

Teorispørgsmål til Grundbog i Idræt C praksis og teori, Gyldendal 2018, s. 168-173

1. Redegør for hvilket stof som musklerne får energi fra til deres arbejde?

2. Hvilke 2 energigivende stofskifteprocesser er med til at gendanne ATP?

3. Redegør for anaerobe processer med fokus på henholdsvis spaltning af kreatinfosfat og glukose?

4. Redegør for aerobe processer med fokus på respiration af glukose?

5. Redegør for ilttransportkæden med fokus på iltens vej fra atmosfæren til muskel?

6. Redegør for minutvolumen og hvorfor det er vigtigt for en elite basketball spiller at have en høj minutvolumen?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Pardans og motivation

Eleverne er blevet undervist i følgende elementer:

1. Grundtrin og variationer til jive og vals

- jive variationer: fallowayrock, High bump, american spin, rotation med damen

- vals variationer: frem og tilbage, til siden, rotation

2. Eleverne har arbejdet med med følgende 4 grundelementer:

Rytme i dansen, stilarter og grundtrin, føring dvs at føre og blive ført, bevægelsesmuligheder dvs frem og tilbage, til siden, rotationer.

3. Eleverne har lavet en dansekoreografi til jive og vals

Idrætsteori med fokus på dansens historie og udvikling

Pensum Grundbog i Idræt C praksis og teori s. 24-34, 143-146

1. Hvad kendetegner indre motivation?
2. Hvad kendetegner ydre motivation?
3. Hvad kendetegner resultatmål?
4. Hvad kendetegner præstationsmål?
5. Hvad kendetegner procesmål?
6. Hvilken motivation og målsætning har du når du danser pardans?
7. Hvad karakteriserer jive med fokus på rytme, stil og føring?
8. Hvad karakteriserer vals med fokus på rytme, stil, og føring?


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Badminton og idrætsvaner

Eleverne har arbejdet med følgende i badminton:

1. Grundslag: greb, forhånd, baghånd, serv, clear, drop, lob, smash

2. Taktiske elementer: aggressivt spil, defensivt spil, netspil, spilcentrum, benarbejde

3. Slagserier: eksempelvis høj serv, clear, drop, lob, smash

4. Det færdige spil og regler

Idrætsteori Grundbog i Idræt C praksis og teori s 79-86, 117-123

1. Hvorfor er den selvorganiserede idræt populært at dyrke i det senmoderne samfund?
2. Hvor dyrker børn og unge idræt henne?
3. Hvorfor dyrker voksne ikke så ofte idræt i foreninger men derimod ofte selvorganiserede idræts aktiviteter?
4. Hvorfor er det styrketræning, løb og Vandreture som er de tre mest populære aktiviteter?
5. Hvad kan en idrætsgren som badminton gøre for at blive mere populært at dyrke i befolkningen?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer