Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Peter Garval
Hold 2018 HI/j (1j HI, 2j HI, 3j HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1 Da Danmark blev Danmark
Titel B Forløb 2 Styreformer i Danmarkshistorien
Titel C Forløb 3 Danmark i 1800-tallet
Titel D Forløb 4 Vietnamkrigen
Titel E Forløb 5 Danmark og Europa 1500-1700
Titel F Forløb 6 Første verdenskrig og holocaust
Titel G Forløb 7 Japans modernisering
Titel H Forløb 8 Det antikke Grækenland
Titel I Forløb 9 Moderne Danmark
Titel J Forløb 10 Verdenshistorisk overbliksforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1 Da Danmark blev Danmark

Forløb om Danmarks Oldtid. Forløbet har fokuseret på følgende faglige mål

- at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- at redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- at analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende


Materiale:
Danmarks Oldtid, i Bryld, Carl-Johan, Danmark. Fra Oldtid til Nutid, Munksgaard 1997, s. 11-17
Frederiksen, Peter et al.: Grundbog til Danmarkshistorien. Århus 2006. s. 30-32
Thidecke, Johnny, Skæbnestunder i Danmarkshistorien, Middelalderen, s. 100,107-108

Historien om Danmark: Vikingetiden, DR 2017, https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-vikingetiden_145565

Anmeldelser af Historien om Danmark: Vikingetiden:

Michaëlis, Bo Tao, Landmænd med udlængsel eller voldsmænd på rov?, 17. april 2017, Politiken

Brunbech, Peter Yding, Den gode gamle vikingehistorie, 18. april 2017, Kristeligt Dagblad

Monggaard, Christian, Dengang Svend Tveskæg erobrede verden, 18. april 2017, Information

Blüdnikov, Bent, DRs danmarkshistorie fortæller stadig fint, men der mangler arkæologiske fund og og videnskabelig uenighed, 16. april 2017, Berlingske Tidende

Wagner, Adam, Vellykket vikingetid - men hvad blev der af jernalderen? 17.april 2017, Critique
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 2 Styreformer i Danmarkshistorien


Materialer
- Hvem havde magten? - Vikingetiden 800-1050
https://danmark.systime.dk/index.php?id=131 + https://danmark.systime.dk/index.php?id=238
De Frankiske Rigsannaler 812-823, https://danmark.systime.dk/index.php?id=319&MP=131-219
Svend Tveskægs oprør mod Harald Blåtand ca. 986, https://danmark.systime.dk/index.php?id=323&MP=131-219

• https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/undervisning/vikingeviden/vikingetidens-samfund/byttehandel-og-moentoekonomi/
• https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/e-laering/viden-om-vikingetiden/vikingetidens-samfund/byerne-opstaar/
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/undervisning/vikingeviden/vikingetidens-samfund/kongemagt-og-statsdannelse/

Hvem havde magten i (Danmark.systime.dk)

Middelalderen: https://danmark.systime.dk/?id=220
Fra reformation til enevælde: https://danmark.systime.dk/?id=448
Enevælde og oplysning: https://danmark.systime.dk/?id=449

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/

http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/grundloven-1849/

http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/den-gennemsetegrundlov-af-28-juli-1866/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb 3 Danmark i 1800-tallet

Dansk- og historie forløb om Det moderne gennembrud

Grundbogsmateriale:
- Bryld, Carl, Johan, Danmark. Fra oldtid til nutid, s. 153-155, 165-178, 182-184,

Film/tv:
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-2
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/
Grundloven - vedtagelsen af Danmarks første grundlov i 1849, https://vimeo.com/237389867
Grundloven, https://vimeo.com/16619665
Grundlovsændringen i 1915: Historien om de 7 F'er: https://www.youtube.com/watch?v=fz71wkiH4ig
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/danmarks-industrialisering-1

Fredrik Bajer i Folketinget, 9. november 1886, https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fredrik-bajer-i-folketinget-9-november-1886/
Debatten om sædeligfhed i 1880'erne, https://www.kvinfo.dk/side/1034/

Krigen i 1864. Den politiske baggrund i Danmark https://www.graenseforeningen.dk/leksikon/k/4972
Krig mellem Danmark og Østrig/Preussen:
Fra <https://www.graenseforeningen.dk/leksikon/k/4652
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb 4 Vietnamkrigen

Forløb om Vietnam fra fransk koloni til moderne nation.

Materiale:

Frederiksen, Peter, Fra drage til tiger, s. 8-15, 23-26 og 33-34, 53-56, 60-65, 71-75, 103-107. 108-111, 127-131, 132-134

Francis Ford Coppola, Apocalypse now, USA 1979
Dommedag nu og dengang, 7. september 2001

https://historielab.dk/kan-spillefilm-bruges-kilder-historie/>

The Cold War in Asia: Crash Course US History #38, https://www.youtube.com/watch?v=Y2IcmLkuhG0&t=39s


https://historielab.dk/kan-spillefilm-bruges-kilder-historie/>
The Cold War in Asia: Crash Course US History #38
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb 6 Første verdenskrig og holocaust


Materiale
KZ-lejrenes befrielse - Hitchcocks glemte film
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20KZ-lejrenes%20befrielse%20-%20Hitchcocks%20glemte%20film&orderby=title&SearchID=6bbdee47-0dfc-4f9b-bedb-2669a11a3fe1&index=2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb 8 Det antikke Grækenland

Forløb om antikkens Grækenland

Forløbet har fokus på følgende:

- Etableringen af den græske kultur og bystaternes udvikling
- Udviklingen i demokratiske ideer og grænserne af idealerne
- Sociale forhold for mennesker udenfor borger-definitionen
- Dagligliv og kultur i det antikke Grækenland
- Bystaternes tilbagegang og spredningen af græsk kultur

Materiale

Frederiksen, Peter, Vores Verdenshistorie, Forlaget Columbus, 2019, s. 22-49
Uddrag af ''Aristoteles' Statslære", 1. bog, s. 11ft, oversat af William Norvin og Peter Fuglsang, 1936.  Gengivet i Isager, Signe og Margrethe Wind, Han, Hun og Hellas, Systime 1989, s. 18-21
Uddrag af Aristoteles, Politiken 1334b29-1336a2 (om børneavl), Gengivet i
Isager, Signe og Margrethe Wind, Han, Hun og Hellas, Systime 1989, s.55-58
Uddrag af Aristoteles, Politiken l 259a37-J 260b20 (om familiehieraki), Gengivet i
Isager, Signe og Margrethe Wind, Han, Hun og Hellas, Systime 1989, s. 58-60
Sandheden om Athens demokrati (del 1) https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx? idnr=TV0000019746&cfuid=14
Dansk oversættelse af Lycurgus taler i retten, imod Leocrates: LCL 395 - s. 17 l. 23
Dansk oversættelse af Euxitheus mod Eubulides, en appel,  Demosthenes 57 (Dem. 57. 46) ca. 345 f.v.t.
Perikles’ gravtale
Hansen, Morgens Herman, Det athenske demokrati - traditionens og mytens historiske baggrund ; Sofisterne ; Filosofferne Sokrates, Platon og Aristoteles, 1986, s.254-260
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb 9 Moderne Danmark

Forløb om efterkrigstidens Danmark, hvor der er fokuseret på velfærdsstatens udvikling. Forløbet har som særskilt fokus arbejdet med erindringshistorie.

Materiale:
https://danmarkshistorien.dk/ooc/lektion-7-efterkrigstiden-1945-1973/
https://danmarkshistorien.dk/ooc/lektion-7-efterkrigstiden-1945-1973/3-oekonomisk-vaekst-og-velfaerdsstaten/

Danskernes Akademi, Danmarks Radio, 2010: 125 års velfærdshistorie,
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=125%20%C3%A5rs%20velf%C3%A6rd&orderby=title&SearchID=8f97ea87-0956-4683-a201-188c92ab86e0&index=2

Husker du - den store forbrugsfest, DR, 2018,
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=3&pageSize=6&search=husker%20du&orderby=title&SearchID=71d42072-5d09-44dc-9dd0-db2a868141c6&index=1

Bryld, Carl Johann, Danmarkshistorie. Mellem Oldtid og Nutid, Munksgaard, 1997, s. 249-257, 260-266).  
https://www.Danmarkshistorien.dk/ Kold krig og velfærdsstat, 1945-1973
https://danmarkshistorien.dk/perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/

Frederiksen, Mette, undskyldningstale til godhavnsdrengene 13.august 2019, https://dansketaler.dk/tale/statsminister-mette-frederiksens-undskyldningstale-til-godhavnsdrengene-og-andre-boernehjemsboern-2019/  

Jensen, Stine Grønbæk, At åbne skuffen, 2019, Godhavn som erindringssted, s. 63-79
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer