Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Mikkel Guldhammer Sparsø
Hold 2018 DA/m (1m DA, 2m DA, 3m DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til dansk i gymnasiet
Titel B 1. Novelle- og fortælleteori
Titel C 2. Skrivekursus, 1.g
Titel D 3. Værklæsning - Ravnkel Frøjsgodes saga
Titel E 4. Dansk litteraturs historie - fra ...
Titel F 5. Essayet og rejseskildringen - at ...
Titel G 6. Retorik og argumentation
Titel H Skrivekursus, 2.g
Titel I 7. Køn, kærlighed og diskursanalyse
Titel J 8. Takter til tiden. Politiske sange i det ...
Titel K 9. Værklæsning: Se dagens lys
Titel L 10. Værklæsning: Sildig opvågnen
Titel M 11. Dokumentarisme
Titel N 12. Værklæsning: American Psycho
Titel O 13. Eksistentialisme i efterkrigstiden
Titel P Skrivekursus, 3.g
Titel Q 14. Den medierede virkelighed
Titel R 15. Digte (fra det 20. og 21. århundrede)
Titel S 16. Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til dansk i gymnasiet

Introduktion til danskfaget i gymnasiet og til tekstlæsning: Vi læser Franz Kafkas, "Foran loven" (1919).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 1. Novelle- og fortælleteori

Vi læser et udvalg af noveller og analyserer og fortolker disse med særlig vægt på novellegenren samt teksternes personskildring og fortælleforhold. 

Fokus:
- novellegenren
- fortælleteori (fortællertype, synsvinkel m.v.)
- resumé
- personkarakteristik
- direkte tale, indirekte tale og dækket direkte tale
- ledemotiv
- modsætninger og tema
- skriftlig fremstilling, herunder tekstpræsentation, resumé, citation

Skriveøvelser og skriftlige afleveringer: træning af delelementer i genren analyserende artikel.

Teori:
Ulrik Herskind, Fortælleteori, uddrag af kompendium
Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen, "Fortæller", i Litteraturens begreber, s. 69-71
Ole Schultz Larsen, "Novelle", i Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier, s. 79
"Noter om impressionisme"
Johannes Fibiger m.fl., "Tema i hverdagssprog og litteratur", i Litteraturens huse, sideid c3005

Kernestof (se kompendium): 
Ernest Hemingway, "Doktoren og doktorens kone" (1925)
Giovanni Boccaccio, "Falken" (1349-52)
Herman Bang, "Den sidste balkjole" (1887)
Jan Sonnergaard, "Polterabend" (1997)
Naja Marie Aidt, "Under slåenbusken" (1995)

Juletema i december:
- Afspilning af MC Einar, "Jul det' cool" (1988)
- Højtlæsning af Juleevangeliet samt H.C. Andersens "Nissen hos spekhøkeren" (1853)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Resumé og personkarakteristik - Doktoren og ... 09-12-2018
Skriftlighed (omlagt/i undervisningen) 24-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 2. Skrivekursus, 1.g

I forbindelse med skrivekurset i 1.g træner vi genrerne erindring og essay, herunder skrivehandlingerne beskrivelse, beretning og refleksion samt brugen af billedsprog og stilistiske figurer. Eleverne skriver selv erindrende og reflekterende tekster som besvarelse af skrivekursets konkurrenceoplæg: "Skriv en kort tekst om din oplevelse med god undervisning, som både indeholder en stemnings- og situationsbeskrivelse og en refleksion over, hvad det gode var". Som en del af forløbet læser vi litterære fremstillinger af bl.a. undervisningsoplevelser, og eleverne skriver selv et essay, hvor opgaven er at lægge vægt på sansning.

I forløbet trænes desuden skriveprocessens forskellige faser.

Litteære tekster - digt, romaner, essay:
- Klaus Rifbjerg, "Skole" (1956)
- Hans Scherfig, af Det forsømte forår (1960)
- Morten Pape, af Planen (2015)
- Karl Ove Knausgård, ”Sukker”, i Om vinteren
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skrivekursus 19-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 3. Værklæsning - Ravnkel Frøjsgodes saga

Vi læser Ravnkel Frøjsgodes saga som værk. Desuden træner vi den analyserende artikel, herunder den gode indledning.

Litteraturhistorisk fokus:
- Vikingetiden (saga)

Skriftlig fremstilling:
- Den gode indledning (skriveøvelser)
- Den analyserende artikel (skriveøvelser og aflevering)

Teori:
Johannes Fibiger m.fl., "Sagatiden", i Litteraturens veje, s. 40-45
Keld Belert, "Den neutrale fortæller" og "Indirekte personkarakteristik", i Island og De islandske Sagaer, s. 82-85

Værklæsning:
Ravnkel Frøjsgodes saga

Supplerende:
"The Massacre of McBain Family", YouTube-klip, fra Sergio Leones western Once Upon a Time in the West
Filmen Winter's bone (2010), instrueret af Debra Granik og Michael McDonough
Indhold


Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel - Ravnkels saga 10-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 4. Dansk litteraturs historie - fra ...

... middelalderen til det moderne gennembrud

Vi beskæftiger os med den danske litteraturs historie fra middelalderen til det 19. århundrede med særligt fokus på det moderne gennembrud, som er emnet for klassens dansk-historieopgave.

(Fra læreplanen: "I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med historie med vægt på fordybelse i et historisk emne samt elevernes udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. I forløbet skal indgå et grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark.")

Litteraturhistorisk overblik med følgende nedslag:
- Middelalderen (folkevise)
- Reformation (mariavise og salme)
- Barok (salme)
- Romantikken (fædrelandssang og kunsteventyr)
- Det moderne gennembrud (noveller og drama)

Værklæsning:
Henrik Ibsen, Et dukkehjem (1879)

Kernestof - andre tekster:
"Ebbe Skammelsøn"
Mariavisen "Hun er meget væner end engel i skare"
Martin Luther, "Vor Gud han er så fast en borg" (1528)
Thomas Kingo, "Keed af verden, kier ad Himmelen" (1681)
Adam Oehlenschläger, "Guldhornene" (1802)
H.C. Andersen, "Danmark, mit fædreland" (1850)
H.C. Andersen, "Klokken" (1850)
Fritz Andersen, "I skovens dybe stille ro" (1864)
Henrik Pontoppidan, ”En stor dag” (1887)
Henrik Pontoppidan, "En vandringsmand" (1905)
J.P. Jacobsen, "To verdener" (1879)
Klaus Rifbjerg, "Inde mellem træerne" (1988)

Teori:
Johannes Fibiger m.fl., af "Folkeviserne", i Litteraturens veje, s. 58-66
Johannes Fibiger m.fl., "Naturalisme" og "Kritisk realisme", i Litteraturens veje, leksikondel
Henrik Poulsen, Grundbogen 1, s. 29-32
Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens perioder, s. 44-52 og 58-68
John Mogensen, "At læse og at se dramatik", i Danskbogen, s. 143-158

Supplerende materiale:
"Ebbe Skammelsen - Hvad fanden skal det nu betyde?", YouTube-video om folkevisen "Ebbe Skammelsøn"
Sorten Muld, "2 søstre" (1997)
Eventyret om den vidunderlige musik", fra min. 13.00 (barokkens musik)
Poul Reumerts recitering af ”Guldhornene”
DR's serie 1800-tallet på vrangen, afsnit 1, "Guld, hor og romantik. 1800-1814"

Desuden:
Diverse malerier, fotografier etc.

Skriftlig fremstilling:
- Den gode indledning (skriveøvelser)
- Den litterære artikel (skriveøvelser og aflevering)
- Anklageskrift (skriveøvelse i forbindelse med rollespil om Et dukkehjem)
Indhold


Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel (mini) 05-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 5. Essayet og rejseskildringen - at ...

... opleve, skrive og tænke

Vi arbejder med essaygenren og træner essayskrivning (den reflekterende artikel) ved at skrive fotoessays.

Faglige begreber - i udvalg:
Essaygenren
- Komposition
- Konkret og abstrakt; beskrivelse, beretning og refleksion
- Stilistik, herunder sproglige billeder, retoriske figurer
- Intertekstualitet
- Subjektiv-objektiv
- Skrivestil: Montaigne vs. Bacon
Modernitet

Tekster:
Mads Holger, "I går og i forgårs i Tisvilde" (2013)
M.A. Goldschmidt, af Fra Paris (1871)
Carsten Jensen, af Jeg har set verden begynde (1994), s. 67-69 og 95-98
Karl Ove Knausgård, "Mit fædreland", i Weekendavisen d. 19. august 2011
Palle Kjærulff-Schmidt, "Kvinden på disken" (1985)
Søren Ulrik Thomsen, "Parcelhuskvarter på højkant" (2002)
Dan Turèll, "Til storbyens pris" (1977)
Johannes V. Jensen, af Maskinerne (1901, ganske kort uddrag)

Teori:
Henrik Poulsen, "Essayet", i Grundbogen 2, s. 128-130
Thorkild Borup, af At tænke uden styrthjelm og knæbeskyttere, s. 20-21
Berit Riis Langdahl, "Essayets skrivestil er både præget af frihed og form", i Essayet, s. 27-32

Fotografier:
Mary Ellen Mark, "Amanda and her Cousin Amy" (1990) og "Rat and Mike" (ukendt år)
Kevin Carter, Gribben og barnet (1993)
Erik Johansson, Go your own Road

Supplerende:
Rocazino, "All My Love" (1983)
Robert Frost, "The Road not Taken
Dan Turèll og Halfdan E, "Gennem København en sidste gang" (ukendt år)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlighed (omlagt/i undervisningen) 13-09-2019
Opg. 1 - Fotoessay 15-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 6. Retorik og argumentation

Vi beskæftiger os med retorik og argumentation og analyserer bl.a. politiske taler, reklamer o. lign.

Faglige begreber m.m. - i udvalg:
- Retorikkens grundbegreber: appelformerne, elocutio-modellen, det retoriske pentagram
- Argumentation: Stephen Toulmins udvidede argumentmodel samt argumentkneb og fejltyper
- Stilistik: troper og figurer

Tekster:
John F. Kennedy, "Ich bin ein Berliner" (1963)
Greta Thunberg, tale ved FN's klimatopmøde, september 2019
Spies Rejser, "Do it for Denmark" (2014)
Kort DR-portræt af Simon Spies. Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdameRDN9kE

Teori:
Anna Marie Lassen, "Retorik", "Retoriske stilfigurer" og "Argumentation", i Sprog i brug
Aristoteles om appelformerne, i Om retorikken (ca. 350 f.v.t.)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af JFK's tale 30-09-2019
Skriveøvelse - Do it for Denmark! 08-10-2019
Gruppearbejde - taleanalyse, Greta Thunberg i FN 28-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Skrivekursus, 2.g

Eleverne skriver debatindlæg/længere læserbreve til Politiken om selvvalgte emner.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skrivekursus - debatindlæg 23-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 7. Køn, kærlighed og diskursanalyse

Vi arbejder diskursanalytisk med fremstillingen af køn og kærlighed i litterære tekster, medietekster og andre kulturprodukter.

Afslutningsvis arbejder eleverne innovativt med emnet og skaber produkter, der henvendt til skolens andre elever a) formidler diskursteori om bl.a. køn og/eller b)bevidstgør om kønsdiskurser på skolen.

Faglige begreber - i udvalg:
- patriarkat
- subjekt-objekt
- aktiv-passiv
- diskurs
- hegemonisk diskurs (den almene diskurs)
- moddiskurs
- nodalpunkt
- ækvivalent/ækvivalenskæder
- antagonismer
- flydende betegnere
- kontekst
- konstruktivisme vs. essentialisme
- stereotyper (kønsstereotyper)
- performance (af køn og identitet)
- kønnede enkeltord
- injurious speech
- hate speech
- interpellation
- historicitet
- diskursiv magt
- kønnede krydsbindinger

Tekster:
Lilian Munk Rösing, "Kønnets katekismus", 2005
Nikoline, "Sut min klit", 2018
Klip: dommernes bedømmelse af Gunnars kage i fjerde sæson af Bagedysten. Link: https://www.dr.dk/levnu/mad/dr-chef-efter-seerstorm-mod-bagedysten-det-er-ikke-homofobi-og-sexisme#!/
Jonathan Spang, interview med Nikita Klæstrup og Twerk Queen Louise, i programmet Tæt på sandheden på DR2
Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen om køn i politik, i første afsnit af programrækken Statsministrene på dr.dk (min. 27.06-32.48). Link: https://www.dr.dk/drtv/episode/statsministrene_51008#!/
She's a Show, "Min kittel er for kort", 2012
Emilia van Hauen, "Brug din erotiske kapital og vær cool!" Link: https://www.emiliavanhauen.dk/artikler/brug_din_erotiske_kapital_og_vaer_cool/
Aidt, Knutzon og Moestrup, "Nej til erotisk kapital", i Frit flet, s. 18
Christina Hagen, "Klaus", 2008
Vita Andersen, af "Hvad tror du jeg tror" og "Lænken om min hals", fra Tryghedsnarkomaner, 1977
”Sexistisk humor er ikke harmløs”, politiken.dk, 3. apr. 2014
”Normal-reklame i modvind: Pinligt og elendigt”, bt.dk, 12. jun. 2018

Teori om køn og diskursanalyse:
Ditte Campion, Blik for køn, s. 24-38, 44-47, 49, 57, 62-63, 66-68

Supplerende materiale:
Nikoline, "Sut min klit", 2018, musikvideo på YouTube. Link: https://youtu.be/1IJTYYYWdDQ
"Intet må være normalt", blogindlæg ved Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, 15. jun. 2018. Link: https://indremission.dk/bliv-inspireret/blog/blogvisning/artikel/intet-maa-vaere-normalt/
"Millioner af bøger er fyldt med stereotyper: Kvinder er sexede og mænd er modige", dr.dk d. 31. aug. 2019
Pressefotos af bl.a. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt samt Roald Als-satiretegninger af bl.a. "Gucci-Helle" og "Anders Hulemand"
Opslag i bogen Billed-ABC i bilreparation (1973)
Garry Marshall, Pretty Woman (1990), kort klip
Danske Spil - Oddset, "Der er så meget, kvinder ikke forstår". Link: https://www.youtube.com/watch?v=cy5zwaQ_A-E
Star Tour, kampagnen "En kjærlighetshistorie". Link: https://www.youtube.com/watch?v=Euy1lxwLzTs&list=PLfIXYplemGpFiOBIsWZfeN0SuPnCJRDGb
Diverse reklamefotos med køn som tema
DR-programmet Helt lyrisk, intro til 1. afsnit. Link: https://www.dr.dk/drtv/se/helt-lyrisk_-caroline-henderson-og-jokeren_147968
Bo Tao Michaëlis, "Set i TV", Politiken, 26. nov. 2019
Lise Rønne, "Kære Politiken, skriv nu ordentligt om kvinder", i Politiken, 14. dec. 2019
Klaus Rothstein, "Bogholderiet", i Weekendavisen, 1. jan. 2020
Gitte Ørskou, "Malou Aamund", læserbrev i Weekendavisen, 10. jan. 2020

Skriftlighed:
Som en del af forløbet arbejder vi med den debatterende artikel som genre, og eleverne skriver en debatterende artikel om "Kønsfremstilling i reklamer".

Juletema i december:
- Afspilning samt analyse og fortolkning af MC Einar, "Jul det' cool" (1988)
- Højtlæsning af …
▪ Juleevangeliet
▪ Annegrethe Kraul, "Glad jul" (fordeling af roller, læseprøve)
H.C.A., "Grantræet"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gruppearbejde - diskursanalyse 11-11-2019
Køn i reklamer 17-12-2019
Hegemoniske kønsdiskurser på VG 26-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 8. Takter til tiden. Politiske sange i det ...

... 20. og 21. århundrede

(Overvejende virtuelt forløb)

Vi arbejder med politiske sange i det 20. og 21. århundrede. Vi læser og lytter til sangteksterne/sangene, oftest med et sprogligt fokus og i et tekstanalytisk og litteratur- og kulturhistorisk perspektiv.

Projekt/selvvalgte værker:
I tilknytning til forløbet vælger hver enkelt elev et dansksproget musikalbum, som eleven skal arbejde med som selvvalgt værk. Dette afsluttes med, at eleverne afleverer skærmoptagelser af deres analyse og fortolkning.

Faglige begreber - i udvalg:
- rim og rytme
- det lyriske jeg
- semantiske felter
- sproglige billeder og figurer, herunder metafor, sammenligning, besjæling, personifikation
- realplan og billedplan (kildeområde og målområde)
- ordspil
- idiom
- høj og lav sproglig stil
- etnolekt og multietnolekt
- eksplicitte og implicitte fortællerinstanser (fx det lyriske jeg vs. forfatteren)
- ironi
- kulturradikalisme

Sangtekster:
Oskar Hansen, "Når jeg ser et rødt flag smælde" (1923)
Trille, "Øjet" (1970)
Bjørn Afzelius, "Sång till friheten" (1982)
Halfdan Rasmussen, "Noget om helte" (1955)
Nordahl Grieg, "Kringsatt av fiender" (1936)
Orgi-E, "City2Musik (Hva' glor du på?)" (2012)
Sebastian, "Vind og vejrhaner" (1981)
Raske penge & Klumben, "Rundt" (2011)
Kim Larsen, "Blip båt" (1979)
TV-2, "Rigtige mænd" (1985)
Sivas, "Viva" (2014)
Inger Christensen/Pia Raug, "Chile" (1980)
Jesper Jensen/Benny Holst, "Sang om merværdi" (1971)
Kaj Munk, "Den blå anemone" (1943)
Ulige Numre, "Frit land" (2015)
(Alle sange er fra bogen Takter til tiden).

Teori:
Mikkel Guldhammer Sparsø og Mads Rangvid, Takter til tiden. Politiske sange i det 20. og 21. århundrede, Dansklærerforeningens forlag 2017.

Supplerende materiale:
Om yuppiebevægelsen og Steffen Brandts ”Rigtige mænd”, i Digtere, divaer og dogmebrødre, 7. afsnit, fra min. 23.22
Orgi-E, "City2Musik (Hva' glor du på?)", musikvideo på YouTube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=YkQsBX-ADiU
Raske penge & Klumben, "Rundt" (2011), musikvideo på YouTube. Link: Raske Penge og Klumben: "Rundt"
Foto af yuppie-par
The Minds of 99, "Det er Knud som er død" (2014) (opr. digt af Tom Kristensen, 1933)
DR Pigekoret, "Den blå anemone". Link: Den blå anemone // DR Pigekoret

Skriftlighed:
Eleverne skriver i forbindelse med forløbet en litterær artikel om Orgi-E's sang "City2Musik" og Kim Larsens "Blip båt".
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel undervisning d. 16. marts 2020 - "Vind og 16-03-2020
Virtuelt d. 19. marts 2020 - analyse af "Rundt" 19-03-2020
Virtuel undervisning d. 2. april 02-04-2020
Analyserende artikel - "Hvad glor du på?" 13-04-2020
Selvvalgt værk - et dansksproget musikalbum 05-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 9. Værklæsning: Se dagens lys

(Virtuelt forløb)

Vi læser Svend Åge Madsens Se dagens lys og analyserer og fortolker romanen.

Pga. nedlukningen og de særlige rammer har undervisningen bestået i en lidt 'løsere' form: læsning og samtale om det læste.

Værk:
Svend Åge Madsen, Se dagens lys (1980)

Faglige begreber:
- Science fiction-genren
- Utopi og dystopi
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2m DA skr. prøve 27-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 10. Værklæsning: Sildig opvågnen

Vi læser Steen Steensen Blichers novelle Sildig opvågnen som værk (udgivet som selvstændigt værk i 1828 i Nordlyset) og har fokus på biedermeier samt psykoanalytisk og biografisk metode.

Faglige begreber - i udvalg:
- Høj og lav sproglig stil
- Autenticitet som realismeelement
- Den utroværdige/upålidelige fortæller
- Biedermeier
- Poetisk realisme
- Biografisk metode
- Freuds psykoanalyse

Værk:
St. St. Blicher, "Sildig opvågnen" (1828)

Andre tekster:
St. St. Blicher, "Præludium", fra Trækfuglene (1838)

Teori/baggrundsstof:
"Fortæller", opslag i Litteraturens begreber, s. 69-71
Johannes Fibiger og Gerd Lütken, Litteraturens veje, s. 155-161
Carl Johan Bryld m.fl., "Borgerlig romantik - Biedermeier", i Dansk litteratur fra runer til graffiti, s. 79-87
Any Thyregod, "Freud og psykoanalysen"
Povl Markussen, "Forsvarsmekanismer"
Knud Sørensen, biografisk læsning af "Sildig opvågnen", i En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller, s. 279-280

Supplerende materiale:
Pernille Rosendahl og Danmarks Radios Pigekor: "Sig nærmer tiden"
Edvard Munch, Kærlighed og smerte (1893-95).

Skriftlighed, skriveøvelse:
Eleverne skriver "Elises fjerde brev".
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 1. Sildig opvågnen - 'det fjerde brev' 06-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M 11. Dokumentarisme

Vi beskæftiger os med dokumentarismen og arbejder med dokumentarfilm (i uddrag såvel som egentlige medieværker) som eksempler på forskellige dokumentartyper, fortælleformer m.m. Forløbet afsluttes med gruppeprojekter, hvor eleverne selv skaber dokumentarfilm. Desuden arbejder vi med Dogme95 og Vinterbergs dogmefilm Festen.

Faglige begreber:
- Dokumentarisme
- Den sociologiske dokumentar
- Institutionsdokumentaren
- Portrætdokumentaren
- Den sagsorienterede dokumentar
- Den autoritative fortælleform
- Den observerende fortælleform
- Den interaktive fortælleform
- Den poetiske fortælleform
- Jegdokumentaren
- Bølgemodellen
- Faktakontrakt
- Fiktionskontrakt
- Tegn på autenticitet
- Tegn på fiktionalisering
- Mediets ’synlighed’
- Filmiske virkemidler

Forløbsprodukt:
Eleverne producerer deres egne dokumentarfilm, jf. projektoplæggets tre forskellige opgaver.

Teori:
Berit Riis Langdahl m.fl., "Virkelighedens fortællinger i billede og lyd - dokumentar", i Krydsfelt, s. 297-303
Mads Rangvid og Mimi Sørensen, Perspektiver i dansk, s. 48-52 og 250-259.

Medieværk:
De skygger vi arver (DR2/dr.dk, 2019)
Mads Brügger, Muldvarpen, første afsnit (2020)

Dokumentarfilm (i uddrag, ca. 10-20 min. fra hver film):
Phie Ambo, Hjemmefronten (2010)
Mads Brügger, Ambassadøren (2012)
Rasmus Dinesen, Hugo på bas (2016)
Jørgen Leth, Nye scener fra Amerika (2001)
Janus Metz, af Armadillo (2010)
Lynn Novick og Ken Burns, The Vietnam War (2017), første episode

Fiktionsfilm:
Thomas Vinterberg, Festen (1998)
  
Supplerende materiale:
Quentin Tarantino, ”Don’t be a [square]”, i Pulp Fiction (1994)
David Fincher, House of Cards (2013), første scene
Lars von Trier, Thomas Vinterberg m.fl., "Dogme95" og "Kyskhedsløftet" (1995)

Skriftlighed:
Eleverne skriver en analyserende artikel om Phie Ambos dokumentarfilm Hjemmefronten (min. 00.00-08.07).

Perspektivtekst:
Leif Panduro, "Uro i forstæderne" (1962)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 2. Analyserende artikel - Hjemmefronten 26-10-2020
Opg. 3. Dokumentarprojekt 08-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N 12. Værklæsning: American Psycho

(Overvejende virtuelt forløb)

Vi læser romanen American Psycho som værk.

Værk:
Bret Easton Ellis, American Psycho (1991)

Teori:
Birgit Olsen, "Et amerikansk mareridt", i Kultur og klasse 73, 20. årg., nr. 1, 1993, s. 117-134
Bo Green Jensen, "Endelig alene", i Det første landskab, s. 421-424
Lærernoter om personkarakteristik

Skriftlighed:
Eleverne skriver en reflekterende artikel om "Litteratur der forarger". Her er det et krav, at American Psycho inddrages i fremstillingen.

Supplerende materiale (kort overblik):

Jørgen Leth, "Kokkens datter", i Det uperfekte menneske (2005)
Yahya Hassan, "Langdigt" (2013)
Christina Hagen, Jungle (2017)
Christian Von Hornsleth, Hornsleth Village Project
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 4. Refl. artikel - Litteratur der forarger 20-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O 13. Eksistentialisme i efterkrigstiden

(Overvejende virtuelt forløb)

Vi beskæftiger os med eksistentialismen i efterkrigstidens litteratur. Bl.a. læser vi en række eksistentialistiske noveller, og vi supplerer med eksistentialistiske og modernistiske medieværker/filmuddrag - og et enkelt digt.

Faglige begreber - i udvalg:
Modernitet og modernisme
Senmodernitet og selvrefleksivitet (Giddens)
Eksistentialisme
- Eksistens og essens
- Frihed
- Valg
- Ansvar
- Mening
- Absurditet
- Nihilisme
- Indeterminisme og determinisme
- Stadier på livets vej
- Modernitet og modernisme
Den eksistentielle fortælling
- Determinationspunkt
- Kulminationspunkt
- Eksistentialistiske temaer

Teoretisk materiale og baggrundsstof:
"Håndbog for eksistentialister" (udleverede lærernoter)
Johannes Fibiger og Gerd Lütken, Litteraturens veje, s. 301-306 (om Karen Blixens forfatterskab), 508-509 (opslag om "Modernitet/Modernisme")
Liselotte Henriksen, Eksistentialisme i dansk, s. 14-26, 61-70, 97-101
Berit Riis Langdahl m.fl., om fortælleteknik, i Krydsfelt, s. 121-125

Skønlitteratur:
Anders Bodelsen, "Alt er tilladt" (1963)
Albert Camus, af Sisyfosmyten (1942)
Jean-Paul Sartre, af Eksistentialisme er en humanisme (1946)
Villy Sørensen, "De dødsdømte" (1986)
Stig Dagermann, "Att döda ett barn" (1948)
Martin A. Hansen, "Agerhønen" (1947)
Søren Kierkegaard, af Forførerens dagbog (1843)
Karen Blixen, "Det ubeskrevne blad" (1957) og "Livets veje", uddrag af Den afrikanske farm (1937)
Klaus Rifbjerg, "Nyt lys" (1960)
Klaus Rifbjerg, af Weekend (1962)

Medieværker/filmuddrag:
Jørgen Leth, Det perfekte menneske (1968)
Palle Kjærulff-Schmidt, Weekend (1962)
Lars Von Trier, uddrag af De fem benspænd (2003), min. 28.25-35.05.

Supplerende materiale:
K.E. Løgstrup, af Den etiske fordring (citat)
Wulff-Morgenthaler, stribe om den ironiske Sisyfos
Alexander Skarsgård, "Att döda ett Barn" (kortfilm)
"The IKEA nesting instinct", fra David Finchers Fight Club (1999)
Jeppe K, "BMW-forhandleren" (tredje sæson)
Karen Blixen, radio-optagelse om at være en "storyteller"
Supertanker, "Meningen med livet - for en 12-tals elev" (56. min.)
N.F.S. Grundtvig, "Udrundne er de gamle dage" (1833)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Skrivekursus, 3.g

Træning af akademisk skrivning som optakt til SRP-skrivningen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q 14. Den medierede virkelighed

(Overvejende virtuelt forløb)

I forløbet beskæftiger vi os med medier generelt, med nedslag i den mediehistoriske udvikling og med eksempler på avisjournalistik, faktatekster på tv, herunder TV-nyheder og reality samt sociale medier.

Faglige begreber - i udvalg:
den medierede virkelighed
push- og pull-medier
målgruppeanalyse (segmentanalyse)
senmodernitet og selvrefleksivitet (Giddens)
medieret selvidentitet
nyhedskriterier
fortællende journalistik
medier og medieforbrug: fragmentering, individualisering og kommercialisering
sociale mediers 'lukkede kredsløb', 'ekkokamre', 'bobler'
det postfaktuelle samfund og fake news
medie- og formatkonvergens
public service
modalitet
reality
performance
frontstage, middle region, backstage
facework

Tekster:
Dagens aviser d. 26. mar. 2021 (medbragt hjemmefra og/eller besøgt på nettet)
Morten Sabroe, "Et svin i Berlin", i Avisreportagen - fra Cavling til Sabroe
Morten Sabroe, "Den anden Nyrup"
TV-Avisen d. 15. oktober 1965 (den første TV-Avisen)
Per Vers, "Jeg tjener kassen" (2011)
Mette Frederiksens Facebook-profil d. 30. januar og 7. februar (makrelmad og vinduespudsning)

Værker:
DR's TV-Avisen kl. 18.30, 18. april 2021
Paradise Hotel, 17. sæson, 3. afsnit: "Jokeren tjekker ind"

Teori:
Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger, Den medierede virkelighed, s. 87-95m, 98-111, 115.
Ole Schultz Larsen, Håndbog i dansk, s. 198-222
"Anthony Giddens: Livet er et selvrefleksivt valg" og "Erving Goffman og Joshua Meyrowitz: Livet er en scene", i Liselotte Henriksen, Eksistentialisme i dansk, s. 61-83

Supplerende materiale:
"DR's prøvebillede", YouTube.com (1989 eller 1990)
"DR's pausefisk", YouTube.com (1982-85)
"Manden bag nyhedskriterierne: I har misforstået mig", Journalisten.dk, 18. jan. 2019
"Junkmedier spreder frygt for indvandring og stjæler indhold", på Politiken.dk d. 17. april 2019
Denkorteavis.dk, visning af hovedside d. 6. april 2021
"OBS!", indslag fra 1989
Rapporten Danskernes brug af nyhedsmedier 2020, udvalgte figurer
"Raymond K. Hessel - The Vet", scene fra David Finchers Fight Club (1999)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 5. Terminsprøve 22-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R 15. Digte (fra det 20. og 21. århundrede)

(Delvist virtuelt forløb, dog overvejende almindelig undervisning)

Vi læser digte fra det 20. og 21. århundrede og arbejder med lyrikanalyse og -fortolkning ud fra et genremæssigt og litteraturhistorisk perspektiv.

Faglige begreber - i udvalg:
Ekspressionisme
Modernitet
Modernisme
Det lyriske jeg
Konfrontationsmodernisme

Tekster - digte m.v.:
Tom Kristensen, "Det blomstrende slagsmål" (1920), "Angst" (1930) og "Fribytter" (1920)
Johannes V. Jensen, "Paa Memphis Station" (1906)
Klaus Rifbjerg, "Terminologi" (1960)og "Inde mellem træerne" (1988)
Fritz Andersen, "I skovens dybe, stille ro" (1864)
Michael Strunge, "Den hæslige by"

Værklæsning:
Theis Ørntoft, Digte 2014
(Vi har berørt digtsamlingen i undervisningen, men ganske kort, og pga. tidspres har læsningen af den været meget overfladisk).

Teori:
Lærernoter: dokumentet "Litterær analyse af lyrik"
"Ekspressionisme", i Litteraturens veje
"Fribytter og hærværksmand: Tom Kristensen" i Litteraturens veje, s. 289-293.
"Modernitet/Modernisme", i Litteraturens veje
"Modernisme", i Litteraturens begreber
"Modernisme - åndsretning", på Lex.dk

Supplerende materiale - musik, billedkunst m.v.:
Arnold Schönberg, ”Pierrot Lunaire” (1912)
George Grosz, "Byen" (1916-17)
The Minds of 99, "Det er Knud, som er død" (2012)
Ekspressionistiske malerier af Emil Nolde og Edvard Munch (bl.a. "Skriget", 1893)
Danmarks Radios Pigekor, "I skovens dybe, stille ro" (ukendt årstal)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 6. Opgavesæt 05-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S 16. Eksamensforberedelse

Vi forbereder os til eksamen i mundtlig dansk. Bl.a. afholder vi en prøveeksamen samt ser en eksamensvideo fra Ved det grønne bord.

De forskellige tekster supplerer tidligere forløb og indgår således i disse som gennemgået stof.

Tekster:
Martin Andersen Nexø, "Sevilla" (1903) (supplerer forløb 4: "Dansk litteraturs historie - fra middelalderen til det moderne gennembrud").
Peter Seeberg, "Patienten" (1962) (supplerer forløb 13: "Eksistentialisme i efterkrigstiden").

Teori/baggrundsstof:
"Det folkelige gennembrud", i Litteraturens veje, s. 244 og 250-252

Supplerende materiale:
Ved det grønne bord, Eksamensvideo 1 ("Sevilla")
Eksempel på eksamensspørgsmål
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer