Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Kirsten Elisabeth Lauritsen
Hold 2018 SA/j (1j SA, 2j SA, 3j SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk politik i opbrud 1
Titel B Det skæve Danmark
Titel C Brexit
Titel D Velfærdsstaten under pres 1
Titel E Dansk politik i opbrud 2
Titel F Det senmoderne liv
Titel G På vej mod en ny økonomisk krise?
Titel H SRO Meningsmålinger
Titel I Er medierne en trussel for demokratiet?
Titel J EU i opbrud
Titel K En ny verdensorden
Titel L Klima og bæredygtighed
Titel M Danmark i en forandret verden
Titel N Globaliseringens vindere og tabere
Titel O Velfærdsstaten under pres 2
Titel P Dansk politik i opbrud 3
Titel Q Det skæve Danmark 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk politik i opbrud 1

I grundforløbet har vi beskæftiget os med de mest centrale aspekter af kerneområdet det danske politiske system og dansk politik, herunder om der er tale om opbrud i dansk politik. Forløbet indeholder således en indføring i dansk politik:
Det tager udgangspunkt i de klassiske ideologier, liberalisme, socialisme og konservatisme, samt i socialliberalisme og populisme.
Ideologierne relateres til de 9 partier i folketinget samt Nye Borgerlige.
Parti- og vælgeradfærdsteori gennemgås og anvendes på et rollespil om dronningerunde og regeringsdannelse.
Forløbet beskæftiger sig herudover med forskellige former for politisk deltagelse.
Endelig gennemgås Grundlovens rolle, Folketingets og regeringens opgaver samt lovgivningsprocessen. I forhold til sidstnævnte berøres Eastons model kort.
Men vi arbejder også løbende med forløbet som fx det aktuelle Folketingsvalg 2019.

Kernestof:
Henrik Kurser, Samfundsfag C, I-bog fra Systime
1.1: Hvad er ideologi?
1.2: Ideologier:
- Liberalisme
- Socialisme
- Konservatisme
- Socialliberalisme
- Populisme
2: De politiske partier
2.1: De politiske partier
2.2: Inddeling af partierne (dog ikke afsnit om partierne og EU)
2.4: Partiernes adfærd
2.4.1: Molins model
3: Politisk deltagelse og vælgeradfærd
3.1: Politisk deltagelse
3.2: Politisk deltagelse gennem institutioner
3.3: Politisk deltagelse i konkrete situationer
5.1: Grundloven
5.2: Valg til Folketinget
5.3: Folketingets opgaver
5.4: Regeringen

Jørgen Goul Andersen m.fl, PolitikNU, I-bog, Systime
1.4: Det politiske system (Eastonmodellen)
7: De politiske partier (frem til overskriften "Kartelpartier"

Peter M. Christiansen og Asbjørn S. Nørgaard (2012): Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal, s. 96 og 98 om postmaterialisme og personfiksering (se separat word-fil/modul 7).

Supplerende materiale:
Casper Dall: ”Både politikere, partier og vælgere er blevet shoppere”, Information d. 29.01.2013
Michael Böss: ”Værdipolitik tager over, når ideologierne dør”, Berlingske d. 23.05.2013
Aaron Blake: "Hvorfor er der kun to partier i amerikansk poliitk?", Jyllands-Posten d. 29.08.2016
Anders Bæksgaard m.fl.: ”Oprør mod eliten er blevet en folkesag”, Politiken d. 10.01.2017

Artikler til rollespil om regeringsdannelse:
Sebastian Gjerding: ”Liberal Alliance har spillet sine kort dårligt”, Information d. 10. januar 2018
Christine Cordsen: ”Mette Frederiksen går til valg på socialdemokratisk et-parti-regering”, dr.dk d. 4. juni 2018
Ritzau: ”Efter historisk udmelding: Nu vil Thulesen Dahl i regering”, BT d. 5. juni 2018
Andreas Karker: ”Thulesen til Løkke: Drop Liberal Alliance”, BT d. 5. juni 2018
Sebastian Risbøl: ”Det er et stort ansvar at have de afgørende mandater”, Politiken d. 17. juni 2018
Cecilie Lund Kristiansen: ”Uffe Elbæk vil være statsminister”, Politiken d. 17. juni 2018

NB I kan se finde WORD-filerne fra grundforløbet under 1j SA her i Lectio under Dokumenter i mappen: Dansk politikIndhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Brexit

Kort forløb om hvorfor Brexit, hvem stemte for Brexit og konsekvenserne af Brexit for briterne og Storbritannien mv.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Velfærdsstaten under pres 1

Forløbet ser på det særlige ved den danske universelle velfærdsmodel og sammenligner den med den liberale (residuale) og den selektive (kontinentale) velfærdsmodel.
Forholdet mellem de tre hovedideologier og velfærdsmodellerne diskuteres, og velfærdsmikset i velfærdstrekanten relateres ligeledes til såvel velfærdmodeller som til ideologier.
Herefter præsenteres en række af de udfordringer som den universelle velfærdsmodel står over for. I den forbindelse modstilles den traditionelle velfærdsmodel med konkurrencestaten.

Forløbet afsluttes med en synopsis. Se bilagsmaterialet under supplerende materiale.

Supplerende materiale (se opgave 3 Velfærdsstat synopsis):
1) Bo Nielsen: En hyldest til velfærdsstaten, Jyllands-Posten d. 21.09. 2013
2) Esben Schjørring: Familien er tilbage, Berlingske d. 1. marts 2014
3) Carsten Jensen: Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0, Videnskab.dk d. 6. juni 2017
4) Figur: ”Offentligt forsørgede 16-64-årige” i Nyt fra Danmarks Statistik: Stadig færre er på offentlig forsørgelse,
11. april 2018
5) Figur: ”Omsorg til ældre og handicappede” i Jon Kvist: Velfærden til pårørende varierer, Politiken 26. april 2017
6) Per Michael Jespersen og Helene Willadsen: Konkurrencestaten Danmark, Politiken 12.3.2011Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Dansk politik i opbrud 2

Forløbet handler om aktuel dansk politik og opbrudstendenser i dansk politik, herunder hvilke faktorer, der spiller ind på partiernes valg af politiske standpunkter. Vi ser endvidere på forskellige teoretiske bud på årsager til vælgeradfærd.
Og vi har naturligvis arbejdet med Folketingsvalget 2019.
Se endvidere undervisningsbeskrivelsen for Dansk politik i opbrud (titel A) og SRO (titel H).

KERNESTOF:
Jakob Jensby m.fl. (2017): Politikbogen, Forlaget Columbus (pdf.)
5.2: Hvilke teorier om partiernes adfærd findes der?
6.2: Hvad har indflydelse på vælgeradfærden?

SUPPLERENDE MATERIALE:
Hans Mortensen: "Et omvendt jordskred", Weekendavisen d. 2. maj 2019.

ANDET;
DR: Deadline 26.6.2019: A-regeringens forståelsespapir og støttepartierne. Indslaget handler om regeringsforhandlingerne ovenpå folketingsvalget den 5. juni, som på dette tidspunkt netop er afsluttet med et forståelsespapir. Rune Lund (Ø), Pia Olsen Dyhr og Morten Østergaard (RV) giver et indblik i de tre støttepartiers ønsker og forventninger til den kommende regeringsperiode.

Vi har løbende brugt relevante hjemmesider som f.eks.:
Folketinget: https://www.ft.dk/
Berlingske barometer: https://www.berlingske.dk/barometeret
DR tema om Folketingsvalget: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg
DR nyheder: https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det senmoderne liv

Forløbet handler om individets grundlæggende vilkår i det senmoderne samfund, herunder:
- identitetsdannelse
- familieliv
- fremtidens arbejdsmarked
- køn, kønsroller og ligestilling

KERNESTOF:
Maria Bruun Bundgård m.fl.: Sociologisk set. I-bog fra Systime 2021. De læste sider fremgår af nedenstående links.

Kompendium:

Poul Brejnrod (2009): Sociologi, Gyldendal:
Afsnit 7: ”Individualisme og det refleksive samfund” (Giddens), s. 77-83 (pdf.)

Victor Bjørnstrup m.fl. (2015): Netværkssamfundet, Columbus:
Kap. 3: ”Identitet og samfund under forandring”, s. 38-48 og s. 50-56 (pdf.)

Anna Storr-Hansen m.fl. (2017): Køn og ligestilling, Columbus:
Afsnit 1.7 ”Teoriet om køn”, s. 62-71 (pdf.)

Søren Juul m.fl. (2016): Sociologibogen, Columbus:
Afsnit 7.5: ”Hvad belaster individet i individsamfundet? s. 229-233 (pdf.)
Afsnit 7.6: ”Skaber det senmoderne samfund stress og fremmedgørelse?” s. 233-236 (pdf.)
Afsnit 7.8: ”Hvilke konsekvenser har globaliseringen” s. 239-243 (pdf.)

Morten H. Thorndal (2011): Sociologi ABC, Columbus:
Afsnit 2.3 ”De sociale roller – frontstage og backstage”, s. 52-56 (pdf.)

SUPPLERENDE MATERIALE:
Malene Charlotte Larsen: " Jeg skriver jo ikke selv, at jeg er smuk", Information d. 04.08.2012
Jacob Ø Wittorff: "Det danske arbejdsmarked står overfor store forandringer - vi har ikke brug for gennemsnits-mennesker", www.computerword.dk d. 18.02.2016
Bo Bresson: "Løsningen er mere familie - ikke mindre arbejde", Jyllands-Posten d. 23.02.2018
Ingeniørforeningen IDA: "Disse typer vil præge fremtidens arbejdsmarked", Berlingske d. 06.05.2018
Rune Heidtmann: "Fremtiden udfordrer vores arbejdsmiljø", Jydske Vestkysten d. 23.04.2019
Sigurd Lilmose Bech: "Kvinder vil gå hjemme, mænd vil til tops", Berlingske d. 26.10.2019

Andet materiale:
Ludermanifestet 1:6 DR/P1 d. 23.09.2017
Dokumenterprogram 2017: Den perfekte opdragelse, TV2
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel G På vej mod en ny økonomisk krise?

Er der er nye faresignaler i dansk økonomi, og hvilke økonomiske politikker har politikere og andre aktører reelt til rådighed for at forbedre et lands økonomiske situation. I et flerfaglige forløb med historie og samfundsfag har vi efterfølgende undersøgt og forsøgt at forklare de samfundsmæssige aspekter af Corona-krisen, herunder de mulige økonomiske, politiske og sociale konsekvenser af den aktuelle krise.

KERNESTOF:
Lene Andersen m.fl. (2018): Økonomibogen, Columbus:
afsnit 7.4 Hvad er valutapolitik, og hvordan virker den? (se filen Valutapolitik modul 14-15).
Artikler:
Magnus Ulveman: "Ingen hjælp fra kronen når det kniber", Berlingske d. 24.04.2016
Allan Sørensen: "Danmark falder to pladser på liste over bedste konkurrenceevne", DI Analyse, Maj 2019
Povl Dengsøe m.fl.: "De rekordlave renter har en ond bagside", Berlingske d. 19.08.2019
Niels Rønholdt: "Rønholdts blog: Hvorfor er renten så lav?" (uddrag), www.jyskebank.dk d. 20.08.2019
Jesper Hvass m.fl.: "Regeringen hælder benzin på økonomien for lånte penge", Jyllands-Posten d. 03.10.2019
Jakob Beim m.fl.: "Topøkonomer efterlyser klarhed for nedlukningens pris", Politiken d. 26.03.2020
Frank Hvid Petersen: "Det fyger med tal og milliarder og enorme hjælpepakker under krisen. Men hvad er op og ned i økonomien og i det hele?", Politiken d. 30.03.2020

SUPPLERENDE MATERIALE:
Deadline: Flexicurity og kompensationsgrad, DR2 22.01.2020
Spillefilm (2015): The Big Short
Flerfagligt forløb (historie og samfundsfag) om økonomiske kriser (se den vedhæftede fil: FF6: Økonomiske kriser)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • IT
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel H SRO Meningsmålinger

SRO matematik og samfundsfag
Beregninger af statistisk usikkerhed. Se nedenstående opgavebeskrivelse.

Artikler:
Rasmus Kerrn-Jespersen: "Ny forskning: Meningsmålinger flytter 10 mandater i politisk petriskål, Berlinske d. 16.03.2015 Lokaliseret d. 09.01.2020 på URL: https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/ny-forskning-meningsmaalinger-flytter-10-mandater-i-politisk-petriskaal
Sigge Winther Nielsen: "Guide: Tre hemmeligheder om målinger", Politiken d. 04.06.2015
Peter Nedergaard: "Den ombejlede midtervælger", Kristeligt Dagblad d. 18.05.2019
Dorte Ipsen Bodum: "Vilde vælgere, vild valgkamp, sejr til de gamle", Jyllands-Posten d. 08.06.2019
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel I Er medierne en trussel for demokratiet?

Forløbet omhandler mediernes rolle i demokratiet. Udgør medierne et demokratisk problem? Hvordan påvirkes den politiske kommunikation af medierne? Og hvilken betydning har fake news og junkmedier for demokratiet?

Nøgleord/begreber i forløbet er derudover politisk kommunikation, spin, framing, priming, new speak, mediernes logik (nyhedskriterier), unge og medier, medier og meningsdannelse, medieteori mv.

Kernestof:
Rune Gregersen: MedierNU - massemedier og meningsdannelse, Systime. I-bogen udgår 01.07.2020 - se derfor det vedhæftede kompendium.
kap. 2.2 Aktørorienterede teorier
kap. 2.3 Strukturelle teorier (uddrag)
kap. 2.4 Socialkonstruktivisme og diskursanalyse

Supplerende materiale:
Erik Albæk m.fl.: "Tangoen mellem medier og politikere", Berlingske d. 27.10.2016
Line Tolstrup Holm: "Er de sociale medier ude på at smadre demokratiet?", Berlingske d. 25.02.2017
Christian Bæk Lindtofte m.fl.: "Måling: Medier er for magtfulde", Politiken d. 23.07.2017
Johan Moe Fejerskov m.fl.: "Facebook er ikke kun et ekkokammer", Politiken d. 06.09.2017
Sebastian Stryhn m.fl.: "Politikere narres af junkmedier", Politiken d. 19.04.2019
Carl Emil Arnfred m.fl.: "DF-politiker: Der er lige så meget junk på DR og TV2", Politiken d. 19.04.2019
Chris Lehmann: "EU-vagthund: Prorussiske medier spreder misinformation om coronavirus", Altinget d. 17.03.2020

Andet materiale:
Udsendelse: Magtens sprog, DR2 2011
Program: Ti stille kvinde, Afsnit 1på DR2 2014

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Pararbejde
Titel J EU i opbrud

Fokus i forløbet har været på en række udfordringer, som EU aktuelt står over for:
- det såkaldte demokratiske underskud i EU's institutioner
- demokratiske problemer i medlemslande, herunder Polen og Ungarn
- EU's rolle i forhold til fremtidens arbejdsmarked
- flygtninge- og migrationssituationen
- Corona og Brexit
Derudover har vi beskæftiget os med EU's institutioner, herunder EU-parlamentsvalget d, 26.05.2019.
Teoretisk har vi anvendt følgende integrationsteorier: føderalisme, neofunktionalisme og
intergovernmentalisme til at besvare spørgsmålene om, hvad der driver integrationen.

KERNESTOF:
Mads Dagnis Jensen m.fl. (2011): EUropa på vej. I-bog fra Systime. De læste sider fremgår af nedenstående links.

KERNESTOF; SOM IKKE ER I-BØGER::
Jacob Langvad (2020): ”Europas svære fællesskab”, Forlaget Columbus, s. 132-137 (pdf.)
Christiane Misslbeck-Winberg: ”Frygt ikke den fri bevægelighed” i i Rasmus Nørlem Sørensen (red.): Er der arbejde til alle i fremtidens EU? Samfundstanker 8 DEO 2018, s. 35-38 (pdf.)
Rasmus Nørlem Sørensen: ”Intro: det arbejdende samfund” i Rasmus Nørlem Sørensen (red.): Er der arbejde til alle i fremtidens EU? Samfundstanker 8 DEO 2018, s. 7-12 (pdf.)
For materiale om Brexit - se den vedhæftede Word-fil.

SUPPLERENDE MATERIALE:
Timothy Garton Ash: ”Ungarn er ikke længere et demokrati”, Politiken d. 23. juni 2019
Oliver Batchelor: ”EU-professor om ny polsk lov: Aldrig stødt på et EU-land, hvor det er sket”, DR Nyheder
d. 21. december 2019
Christian Bennike: ”Hvorfor kan Europa ikke blive enige om et fælles migrationssystem?”, Information
d. 23. december 2019
Birthe Pedersen: ”Kampen i Bruxelles handler ikke om penge, men om suverænitet”,
Kristeligt Dagblad d. 21. juli 2020
Frede Vestergaard: ”Lappeløsning”, Weekendavisen d. 24. juli 2020

Synopsismateriale:
Bilag 1: “The European Union”, udvalgte figurer fra PEW Research d.  14.10. 2019 og Statista
Bilag 2: Christel Schaldemose: Debat: “EU har ikke et demokratisk underskud”,
Altinget d. 1. maj 2018
Bilag 3: Trols Heeger: ”Marlene Wind: Mette Frederiksens EU-kurs er en farlig kurs”,
Berlingske d. 9. februar 2020
Bilag 4: Birthe Pedersen: ”Kampen om Bruxelles handler ikke om penge men om suverænitet”, Kristeligt Dagblad d. 21. juli 2020
Bilag 5: Morten Messerschmidt: ”Sydeuropa står ved en skillevej”, Ræson d. 21. maj 2020
Bilag 6: Birthe Pedersen: “Von der Leyen går planken ud som supereuropæer”, Kristeligt Dagblad d. 17. september 2020

Hjemmesider:
EU-Oplysningen: EU’s historie
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/medlemslande/eus-historie
FreedomHouse: https://freedomhouse.org/

Andet:
Christoffer Guldbrandsen (2011): ”Præsidenten”. Dokumentarfilm.
DR2 Deadline: ”Den nye EU-kommission”, Deadline d. 10.09.2019 (se 01.25-18.25)

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel K En ny verdensorden

Vigtige teorier og begreber i studiet af international politik præsenteres i dette forløb. Fokus i forløbet er stormagternes forhold til hinanden. Der er således fokus på ét af de store spørgsmål i international politik: Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig, og er der ved at tegne sig en ny verdensorden? Og i forlængelse heraf, hvilken rolle USA spiller i international politik i dag? Og endelig hvilke former for konflikter og krige vil præge international politik i fremtiden?

KERNESTOF:
Tonny Brems Knudsen (red.): International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020.
De læste sider fremgår af nedenstående links.
Hans Branner (2015): Global politik (3. udgave), Forlaget Columbus, s. 172-173 (se pdf.)
Jesper Hjarsbæk Rasmussen m.fl. (2019): IP-bogen, Forlaget Columbus, s. 27-31 (se pdf.)

SUPPLERENDE MATERIALE:
Christian Friis Bach: ”Kinas kritik af avistegning varsler ny verdensorden”,
Altinget d. 29. januar 2021
Den kinesiske præsident Xi Jinpings tale til FN’s generalforsamling d. 28.09.2015 (uddrag)
Kilde: YouTube. (se wordfil modul 12)
Den russiske præsident Vladimir Putins tale til FN’s Generalforsamling d. 28.09.2015 (uddrag)
Kilde. YouTube. (se wordfil modul 12)
Interview med USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton d. 20.06.2018 (uddrag).
Kilde: www.cnsnews.com (se wordfil modul 12)
Michael Jarlner: ”Trump-revolution”, Politiken d. 18. oktober 2020
Anna Libak: ”Venstrefløjens nemesis”, Weekendavisen d. 30. oktober 2020
Alberte Bay Sandager: ”Her er verdens rigeste lande”, Tjekdet d. 30. september 2020
https://www.tjekdet.dk/indsigt/her-er-verdens-rigeste-lande-0

Hjemmesider:
CIA World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Globalis: https://www.globalis.dk/
Global Centre for the Responsibility to Protect:
https://www.globalr2p.org/populations-at-risk/
The SIPRI Military Expenditure Database: https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure
The Soft Power 30:
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/what-is-soft-power/
Transparency International: Corruption Perceptions Index 2020:
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel L Klima og bæredygtighed

Til dette forløb knytter sig en del af de emner og afsnit, som vi har læst i forbindelse med vores økonomiforløb. Det drejer sig om:

KERNESTOF:
Kureer, Henrik (2017): ØkonomiNU. I-bog fra Systime.
- Den globale økonomi (kap. 1)
- Samfundsøkonomiske mål (kap. 2.1)
- Det økonomiske kredsløb (kap. 3.1)
- Prisdannelse (kap. 4) -
- Konkurrenceevne (kap. 14)
- Økonomiske skoler (kap. 18)

Morten Hasselbalch m.fl. (2020): Klima og bæredygtighed. I-bog fra Columbus:
afsnit 2.2.3 Har vi frihed til at forbruge eller pligt til mådehold?
afsnit 4.4.1 Markedsfejl og eksternaliteter
afsnit 4.5.1 Hvad er Doughnutten?

Se det vedhæftede kompendium.

SUPPLERENDE MATERIALE:
Carl Emil Arnfred m.fl.: "Tidligere dansk topforhandler: Sådan vil USA agere på klimaområdet under Biden",
Politiken d. 13. december 2020
Birk Sebastian Kotkas m.fl.: "Efter nattedrama: EU skruer op for klimamålet", Altinget d. 11. december 2020
Mogens Lykketoft: "Debat: Nu skal staten til at stifte gæld. Masser af gæld.", Politiken d. 19. marts 2020
Anders Redder: "To år og over en halv million underskrifter. Har borgerforslag pustet liv i demokratiet",
Kristeligt Dagblad d. 20. januar 2020
TjekDet: "Er du klimaduks eller en af dem, der udleder mest", www.tjekdet.dk d. 10. september 2019

Hjemmesider:
Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org/
Globalis: Økologisk fodaftryk: https://www.globalis.dk/Statistik/oekologisk-fodaftryk
Vedvarende energi: Klimaberegner: https://ve.dk/klimaberegner/
Borgerforslag: "Dansk klimalov nu": https://www.borgerforslag.dk/
A Good Life For All Within Planetary Boundaries: https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/

Andet:
Genstart: Klima-Dan (24 min.), DR.dk d. 26. juni 2020
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-24
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • IT
 • Regneark
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Pararbejde
Titel M Danmark i en forandret verden

Fokus i forløbet er Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvilke muligheder og begrænsninger har Danmark som småstat i en verden i opbrud? Hvad er sikkerhedspolitik, sikkerhed og trusler?
Og endelig hvilke former for konflikter og krige vil præge international politik i fremtiden?

KERNESTOF::
Tonny Brems Knudsen (red.): International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020. De læste sider fremgår af nedenstående links.

SUPPLERENDE MATERIALE:
Mei Song Bechsgaard: ”Biden vil næppe købe Grønland. Men Danmark vil mærke, at USA vil have mere magt i Arktis”, Information d. 13.11.2020
Andreas Bøje Forsby: ”Er verden stadig unipolær? Ja, USA er stadig verdens eneste supermagt til trods for Kinas opstigning”, Ræson d. 16. maj 2018 (uddrag)
Jonas Stengaard Jensen: ”Marie Krarup: Europa, USA og Rusland skal finde sammen om den europæiske kulturarv”, Ræson d. 6. juni 2018 (uddrag)
Per Stig Møller: ”Nu er den dag kommet, hvor vi ikke længere kan regne med USA”, Ræson d. 18. juli 2019 (uddrag)
Hans Mouritzen: ”DIIS-forsker: Naivt at basere Danmarks udenrigspolitiske strategi på værdier”.
www.altinget.dk d. 14.09.2020
Flemming Mønster: ”Slut med Arktis som klodens fredelig plet”, Fyns Amts Avis, 23.07.2020
Anders Puck Nielsen: ”Militær analytiker: Fem år efter Krim er Rusland stadig en trussel for Danmark”, Altinget d. 18. marts 2019
Rune Aarestrup Pedersen: ”Kort fortalt: Kampen om at dominere Arktis”, nyheder.tv2.dk d. 30.08.2019 (sidst besøgt 03.01.2021):
https://nyheder.tv2.dk/video/RXI4UkExQUd0bGNkV05nRk5VZnJwTHQwYnhVNFhBRjU
Carla Sands: “USAs ambassadør: Hvorfor skal USA investere mere i Danmarks sikkerhed, end I selv gør?”, Information d. 22. oktober 2019
Jakob Svendsen: ”Danske fly og hele Grønland kan blive angrebet af russiske jagerfly fra ny luftbase”, Politiken d. 11. december 2020
Lars Bangert Struwe: ”Regeringen har i dag meldt ud om et skifte i deres udenrigspolitik: Interesser skal vige for værdier – og det kan koste i erhvervslivet”, Ræson 08.09.2020Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel N Globaliseringens vindere og tabere

KERNESTOF:
Hnerik Kureer (2018): International Økonomi A, del 2 Global økonomi (4. udg). Systime, s. 523-546. Se wordfil nedenfor.
Henrik Kureer: ØkonomiNU. I-bog fra Systime 2017. De læste sider fremgår af nedenstående links.
Tonny Brems Knudsen: International PolitikNU. I-bog fra Systime 2020. De læste sider fremgår af nedenstående links.

SUPPLERENDE MATERIALE:
Gunnar Olesen: ”Kronik: det går mindre godt i Afrika, end vi tror”, Politiken d. 2. februar 2015
Petterik Wiggers: ”Er Kinas investeringer i Afrika et tiltrængt fremskridt eller moderne kolonisering?" Information d. 28. januar 2017

Hjemmeside:
Fragile State Index:
https://fragilestatesindex.org/
https://fragilestatesindex.org/frequently-asked-questions/what-does-state-fragility-mean/


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Velfærdsstaten under pres 2

Se det vedhæftede kompendium.
Nyt kernestof:
Victor Bjørnstrup m.fl. (2020): Velfærdsstaten under pres, Forlaget Columbus:
afsnit 2.1 Ove Kaj Pedersen - konkurrencestatens fader
afsnit 2.2 Hvad gør konkurrencestaten ved arbejdsmarkedet
afsnit 2.3 Acceleration og fremmedgørelse - konsekvensen af konkurrencestaten?

Per Henriksen (2020): Coronakrisen. I-bog fra Columbus:
afsnit: Den danske velfærdsmodel - mindre skævhed?
https://coronakrisen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p165

Andet:
Rasmus Willig om flexicurity, flexploitation og flexisme d. 6. juni 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=nHlFdOdx-I0


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Dansk politik i opbrud 3

Se det vedhæftede kompendium.
Kernestof:
Jakob Jensby (2019): Politikbogen. I-bog fra Columbus:
afsnit 5.2 Hvilke teorier om partiernes adfærd findes der? Molin, Downs og Strøm
afsnit 5.3 Hvilke typer partier findes der, og har partiernes rolle ændret sig?
afsnit 6.1 Forskellige vælgertyper
afsnit 6.2 Hvad har indflydelse på vælgeradfærden?
afsnit 6.3 Hvilken betydning har personfaktoren for vælgernes adfærd?
De læste sider er vedhæftet som wordfil.

Nyt materiale:
Dennis Nørmark: "Statsministeren bruger coronakrisen tll benhård klassekamp", Politiken d. 21. februar 2021
Genstart: Kalifatets Løveunger, DR.LYD d. 26. marts 2021:
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-42
Camilla Søe: "Fremtidens Venstre skal være mere liberalt, grønt og "woke"", Ræson d. 24. marts 2021
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Det skæve Danmark 2

Forløbet, som har synopsis- og eksamenstræning som fokus, samler op på og supplerer det første
forløb om Det Skæve Danmark (se titel B)

SUPPLERENDE STOF:
Anders Gustafsson (2017): "Rigtig voksen", dokumentar (43 min) sendt på TV2 d. 23.03.2017

Synopsismateriale:
Se den vedhæftede fil.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer