Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Anette Damm Scheuer
Hold 2018 SA/h (1h SA, 2h SA, 3h SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk politik i opbrud 1
Titel B Det skæve Danmark 1
Titel C Brexit
Titel D Velfærdsstaten under pres 1
Titel E Dansk politik i opbrud 2
Titel F Det senmoderne liv
Titel G På vej mod en ny økonomisk krise?
Titel H Det Skæve Danmark 2 (SRO)
Titel I FF6: Irland under forandring
Titel J Er medierne en trussel for demokratiet?
Titel K EU i opbrud
Titel L En ny verdensorden?
Titel M Danmark i en forandret verden
Titel N Globaliseringens vindere og tabere
Titel O Klima og bæredygtighed
Titel P Det Skæve Danmark 3
Titel Q Velfærdsstaten under pres 2
Titel R Dansk politik i opbrud 3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk politik i opbrud 1

I grundforløbet har vi beskæftiget os med de mest centrale aspekter af kerneområdet det danske politiske system og dansk politik, herunder om der er tale om opbrud i dansk politik. Forløbet indeholder således en indføring i dansk politik:
Det tager udgangspunkt i de klassiske ideologier, liberalisme, socialisme og konservatisme, samt i socialliberalisme og populisme.
Ideologierne relateres til de 9 partier i folketinget samt Nye Borgerlige.
Parti- og vælgeradfærdsteori gennemgås og anvendes på et rollespil om dronningerunde og regeringsdannelse.
Forløbet beskæftiger sig herudover med forskellige former for politisk deltagelse.
Endelig gennemgås Grundlovens rolle, Folketingets og regeringens opgaver samt lovgivningsprocessen. I forhold til sidstnævnte berøres Eastons model kort.
Men vi arbejder også løbende med forløbet som fx det aktuelle Folketingsvalg 2019.

KERNESTOF:
Henrik Kurser, Samfundsfag C, I-bog fra Systime
1.1: Hvad er ideologi?
1.2: Ideologier:
- Liberalisme
- Socialisme
- Konservatisme
- Socialliberalisme
- Populisme
2: De politiske partier
2.1: De politiske partier
2.2: Inddeling af partierne (dog ikke afsnit om partierne og EU)
2.4: Partiernes adfærd
2.4.1: Molins model
3: Politisk deltagelse og vælgeradfærd
3.1: Politisk deltagelse
3.2: Politisk deltagelse gennem institutioner
3.3: Politisk deltagelse i konkrete situationer
5.1: Grundloven
5.2: Valg til Folketinget
5.3: Folketingets opgaver
5.4: Regeringen

Jørgen Goul Andersen m.fl, PolitikNU, I-bog, Systime
1.4: Det politiske system (Eastonmodellen)
7: De politiske partier (frem til overskriften "Kartelpartier"

Peter M. Christiansen og Asbjørn S. Nørgaard (2012): Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal, s. 96 og 98 om postmaterialisme og personfiksering (se separat word-fil/modul 7).

SUPPLERENDE STOF:
Casper Dall: ”Både politikere, partier og vælgere er blevet shoppere”, Information d. 29.01.2013
Michael Böss: ”Værdipolitik tager over, når ideologierne dør”, Berlingske d. 23.05.2013
Aaron Blake: "Hvorfor er der kun to partier i amerikansk poliitk?", Jyllands-Posten d. 29.08.2016
Anders Bæksgaard m.fl.: ”Oprør mod eliten er blevet en folkesag”, Politiken d. 10.01.2017

Artikler til rollespil om regeringsdannelse:
Sebastian Gjerding: ”Liberal Alliance har spillet sine kort dårligt”, Information d. 10. januar 2018
Christine Cordsen: ”Mette Frederiksen går til valg på socialdemokratisk et-parti-regering”, dr.dk d. 4. juni 2018
Ritzau: ”Efter historisk udmelding: Nu vil Thulesen Dahl i regering”, BT d. 5. juni 2018
Andreas Karker: ”Thulesen til Løkke: Drop Liberal Alliance”, BT d. 5. juni 2018
Sebastian Risbøl: ”Det er et stort ansvar at have de afgørende mandater”, Politiken d. 17. juni 2018
Cecilie Lund Kristiansen: ”Uffe Elbæk vil være statsminister”, Politiken d. 17. juni 2018
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det skæve Danmark 1

Forløbet beskæftiger sig overordnet med begrebet og fænomenet ulighed.
Relateret til begrebet ulighed ser vi kort på absolut og relativ fattigdom samt på argumenter for og imod afskaffelse af en fattigdomsgrænse.
Vi ser på økonomisk ulighed over for den "nye" ulighed med fokus på en række socio-kulturelle faktorer.
Centrale begreber og emner i forløbet er: marginalisering, årsager til marginalisering, social arv og chanceulighed samt mønsterbrydning..


KERNESTOF:
Maria Bruun Bundgaard, "Sociologisk SET",
7: "Den socioøkonomiske ulighed - findes der fattige i Danmark?"
7.1: "Klasseteori"
7.2: "Socialgruppeinddeling og social stratifikation"
7.5.1: "Livsstilsgrupper og segmentering"
8.1: "Social arv"

Henrik Kurser, ØkonomiNU, I-bog, Systime, 2017, Afsnit 5.2: "Indkomstfordeling".

Peter Brejnrod m.fl., "Sociologi - Viden, teori og metode" (2.udg), Gyldendal, s. 132-134 (marginalisering), 146-148 (årsager til marginalisering), 161-165 (mønsterbrydning og social arv) samt 171-176 (Bourdieu).

Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Ulighedens mange ansigter, Forlaget Columbus, kap. 5: "Den "nye" ulighed", s. 81-83, 85-87, 89-94, 96-97, 99

Morten Bülow (red), SamfNU - Grundbog til samfundsfag, Systime,
- afsnit 9.4.4: Forklaringer på fattigdom
- afsnit 9.4.5: Strukturelle forklaringer på fattigdom.

Jens Folke Harrits og Morten Hansen Thorndal, "Ind i samfundet", s. 11-17 om ulighed

SUPPLERENDE STOF:
Tabel over livsindkomster for forskellige erhvervsgrupper fra Mie Dalskov Pihl & Troels Lund Jensen, AE Rådet, Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig, sep. 2016
Gallup Kompas: http://www2.tns-gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas.aspxLouise Detlefsen (2012), Den usynlige arv (dokumentar)
En syg forskel, DR Dokumentar, 2015, afsnit 1.
Karen Ellemann, ”Fattigdomsgrænsen fjerner fokus fra de udsattes sociale problemer”, Politiken, 21.9.2015
Jann Sjursen, ”Fortæl nu, hvordan du vil forbedre indsatsen for de fattige, socialminister”, Politiken, 25.9. 2015
Nilas Heinskou, ”Hård kritik af skrottet fattigdomsgrænse: ’Regeringen stikker hovedet i busken’”, Politiken, 14.9. 2015
Emil Valdimarsson: ” I 2017 blev 12.000 flere børn fattige”, Politiken d. 3.12.2018Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Brexit

Et kort forløb om Brexit.
Eleverne bruger det fælles materiale som afsæt til gruppefremlæggelser om Brexit, fx. i form af et nyhedsindslag.


KERNESTOF:
Jacob G. Jensby m.fl. (2017). Politikbogen, Columbus, s. 207-210 (om forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse)

SUPPLERENDE STOF:
Figurer om parlamentsvalget 2015:
- Votes don't always win MPs
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3074806/Is-voting-broken-Cameron-takes-half-seats-votes-Ukip-s-3-9million-votes-gets-one-MP.html of voters per MP

Alex Hunt and Brian Wheeler, "Brexit: All you need to know about leaving the EU", BBC News.

"UK government spending by % of the whole" in Jim Edwards; "The amount of money Britain spends on the EU is actually really small", Business Insider, Jan 9, 2017.

Evander Pedersen, "Den ældre, jævne brites frihedsdrømme og fremtidsbekymringer gjorde udslaget", Kristeligt Dagblad, 24.6.2016

Figur: "Brexit: Sådan stemte briterne" i Sigurd Jørgensen, "Måling: De gamle briter ville Brexit, mens de unge ville Bremain", www.berlingske.dk, 24.6.2016

"If there was another referendum on Britain's membership of the EU, howt would you vote?", https://www.dailymail.co.uk/news/article-3074806/Is-voting-broken-Cameron-takes-half-seats-votes-Ukip-s-3-9million-votes-gets-one-MP.html

Peter Thiemann, "Økonomi: Så meget vil et hårdt Brexit koste i Europa", www.politiken.dk, 14.12.2018

Louise Brodthagen Jensen, "Afstemning, valg eller brexitkaos: Her er mulige veje efter afvisning af skilsmisseaftale", www.dr.dk, 16.1.2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Velfærdsstaten under pres 1

Forløbet ser på det særlige ved den danske universelle velfærdsmodel og sammenligner den med den liberale (residuale) og den selektive (kontinentale) velfærdsmodel.
Forholdet mellem de tre hovedideologier og velfærdsmodellerne diskuteres, og velfærdsmikset i velfærdstrekanten relateres ligeledes til såvel velfærdmodeller som til ideologier.
Herefter præsenteres en række af de udfordringer som den universelle velfærdsmodel står over for. I den forbindelse modstilles den traditionelle velfærdsmodel med konkurrencestaten.

KERNESTOF:
I-bog. Henrik Kureer,ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi, Systime, kap.
11.1 Den offentlige sektors opgaver og størrelse
11.2 Den offentlige sektors indtægter
11.3 Den offentlige sektors udgifter
12.1. "Velfærdsmodeller"
12.3. "Globalisering, EU og velfærdsstaten", "Den ændrede aldersfordeling og velfærdsstaten"
Ole Hedegaard Jensen (2019): Konkurencestaten Danmark, Systime I-bog, kap. 2.1: Hvad er en konkurrencestat?


SUPPLERENDE STOF:
Indslag om den universelle velfærdsstat i Deadline, DR2, 5.12.2012: https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/den-universelle-velfaerdsmodel#!/00:00
Andreas Baumann, "Universel velfærd er snart fortid", Ugebrevet Mandag Morgen, 24.01.2014.
Torben M. Andersens model for udvidelse af arbejdsstyrken via reformer af velfærdsstaten.
Ekskursion til Roskilde Universitet, oplæg ved Bent Greve om udfordringer for fremtidens velfærdsstat.

Synopsismateriale (se link til materialet nedenfor):
Bo Nielsen: En hyldest til velfærdsstaten, Jyllands-Posten d. 21.09. 2013
Esben Schjørring: Familien er tilbage, Berlingske d. 1. marts 2014
Carsten Jensen: Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0, Videnskab.dk d. 6. juni 2017
Figur: ”Offentligt forsørgede 16-64-årige” i Nyt fra Danmarks Statistik:  Stadig færre er på offentlig forsørgelse, 11. april 2018.
Figur: ”Omsorg til ældre og handicappede”, i Jon Kvist: Velfærden til pårørende varierer, Politiken 26. april 2017
Per Michael Jespersen og Helene Willadsen: Konkurrencestaten Danmark, Politiken 12.3.2011. (separat PDF-fil)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Dansk politik i opbrud 2

Forløbet handler om aktuel dansk politik og opbrudstendenser i dansk politik, herunder hvilke faktorer, der spiller ind på partiernes valg af politiske standpunkter. Vi ser endvidere på forskellige teoretiske bud på årsager til vælgeradfærd.
Og vi har naturligvis arbejdet med Folketingsvalget 2019.

KERNESTOF:
Jakob Jensby m.fl. (2017): Politikbogen, Forlaget Columbus (pdf.)
5.2: Hvilke teorier om partiernes adfærd findes der?
6.2: Hvad har indflydelse på vælgeradfærden?

SUPPLERENDE STOF:
Hans Mortensen, "Et omvendt jordskred", Weekendavisen, 03.05.2019
Vi har løbende brugt relevante hjemmesider som fx
Folketinget: https://www.ft.dk/
Berlingske barometer: https://www.berlingske.dk/barometeret
DR tema om Folketingsvalget: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg
DR nyheder: https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det senmoderne liv

Forløbet handler om individets grundlæggende vilkår i det senmoderne samfund, herunder:
- identitetsdannelse
- familieliv
- fremtidens arbejdsmarked
- køn, kønsroller og ligestilling

KERNESTOF:


Artikler:
Malene Charlotte Larsen: " Jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk", Information d. 04.08.2012
Jacob Ø Wittorff: "Det danske arbejdsmarked står overfor store forandringer - vi har ikke brug for gennemsnits-mennesker", www.computerword.dk d. 18.02.2016
Ingeniørforeningen IDA: "Disse typer vil præge fremtidens arbejdsmarked", Berlingske d. 06.05.2018
Rune Heidtmann: "Fremtiden udfordrer vores arbejdsmiljø", Jydske Vestkysten d. 23.04.2019
Sigurd Lilmose Bech: "Kvinder vil gå hjemme, mænd vil til tops", Berlingske d. 26.10.2019

SUPPLERENDE STOF:
Ludermanifestet 1:6 DR/P1 d. 23.09.2017
Dokumenterprogram 2017: Den perfekte opdragelse, TV2
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G På vej mod en ny økonomisk krise?

Er der er nye faresignaler i dansk økonomi, og hvilke økonomiske politikker har politikere og andre aktører reelt til rådighed for at forbedre et lands økonomiske situation?

KERNESTOF:
Henrik Kurser, ØkonomiNU (Læreplan 2017), I-bog, Systime. De læste sider fremgår af nedenstående links.
Lene Andersen m.fl. (2018): Økonomibogen, Columbus:
afsnit 7.4 Hvad er valutapolitik, og hvordan virker den? (se filen Valutapolitik modul 14-15).


SUPPLERENDE STOF:
Artikler:
Magnus Ulveman: "Ingen hjælp fra kronen når det kniber", Berlingske d. 24.04.2016
Allan Sørensen: "Danmark falder to pladser på liste over bedste konkurrenceevne", DI Analyse, Maj 2019
Povl Dengsøe m.fl.: "De rekordlave renter har en ond bagside", Berlingske d. 19.08.2019
Niels Rønholdt: "Rønholdts blog: Hvorfor er renten så lav?" (uddrag), www.jyskebank.dk d. 20.08.2019
Jesper Hvass m.fl.: "Regeringen hælder benzin på økonomien for lånte penge", Jyllands-Posten d. 03.10.2019
Jakob Beim m.fl.: "Topøkonomer efterlyser klarhed for nedlukningens pris", Politiken d. 26.03.2020
Frank Hvid Petersen: "Det fyger med tal og milliarder og enorme hjælpepakker under krisen. Men hvad er op og ned i økonomien og i det hele?", Politiken d. 30.03.2020

Deadline: Flexicurity og kompensationsgrad, DR2 22.01.2020
Besøg på Økonomisk Institut til foredrag om flexicurity
Spillefilm (2015): The Big Short
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 31,00 moduler
Dækker over: 36,67 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Det Skæve Danmark 2 (SRO)

Forløbet samler op på og supplerer Det Skæve Danmark 1 og fungerer samtidig som optakt til SRO.

SUPPLERENDE STOF:
Esben Christensen, “Forsker: Vi er inficeret med en forkert forståelse af social arv”, Folkeskolen nr 21, 01.12.2016
Kristian Corfixen, “Rige eller fattige forældre? Det har fået større betydning for, hvad vi kommer til at tjene som voksne”, Politiken, 26.12.2016
“Ny analyse: Piger bryder i højere grad den sociale arv end drenge”, www.dea.dk, 09.09.2019.
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel I FF6: Irland under forandring

Det flerfaglige forløb med engelsk gennemførtes som optakt til studieturen i 2.g, hvor eleverne skulle have indsamlet supplerende empiri i grupper. Eleverne arbejdede i grupper og kunne efter en fælles introduktion vælge imellem følgende to emner:
- Det senmoderne irske samfund
- Den irske økonomi

DET SENMODERNE IRSKE SAMFUND:
Kernestof:
Bundgaard, Maria Bruun m.fl. (2014): Sociologisk Set. I-bog fra Systime:
kap. 2 ”Fællesskab og familieliv i det nye årtusind – værdier og normer i opbrud.” (uddrag)
kap. 6 ”Køn, kønnere … om (u)ligestilling.” (uddrag)

Thorndal, Morten Hansen (2010): Sociologi ABC, Columbus:
kap. 1.2: ”Hvem er jeg?”
kap. 1.3: "En moderne identitet – frit valg på alle hylder"

Supplerende stof:
Dr.dk (26.05.2018): ”Irland har stemt et rungende ja til abort”.
Lokaliseret den 03.03.2020 på URL: https://www.dr.dk/nyheder/udland/irland-har-stemt-et-rungende-ja-til-abort

DEN IRSKE ØKONOMI:
Kernestof:
Kernestof fra forløbet "En ny økonomisk krise på vej?"

Supplerende stof:
Barkham, Patrick: ”Fra keltisk tiger til forpjusket baggårdskat”, Information d. 01.06. 2010
Lokaliseret d. 03.03.2020 på URL: http://www.information.dk/234852

Praefke, Kenneth: ”Kernen i gældskrisen: Hvad gik egentlig galt i Irland?”, Ræson d. 29.11. 2010
Lokaliseret d. 03.03.2020 på URL:
http://raeson.dk/2010/kernen-af-g%C3%A6ldskrisen-hvad-er-der-egentlig-galt-i-irland/

Bie, Ulrik Harald: ”Irlands økonomiske mirakel i grafer”, Berlingske d. 15.02.2019
Lokaliseret d. 03.03.2020 på URL:
https://www.berlingske.dk/oekonomi/irlands-oekonomiske-mirakel-i-grafer

SAMFUNDSFAGLIGE METODER:
Bülow, Morten (red./2018): SamfNU B.
I-bog fra Systime. Lokaliseret d. 04.03.2018 på URL:
https://samfnub.systime.dk/
(se kapitel 11: Metoder)

Kristiansen, Anders Hedegaard (red./2015): MetodeNU
I-bog fra Systime. Lokaliseret d. 04.03.2018 på URL:
https://metodenu.systime.dk/
(se kapitel 2: Indsamling af data)
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Er medierne en trussel for demokratiet?

Forløbet omhandler mediernes rolle i demokratiet. Udgør medierne et demokratisk problem? Hvordan påvirkes den politiske kommunikation af medierne? Og hvilken betydning har fake news og junkmedier for demokratiet?

Nøgleord/begreber i forløbet er derudover politisk kommunikation, spin, framing, priming, new speak, mediernes logik (nyhedskriterier), unge og medier, medier og meningsdannelse, medieteori mv.

KERNESTOF:
Rune Gregersen: MedierNU - massemedier og meningsdannelse, Systime. I-bogen udgår 01.07.2020 - se derfor det vedhæftede kompendium.
kap. 2.2 Aktørorienterede teorier
kap. 2.3 Strukturelle teorier (uddrag)
kap. 2.4 Socialkonstruktivisme og diskursanalyse

SUPPLERENDE STOF:
Artikler:
Erik Albæk m.fl.: "Tangoen mellem medier og politikere", Berlingske d. 27.10.2016
Line Tolstrup Holm: "Er de sociale medier ude på at smadre demokratiet?", Berlingske d. 25.02.2017
Christian Bæk Lindtofte m.fl.: "Måling: Medier er for magtfulde", Politiken d. 23.07.2017
Johan Moe Fejerskov m.fl.: "Facebook er ikke kun et ekkokammer", Politiken d. 06.09.2017
Sebastian Stryhn m.fl.: "Politikere narres af junkmedier", Politiken d. 19.04.2019
Carl Emil Arnfred m.fl.: "DF-politiker: Der er lige så meget junk på DR og TV2", Politiken d. 19.04.2019
Chris Lehmann: "EU-vagthund: Prorussiske medier spreder misinformation om coronavirus", Altinget d. 17.03.2020

Andet materiale:
Udsendelse: Magtens sprog, DR2 2011
Program: Ti stille kvinde, Afsnit 1på DR2 2014
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel K EU i opbrud

Fokus i forløbet har været på en række udfordringer, som EU aktuelt står over for:
- det såkaldte demokratiske underskud i EU's institutioner
- demokratiske problemer i medlemslande, herunder Polen og Ungarn
- EU's rolle i forhold til fremtidens arbejdsmarked
- flygtninge- og migrationssituationen
- Corona og Brexit

Derudover har vi beskæftiget os med EU's institutioner, herunder EU-parlamentsvalget d, 26.05.2019.

Teoretisk har vi anvendt følgende integrationsteorier: føderalisme, neofunktionalisme og intergovernmentalisme til at besvare spørgsmålene om, hvad der driver integrationen.

KERNESTOF:
Mads Dagnis Jensen m.fl. (2011): EUropa på vej. I-bog fra Systime.
- Tema 1 EU’s historie (baggrundslæsning for etablering af tidslinje)
- Tema 2 EU’s institutioner og beslutningsprocesser (baggrundslæsning for fremlæggelser om de enkelte institutioner)
- Teksboksene: "Begrebsafklaring: mellemstatslig integration og overstatslig integration" og "De europæiske arkitekter". Direkte link: https://europapaavej.systime.dk/index.php?id=83&L=0#c164
- En stadig tættere union (2000-). Direkte link: https://europapaavej.systime.dk/?id=p88
- EU - en demokratisk institution? Direkte link: https://europapaavej.systime.dk/index.php?id=117
- Europa-Parlamentet – EU's eneste direkte valgte institution (til og med tekstboksen "Et europæisk demos"). Direkte link:  https://europapaavej.systime.dk/?id=p118


Kernestof som ikke er I-bøger:
Jacob Langvad (2020): ”Europas svære fællesskab”, Forlaget Columbus, s. 132-137 (pdf.)
Christiane Misslbeck-Winberg: ”Frygt ikke den fri bevægelighed” i i Rasmus Nørlem Sørensen (red.): Er der arbejde til alle i fremtidens EU? Samfundstanker 8 DEO 2018, s. 35-38 (pdf.)
Rasmus Nørlem Sørensen: ”Intro: det arbejdende samfund” i Rasmus Nørlem Sørensen (red.): Er der arbejde til alle i fremtidens EU? Samfundstanker 8 DEO 2018, s. 7-12 (pdf.)

SUPPLERENDE STOF:
Timothy Garton Ash: ”Ungarn er ikke længere et demokrati”, Politiken d. 23. juni 2019
Oliver Batchelor: ”EU-professor om ny polsk lov: Aldrig stødt på et EU-land, hvor det er sket”, DR Nyheder
d. 21. december 2019
Christian Bennike: ”Hvorfor kan Europa ikke blive enige om et fælles migrationssystem?”, Information
d. 23. december 2019
Birthe Pedersen: ”Kampen i Bruxelles handler ikke om penge, men om suverænitet”,
Kristeligt Dagblad d. 21. juli 2020
Frede Vestergaard: ”Lappeløsning”, Weekendavisen d. 24. juli 2020

Synopsismateriale:
Bilag 1: “The European Union”, udvalgte figurer fra PEW Research d.  14.10. 2019 og Statista
Bilag 2: Christel Schaldemose: Debat: “EU har ikke et demokratisk underskud”,
Altinget d. 1. maj 2018
Bilag 3: Trols Heeger: ”Marlene Wind: Mette Frederiksens EU-kurs er en farlig kurs”,
Berlingske d. 9. februar 2020
Bilag 4: Birthe Pedersen: ”Kampen om Bruxelles handler ikke om penge men om suverænitet”, Kristeligt Dagblad d. 21. juli 2020
Bilag 5: Morten Messerschmidt: ”Sydeuropa står ved en skillevej”, Ræson d. 21. maj 2020
Bilag 6: Birthe Pedersen: “Von der Leyen går planken ud som supereuropæer”, Kristeligt Dagblad d. 17. september 2020

Hjemmesider:
EU-Oplysningen: EU’s historie
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/medlemslande/eus-historie
FreedomHouse: https://freedomhouse.org/

Andet:
Christoffer Guldbrandsen (2011): ”Præsidenten”. Dokumentarfilm.
DR2 Deadline: ”Den nye EU-kommission”, Deadline d. 10.09.2019 (se 01.25-18.25)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Udledning og statistisk usikkerhed 03-09-2020
Undersøg: EU 14-09-2020
Prøve 29-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel L En ny verdensorden?


Vigtige teorier og begreber i studiet af international politik præsenteres i dette forløb. Fokus i forløbet er stormagternes forhold til hinanden. Der er således fokus på ét af de store spørgsmål i international politik: Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig, og er der ved at tegne sig en ny verdensorden? Og i forlængelse heraf, hvilken rolle USA spiller i international politik i dag? Og endelig hvilke former for konflikter og krige vil præge international politik i fremtiden?

KERNESTOF:
Tonny Brems Knudsen (red.): International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020. De læste sider fremgår af nedenstående links.
Hans Branner (2015): Global politik (3. udgave), Forlaget Columbus, s. 172-173 (se pdf.)
Jesper Hjarsbæk Rasmussen m.fl. (2019): IP-bogen, Forlaget Columbus, s. 27-31 (se pdf.)

SUPPLERENDE STOF:
Christian Friis Bach: ”Kinas kritik af avistegning varsler ny verdensorden”,
Altinget d. 29. januar 2021
Den kinesiske præsident Xi Jinpings tale til FN’s generalforsamling d. 28.09.2015 (uddrag)
Kilde: YouTube. (se wordfil modul 12)
Den russiske præsident Vladimir Putins tale til FN’s Generalforsamling d. 28.09.2015 (uddrag)
Kilde. YouTube. (se wordfil modul 12)
Interview med USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton d. 20.06.2018 (uddrag).
Kilde: www.cnsnews.com (se wordfil modul 12)
Michael Jarlner: ”Trump-revolutionen”, Politiken d. 18. oktober 2020
Anna Libak: ”Venstrefløjens nemesis”, Weekendavisen d. 30. oktober 2020
Alberte Bay Sandager: ”Her er verdens rigeste lande”, Tjekdet d. 30. september 2020
https://www.tjekdet.dk/indsigt/her-er-verdens-rigeste-lande-0

Hjemmesider:
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Globalis: https://www.globalis.dk/
Global Centre for the Responsibility to Protect:
https://www.globalr2p.org/populations-at-risk/
The SIPRI Military Expenditure Database: https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure
The Soft Power 30:
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/what-is-soft-power/
Transparency International: Corruption Perceptions Index 2020:
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EU-synopsis udkast 01-10-2020
EU synopsis 26-10-2020
Sammenligning IP 12-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Danmark i en forandret verden

Fokus i forløbet er Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvilke muligheder og begrænsninger har Danmark som småstat i en verden i opbrud? Hvad er sikkerhedspolitik, sikkerhed og trusler?
Og endelig hvilke former for konflikter og krige vil præge international politik i fremtiden?


Ud over nedenstående materiale trækker forløbet  på kernestof og supplerende stof fra forløbet "En ny verdensorden?" .

KERNESTOF:
Tonny Brems Knudsen (red.): International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020. De læste sider fremgår af nedenstående links.

SUPPLERENDE STOF:
Regeringen. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2019-2020. November 2018. Fra https://um.dk/da/udenrigspolitik/aktuelle-emner/udenrigs-og-sikkerhedspolitisk-strategi-2019-20/
Mei Song Bechsgaard: ”Biden vil næppe købe Grønland. Men Danmark vil mærke, at USA vil have mere magt i Arktis”, Information
d. 13.11.2020
Andreas Bøje Forsby: ”Er verden stadig unipolær? Ja, USA er stadig verdens eneste supermagt til trods for Kinas opstigning”,
Ræson d. 16. maj 2018 (uddrag)
Jonas Stengaard Jensen: ”Marie Krarup: Europa, USA og Rusland skal finde sammen om den europæiske kulturarv”, Ræson d. 6. juni 2018 (uddrag)
Per Stig Møller: ”Nu er den dag kommet, hvor vi ikke længere kan regne med USA”, Ræson d. 18. juli 2019 (uddrag)
Hans Mouritzen: ”DIIS-forsker: Naivt at basere Danmarks udenrigspolitiske strategi på værdier”. www.altinget.dk d. 14.09.2020
Flemming Mønster: ”Slut med Arktis som klodens fredelig plet”, Fyns Amts Avis, 23.07.2020
Anders Puck Nielsen: ”Militær analytiker: Fem år efter Krim er Rusland stadig en trussel for Danmark”, Altinget d. 18. marts 2019
Rune Aarestrup Pedersen: ”Kort fortalt: Kampen om at dominere Arktis”, nyheder.tv2.dk d. 30.08.2019 (sidst besøgt 03.01.2021):
https://nyheder.tv2.dk/video/RXI4UkExQUd0bGNkV05nRk5VZnJwTHQwYnhVNFhBRjU
Carla Sands: “USAs ambassadør: Hvorfor skal USA investere mere i Danmarks sikkerhed, end I selv gør?”, Information d. 22. oktober 2019
Jakob Svendsen: ”Danske fly og hele Grønland kan blive angrebet af russiske jagerfly fra ny luftbase”, Politiken d. 11. december 2020
Lars Bangert Struwe: ”Regeringen har i dag meldt ud om et skifte i deres udenrigspolitik: Interesser skal vige for værdier – og det kan koste i erhvervslivet”, Ræson 08.09.2020
Clement Kalder Jorden: Ny Dansk Udenrigspolitik (11:11-34:11), 9. marts 2021, dr.dk.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Globaliseringens vindere og tabere

Ud over nedenstående materiale trækker forløbet  på kernestof og supplerende stof fra forløbet "En ny verdensorden?" .

KERNESTOF:
Henrik Kureer (2018): International Økonomi A, del 2 Global økonomi (4. udg). Systime, s. 523-546. Se wordfil nedenfor.
Henrik Kureer: ØkonomiNU. I-bog fra Systime 2017. De læste sider fremgår af nedenstående links.
Tonny Brems Knudsen: International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020. De læste sider fremgår af nedenstående links.

SUPPLERENDE STOF:
Gunnar Olesen: ”Kronik: det går mindre godt i Afrika, end vi tror”, Politiken d. 2. februar 2015
Petterik Wiggers: ”Er Kinas investeringer i Afrika et tiltrængt fremskridt eller moderne kolonisering?" Information d. 28. januar 2017

Hjemmeside:
Fragile State Index:
https://fragilestatesindex.org/
https://fragilestatesindex.org/frequently-asked-questions/what-does-state-fragility-mean/
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Klima og bæredygtighed


Til dette forløb knytter sig en del af de emner og afsnit, som vi har læst i forbindelse med vores økonomiforløb. Det drejer sig om:

KERNESTOF:
Kureer, Henrik (2017): ØkonomiNU. I-bog fra Systime.
- Den globale økonomi (kap. 1)
- Samfundsøkonomiske mål (kap. 2.1)
- Det økonomiske kredsløb (kap. 3.1)
- Prisdannelse (kap. 4) -
- Konkurrenceevne (kap. 14)
- Økonomiske skoler (kap. 18)

Morten Hasselbalch m.fl. (2020): Klima og bæredygtighed. I-bog fra Columbus:
afsnit 2.2.3 Har vi frihed til at forbruge eller pligt til mådehold?
afsnit 4.4.1 Markedsfejl og eksternaliteter
afsnit 4.5.1 Hvad er Doughnutten?

Se det vedhæftede kompendium.

SUPPLERENDE STOF:
Carl Emil Arnfred m.fl.: "Tidligere dansk topforhandler: Sådan vil USA agere på klimaområdet under Biden",
Politiken d. 13. december 2020
Birk Sebastian Kotkas m.fl.: "Efter nattedrama: EU skruer op for klimamålet", Altinget d. 11. december 2020
Mogens Lykketoft: "Debat: Nu skal staten til at stifte gæld. Masser af gæld.", Politiken d. 19. marts 2020
Anders Redder: "To år og over en halv million underskrifter. Har borgerforslag pustet liv i demokratiet",
Kristeligt Dagblad d. 20. januar 2020
TjekDet: "Er du klimaduks eller en af dem, der udleder mest", www.tjekdet.dk d. 10. september 2019

Hjemmesider:
Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org/
Globalis: Økologisk fodaftryk: https://www.globalis.dk/Statistik/oekologisk-fodaftryk
Vedvarende energi: Klimaberegner: https://ve.dk/klimaberegner/
Borgerforslag: "Dansk klimalov nu": https://www.borgerforslag.dk/
A Good Life For All Within Planetary Boundaries: https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/

Andet:
Genstart: Klima-Dan (24 min.), DR.dk d. 26. juni 2020
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-24
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Det Skæve Danmark 3

Forløbet, som har synopsis- og eksamenstræning som fokus, samler op på og supplerer de to første forløb om Det Skæve Danmark.

KERNESTOF:
Jakob Jensby, "Ulighedens mange ansigter", 2. udgave, Columbus, 2019, s. 8-10 (aktør-struktur)

SUPPLERENDE STOF:
"Rigtig voksen", dokumentar (43 min) sendt på TV2, 23.03.2017
Thomas Michael Klintefelt, "Social arv rammer efterkommere mindre hårdt", DI Analyser, februar 2018.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Velfærdsstaten under pres 2

Forløbet ligger i forlængelse af og supplerer "Velfærdsstaten under pres 1". Forløbet ser på konsekvenser af konkurrencestaten for især arbejdsmarkedet.

KERNESTOF:
Victor Bjørnstrup m.fl. (2020): Velfærdsstaten under pres, Forlaget Columbus:
afsnit 2.1 Ove Kaj Pedersen - konkurrencestatens fader
afsnit 2.2 Hvad gør konkurrencestaten ved arbejdsmarkedet
afsnit 2.3 Acceleration og fremmedgørelse - konsekvensen af konkurrencestaten?

Per Henriksen (2020): Coronakrisen. I-bog fra Columbus:
afsnit: Den danske velfærdsmodel - mindre skævhed?
https://coronakrisen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p165

SUPPLERENDE STOF:
Rasmus Willig om flexicurity, flexploitation og flexisme d. 6. juni 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=nHlFdOdx-I0
"Stigende pensionsalder sikrer konstant forsørgerkvote", DREAM, 27.11.2020, www.dreamgruppen.dk
"I dag blev den nye ret til tidlig pension vedtaget i folketinget" (om "Arnes pension"), www.nykredit.dk

Se det vedhæftede kompendium.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Dansk politik i opbrud 3

Forløbet ligger i forlængelse af og supplerer "Dansk politik i opbrud 1" og "Dansk politik i opbrud 2".

KERNESTOF:
Jakob Jensby (2019): Politikbogen. I-bog fra Columbus:
afsnit 5.2 Hvilke teorier om partiernes adfærd findes der? Molin, Downs og Strøm
afsnit 5.3 Hvilke typer partier findes der, og har partiernes rolle ændret sig?
afsnit 6.1 Forskellige vælgertyper
afsnit 6.2 Hvad har indflydelse på vælgeradfærden?
afsnit 6.3 Hvilken betydning har personfaktoren for vælgernes adfærd?
De læste sider er vedhæftet som wordfil.

SUPPLERENDE STOF:
Dennis Nørmark: "Statsministeren bruger coronakrisen tll benhård klassekamp", Politiken d. 21. februar 2021
Genstart: Kalifatets Løveunger, DR.LYD d. 26. marts 2021:
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-42
Camilla Søe: "Fremtidens Venstre skal være mere liberalt, grønt og "woke"", Ræson d. 24. marts 2021

Se teksterne i det vedhæftede kompendium.

Diverse statistisk materiale om rød blok i forbindelse med skriftlig prøve. Se vedhæftede fil: 3g-prove-undersøg-roed-blok
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer