Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Signe Kjeldbjerg Hansen
Hold 2018 DA/f (1f DA, 2f DA, 3f DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til litterær analyse
Titel B 1.g Skrivekursus
Titel C Litteraturhistorisk overblik
Titel D Det moderne gennembrud /DHO
Titel E Kortfilm
Titel F Sprogligt forløb
Titel G 2g skrivekursus debat
Titel H Økokritik i lyrik nyeste tid
Titel I 1900-tals modernisme - storbyen
Titel J Erlend Loe: Doppler VÆRK
Titel K Dokumentar - mellem fakta og fiktion
Titel L Romantik og romantisme +VÆRK
Titel M Fortællende journalistik
Titel N Det er kanon!
Titel O Nyere og nyeste tid

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til litterær analyse

Forløbet har til formål at introducere eleverne for litterære genrer, analysestrategier mv. Teksterne stammer hovedsageligt fra nyere og nyeste tid. Vi beskæftiger os med "virkelighedstemaet i litteraturen".
Til forløbet er knyttet skriftligt arbejde - analyserende artikel af Charlotte Weitzes Villy.

Materiale:
Jens Blendstrup: Sofus er læge og mor er syg (Stoppesteder - introduktion til historisk læsning, 2002)
Pia Juul: En flinker fyr (Dengang med hunden, 2005)
Camilla Christensen: Substantiver (Mere ved jeg ikke, 2014)
Giovanni Boccaccio: Falken (Dekameron, 1348-1350)
Charlotte Weitze: Villy (1999)
Jan Sonnergaard: Polterabend i: Radiator, 1997.

Kompendium: Litterær analyse - teori om novellegenren og om den litterære analyse.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. opgave 27-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 1.g Skrivekursus

Formålet med skrivekurset er at introducere eleverne for skriveprocessens faser samt lade dem få øje på og udvikle deres egen skriftligt kreative stemme. Forløbet strækker sig over 2 dage. Der er knyttet en opgave til forløbet, som indgår i VGs skrivekonkurrence for 1.g'erne 2018/19. Emnet er "den gode undervisning".
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Litteraturhistorisk overblik

Forløbet har til formål at give eleverne et overblik over den danske litteraturhistorie fra middelalder til romantikken. Forløbet har haft særlig fokus på Ludvig Holberg og oplysningstiden, idet klassen var på Østre Gasværk og se nyeste opsætning af "Erasmus Montanus". Læsningen af Klokken blev brugt som optakt til en analyserende artikel.

Tekstmateriale:
Riddervise: Ebbe Skammelsøn
Tryllevise: Harpens kraft
Thomas Kingo: Ked af verden. Kær ad himmelen (1681) i: Berit Riis Langdahl m.fl. Krydsfelt. Gyldendal, 2010.
Immanuel Kant: af Hvad er oplysning? (1784) i: Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt. Antologi., Gyldendal, 2010.
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (1723) VÆRK.
Ludvig Holberg: Epistel 89 i: Brostrøm m.f.: Kanon i dansk II, Gyldendal, 2005.
H.C. Andersen: Klokken (1845)

Sekundær litteratur:
Carl Johan Bryld: Fra runer til graffiti. Systime, 1988. Kapitel om folkeviserne.
SHs skema om folkeviser.
Egon Nyrop Madsen: dansk historie litteratur. Fællesfagligt forløb om ægteskab, familie og seksualitet. Systime, 2010: Side 43-46 om enevælde og barok.
Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens Veje, Systime, 2012: Side 116-131 om Oplysningstid og Ludvig Holberg.
Berit Riis Langdal m.fl.: Krydsfelt. Grundbog. Gyldendal, 2010: Oplysningstiden, side 32-33.
Carl Johan Bryld: Fra runer til graffiti. Systime, 1988. Oplysningstiden, side 40-44.
Kompendium om filmanalyse.

Supplerende materiale:
Østre Gasværk: Erasmus Montanus. Teaterforestilling.
Thorkild Borup Jensen: Ludvig Holberg. DLF, 2. oplag 2013: William Marstrands tegning af Ludvig Holberg
Film: En kongelig affære. 2012
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Det moderne gennembrud /DHO

Forløbet er et flerfagligt samarbejde mellem historie og dansk - og i kombination med klassens DHO om emnet Det moderne gennembrud.

Forløbet tog udgangspunkt i en fælles intro af indhold og produktkrav - herunder præsentation af følgende problemformulering, til hvilken eleverne skulle finde underspørgsmål til:
Projektets formål er en undersøgelse af det moderne gennembrud i anden halvdel af 1800-tallet i Danmark med fokus på enten køns- eller klasseproblematikken.

Materiale læst i danskdelen af forløbet:
Det moderne gennembrud
• PPP/SH
• 1800-tallet på vrangen Afsnit 6
• Litteraturens perioder – Kapitlet om Det moderne gennembrud.
• Læsning af Georg Brandes: af Indledningen til Emigrantlitteraturen, 1871.

Følgende tekster er blevet gennemgået i klassen, hvorefter eleverne kunne vælge én af dem til sin DHO

Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød
Holger Drachmann: Engelske Socialister
Herman Bang: Den sidste balkjole

Desuden inddragelse af følgende billedmateriale:

Hans Andersen Brendekilde: Udslidt, 1889.
Maleri: Krøyer: Landsbyhattemagere (1880)

Nogle af eleverne valgte at arbejde med følgende tekster til DHO'en:
Henrik Pontoppidan: Bonde-Idyl (1887)
Herman Bang: Tine (1889)
Henrik Pontoppidan: Sandinge Menighed (1883) - med fokus på religionskritik.

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kortfilm

Antal moduler: 7-10
Formålet med forløbet er at opnå viden og indsigt i
- filmanalysens begreber og kunne anvende disse i praksis.
- kortfilmens genretræk – herunder de 7 parametre
- fabula og sujet, den filmiske syntaks, filmatiseringer og adaption.
Desuden vil forløbet indeholde en skriftlig opgave i form af en analyserende artikel af en kortfilm.

Materiale:
Filmanalyse-kompendium – Berit Ris Langdahl: Krydsfelt. Gyldendal, 2010.
De 7 parametre
Henrik Poulsen: Litteraturens film, Gyldendal, 2005:
- Den filmiske syntaks, side 15-21
- Virkeligheden i spil, side 27
- Filmatiseringer, side 70-73
- Introduktion til ”De nåede færgen”, side 75-77.

Kortfilm:
Carl Th. Dreyer: De nåede færgen (1948)
Benjamin Holmsteen: Lille Lise (2011)
Søren Kragh Jacobsen: Manden, der havde en grønthøster i hovedet (2006)
Lone Scherfig: Fingerplanen (2006)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sprogligt forløb

Forløbet tager sit afsæt i analysen af retorik og argumentation med inddragelse af kommunikationsanalysen via den udvidede kommunikationsmodel og det retoriske pentagram samt Roman Jacobsens sprogfunktioner. Via analyse af to taler anvender eleverne begreber og teori i praksis. Herfra bevæger vi os over i sproghandlingsanalysen med inddragelse af bl.a. optoninger, nedtoninger, samarbejds-og høflighedsprincipper, undertekster samt Facework. Eleverne læser tre tekster, og vi lytter til Iben Zeuthens interview af Ghita Nørby. Slutteligt arbejder vi med sproget i blandingsgenrerne - på de sociale medier, idet vi analyserer nogle af de facebook-diskussioner, der opstod i kølvandet på Ghita Nørby-interviewet.
Forløbet har ydermere til formål at introducere eleverne til SELV at anvende retoriske og argumentationsmæssige virkemidler i udarbejdelsen af en debatterende artikel (skrivekursus slut oktober).

Materialer:

Sekundærlitteratur:
Anna Larsen: Sprog i brug. Sproghandlinger og kommunikation, Systime, 2012. Begrebsafklaring og taletyper, argumentationsanalyse (side 131-138)
Marianne Odgaard m.fl.: Forløb i sprog. Det ny forlag. 2014. Uddrag side 117+108-11. Appelformer og retoriske virkemidler + side 127-129.
Jan Scheuer: Sproghandlinger. Brug af sprog i dansk. DLF, 2009, side 11-16+20-23+28-34+50-55+58.
Marianne Odgaard m.fl.: Forløb i sprog. Det ny forlag, 2014, side 71-77+81-86


Primær litteratur:
- Mette Frederiksens tale til Godhavnsdrengene. 13. august 2019. Kilde. http://www.stm.dk/_p_14843.html
- Mette Frederiksens tale - video: https://www.regeringen.dk/nyheder/undskyldning-til-godhavnsdrengene-fra-marienborg/

- John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (1963) i: Lis Garbo m.fl.: Retorik. Levende tale - eller tom snak? Nyt nordisk forlag, 1996, side 112-115.
- Helle Helle: Globryllup. I: Biler og dyr, Samlerens Paperbacks, 2000.
- Knud Holst: Tændstikken (1963). I: Solstik. Udvalgte noveller fra 60'erne til 90'erne. Lindhardt og Ringhof, 2014
- Ernest Hemingway: Bjerge som hvide elefanter. I: Noveller. Lindhardt og Ringhof, 1998.
- VÆRK: Hele Danmarks Ghita. Radio 24/7: https://www.24syv.dk/programmer/24syv-dokumentar/49576480/hele-danmarks-ghita-1
- Facebook-side med Ghita Nørby-sagen.

DESUDEN har eleverne anvendt:
https://www.synonymbog.com/
https://ordnet.dk/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Økokritik i lyrik nyeste tid

Forløbet er gennemført af gæstelærer Sarah Petz som et led i hendes specialeskrivning - og forløbets omdrejningspunkt var "erfaringsbaseret lyriklæsning". Følgende begreber og elementer indgik i forløbet:
Den antropocæne tidsalder, økokritik, Timothy Morton, opløsning af distinktionen mellem ”menneske” og ”natur”,
Romantik vs. Morton, ”The mesh”, mørk økologi, økokritik i dag, det aktivistiske kunstsyn, det dekonstruktivistiske kunstsyn, økopoesi

Materialer:
Theis Ørntoft: Sort sekvens. Digte 2014. Gyldendal, 2014.
Theis Ørntoft: Vand. Weekendavisen, 16.5.2019.
Rasmus Nikolajsen: Mønsted Kalkgruber, 15. februar 2013 i: Tilbage til unaturen, Samleren/Rosinante og co., 1. udg. 2016
Rasmus Nikolajsen: ”SALTSTRAUMEN, 7. DECEMBER 2013” fra Tilbage til unaturen, Samleren/Rosinante og co. 2016
Film på Lyrikporten med Lars Skinnebach: ”Hvorfor digter jeg?" - https://www.youtube.com/watch?v=2p9Ui67GgCs

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 1900-tals modernisme - storbyen

Formålet med forløbet har været at foretage nogle nedslag i modernismen fra begyndelsen af 1900-tallet med særlig fokus på storbyen. I forløbet er også læsningen af  Stefan Zweig og "Verden af i går" (uddrag) inkluderet - den blev læst i samarbejde med historie i beskæftigelsen med Østrig i et FF(6)-forløb, som optakt til vores studietur til Wien...som blev aflyst pga. corona.

Materiale:
Steffen Auring og Erik Svendsen: Realismer-Modernismer, Systime, 2010, Side 16-26.
Stefan Zweig: Verden af i går. Kapitlet "Den trygge verden", Rosinante, 2. udg. 2018 (original 1941).
Sophus Claussen: Storstad (1887)
Johannes V. Jensen: Maskinerne (1900)
Filippo Marinetti: Futurismens manifest (1909)
Emil Bønnelycke: Aarhundredet (1918)
Emil Bønnelycke: Gaden (1917)
Mund de Carlo/Carlos Wind Demsitz: Gaden (2014) (rap)

Læses i 3.g:
Tom Kristensen: Middag (1920)
Edith Södergran: Landet som icke är (1925)
Michael Strunge: Den hæstlige by (1981)
Søren Ulrik Thomsen: Digte om natten (1981)
Søren Ulrik Thomsen: Vent (1981) - CITYSLANG


Desuden:
Uddrag af Litteraturens Veje - om symbolisme
Lindgren, Marianne (red.): For længe siden, lige før 1980-1990. En antologi om firsernes litterære og kulturelle landskaber. DLF, 1991: side146-150 (Rummet, storby & kosmos)

Dokumentar om Michael Strunge: Væbnet med ord og vinger, 2018.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Dokumentar - mellem fakta og fiktion

Dette dokumentarforløb har taget afsæt i teori om filmanalyse fra 1.g-forløb om kortfilm, og indledes med et flerfagligt samarbejde med idræt, hvor eleverne  har udarbejdet en projektbeskrivelse over emnet "Hvad er sundhed?". I dette tværfaglige arbejde har klassen set følgende to dokumentarer.

Besat af den perfekte krop (DR 2016)
Fat front (uddrag) (2019) (hentet på Filmstriben)

Efterfølgende har klassen arbejdet med yderligere dokumentarer samt teoretisk læsning om emnet: I forbindelse med Fars pige har klassen skrevet stil om emnet "materialisme og åndelighed", hvorfor denne dokumentar figurerer som et værk.

Materiale:
Dokumentar: Den utrolige historie om Alexander Blomquist (DR3 - 2020) https://www.dr.dk/drtv/serie/den-utrolige-historie-om-alexander-blomqvist_178193

Dokumentar: Fars pige (DR3 - 2020) VÆRK : https://www.dr.dk/drtv/serie/fars-pige_164981

Kate Marvig Ravn og Ole Ravn: Forløb i medier. Nyhedsformidling. Dokumentar.

Reklamefilm. Det ny forlag. 2014: Faktakoder og fiktionskoder. (side 71-75)

Beril Riis Langdahi m.fl.: Krydsfelt. Grundbog i dansk. Gyldendal, 2017, 2.udg: Fakta
og fiktion, koder og kontrakter. (side 294-296) + dokumentarens dramaturgi og
fortælleformer (side 300-301)

Kate Marvig Ravn og Ole Ravn: Forløb i medier. Nyhedsformidling. Dokumentar
Reklamefilm. Det ny forlag. 2014:
• Dokumentarens formater (side 77-81)
• Vinkling, struktur og appelformer (side 83-85)
• Dokumentarens virkemidler (side 87-95)
• Analyse af dokumentar (side 97-98)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Romantik og romantisme +VÆRK

Formålet med forløbet er at give jer indblik i den romantiske periode i litteraturen og kunsten – og baggrunden for denne periode. Ydermere skal I arbejde med tekstgenrerne lyrik og epik. I skal opnå sikkerhed i brugen af litterære analysebegreber.


Primærlitteratur:
Universalromantik: Adam Oehlenschläger (1779-1850): Simon Peder (1805)
Nyplatonismen: Schack von Staffeldt (1769-1826): Indvielsen (1804)
Nationalromantik: Adam Oehlenschläger: Fædrelandssangen (1819) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872): Danmarks trøst (1820)
Poetisk realisme: St. St. Blicher (1782-1848): Sildig Opvågnen (1828) VÆRK
Romantisme: H.C. Andersen (1805-1875): Skyggen (1847)

Sekundærlitteratur:
Universalromantik: Litteraturens Veje, side 146-153
Nyplatonismen: Litteraturens Veje, side 154-156
Nationalromantik: Litteraturens Veje, side 156-160 t.o.m. ”Nationalromantikeren Grundtvig”
Poetisk realisme: Litteraturens Veje, side 165-171
Romantismen: Litteraturens Veje, side 172-174 + Litteraturens begreber, side 163-164.
Power point om romantikken (SH)
Søren Vrist Christensens youtube-videoer om romantik og romantisme

Om den lyriske genre:
Kompendiet Litterær analyse af lyrik. – Heri findes grundbegreberne, som skal anvendes til analyse af et digt/af sprog og stilistik.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Fortællende journalistik

Forløbet er et lynforløb, der til dels repeterer viden om medieområdet, herunder fakta- og fiktionskoder, men som også giver nyt indblik i new journalism og fortællende journalistik. Der tages udgangspunkt i nyhedsgenrens grundbegreber - nyhedskriterier, nyhedsgenrer, nyhedstrekant og kredser sig herefter ind på den fortællende journalistik og dennes kendetegn.

Materialer:

Henning Olsson: Ryd forsiden. Om nyhedsformidling, DLF, 2004: Vi har læst siderne om nyhedsgenrer og nyhedskriterier,
Rie Pedersen. ”Featuren og dens historie.” Fortællende journalistik. Gyldendal, 2005.; sider: 13-22
Herman Bang: Fattigliv, Nationaltidende, 19.12.1880 i: Lisbeth Borker m.fl.: Avisreportagen fra Cavling til Sabroe, DLF, 2001; sider: 41-48
Morten Sabroe: Undskyld...Kan De sige mig, hvor udgangen er? (Politiken, 2.7.1995)
H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (brugt i forbindelse med omskrivning til nyhedsartikel)
Anders Rou Jensen: Ciao Marco (Politiken, 21.02.2004)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Det er kanon!

Hvad karakteriserer kanonlitteraturen?

Martin A. Hansen: Agerhønen
Karen Blixen: Ringen
Peter Seeberg: Patienten

Mellemkrigstid og Heretica-modernisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Nyere og nyeste tid

Forløbet har til formål at indkredse de tendenser, der synes at gøre sig gældende for litteraturen i nyeste tid -  Vi tager afsæt i en beskrivelse af det senmoderne, som ligger i forlængelse af det tidligere arbejde med Erlend Loes Doppler.


Materialer:
Nyeste tid:
Caspar Eric: Jeg vil ikke tilbage.Digte fra dage med Covid-19. Gyldedal: 2020
Kaspar Colling-Nielsen: Opgangen i: Mount København, 2010.
Jonas Eika: Bad Mexican Dog i: Efter Solen, 2018

Desuden henvises til øvrig læsning af tekster fra nyeste og nyere tid - både i introforløb, i sprogligt forløb samt ifm. med forløbet om økokritik.

Om tendenser i nyeste tid: https://bibliotek.kk.dk/nyheder/inspiration/year-review-disse-trends-tegnede-2020-som-laeseaar

Uddrag om nyeste tid i Systimes ibog ”Litteraturhistorien på langs og på tværs” af Kjær-Hansen, Barbara m.fl. - om temaer og tendenser.

Power point om moderne/senmoderne litteraturIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer