Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Anders Munck Krarup
Hold 2018 HI/u (1u HI, 2u HI, 3u HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antikkens Grækenland - eksamensforløb
Titel B Kongemagtens udvikling
Titel C DHO-forløb
Titel D Europæisk middelalder - eksamensforløb
Titel E Renæssance og reformation - eksamensforløb
Titel F De store opdagelser - eksamensforløb
Titel G Nationalisme og demokrati
Titel H Første verdenskrig
Titel I Den kolde krig - eksamensforløb
Titel J Dansk udenrigspolitik - eksamensforløb
Titel K Det arabiske forår
Titel L Rusland i det 20. århundrede - eksamensforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Antikkens Grækenland - eksamensforløb

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i samfundets, herunder bystatens, opbygning i det antikke Grækenland. Desuden skal eleverne få kendskab til græsk identitet gennem arbejdet med perserkrigene og den peloponnesiske krig. Der har i forløbet været fokus på bystaterne Athen og Sparta.
I undervisningen er der blevet set og arbejdet med den historiske fiktionsfilm "300".

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse

-antikkens samfund
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Europæisk middelalder - eksamensforløb

Efter arbejdet med forløbet skal eleverne have indsigt i middelalderens samfundsopbygning, samt forståelse for kirkens betydning i perioden. Fokus har været på forholdet mellem gejstligheden og verdsligheden, samt det enkelte individs forhold til kirken.
Derudover er korstogene i samtiden og eftertiden blevet behandlet i den sidste del af forløbet. I undervisningen er der blevet set og arbejdet med den historiske fiktionsfilm "Kingdom of Heaven".

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse

- Danmarks tilblivelse
- europæisk middelalde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Renæssance og reformation - eksamensforløb

Forløbet skal give eleverne indsigt i den europæiske renæssance og reformationen. Centrale emner har været humanismen og den nye naturvidenskab, Luthers kritik af kirken og reformationens forløb i Danmark.

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden – forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Indhold:

Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse

– antikkens samfund

1453-1776: Nye verdensbilleder

– renæssancen
– reformationen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F De store opdagelser - eksamensforløb

Eleverne har i forløbet arbejdet med årsagerne til og konsekvenserne af de store opdagelser. Fokus har været på Columbus opdagelse af Amerika, koloniseringen af Nordamerika, oplysningstidens idéer og implementeringen af disse i forbindelse med den amerikanske revolution

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse

-Verden uden for Europa

1453-1776: Nye verdensbilleder

- Oplysningstiden
- Kolonisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Nationalisme og demokrati

Eleverne arbejder i dette forløb med de nationalistiske strømninger i Danmark op igennem 1800-tallet, og videre herfra på baggrunden, indførslen og den tidlige del af det danske demokrati. De centrale emner for forløbet har været udviklingen af det tidlige danske demokrati, med nedslag i Junigrundloven af 1849 og den gennemsete grundlov i 1866. Desuden er de slesvigske krige, de politiske partiers opståen og systemskiftet, blevet behandlet perifert. Eleverne har i dette forløb, desuden arbejdet med erindringshistorie (nederlaget i 1864).

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

1776-1914: Brud og tradition

– dansk demokrati
– national identitet
– industrialisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Første verdenskrig

Formålet med forløbet er, at give eleverne indsigt i de afgørende faktorer for udbruddet af Første Verdenskrig. Forløbet kommer efter forløb om revolutioner og dansk demokrati og nationalisme, hvor der også er arbejdet med nederlaget i 1864. Centrale temaer for forløbet har været udviklingen af tysk nationalisme, europæisk imperialisme, udviklingen og årsager til udbruddet af 1. verdenskrig. Afslutningsvis er der blevet arbejdet med eftertidens fortolkninger af 1. verdenskrig.

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

1776-1914: Brud og tradition

– national identitet
– industrialisering
– imperialisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Den kolde krig - eksamensforløb

I dette forløb har vi arbejdet med optakten til, forløbet af og afslutningen på den kolde krig. Centralt har været de nye magtforhold efter afslutningen på 2. verdenskrig, ideologiernes kamp - herunder folkedemokratiseringen af Østeuropa, marshallplanen, atlanterhavspagten og Warszawapagten , Cubakrisen, Vietnamkrigen, samt årsagerne til afslutningen af den kolde krig.
I undervisningen er der blevet set og arbejdet med den historiske fiktionsfilm "Thirteen Days".

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

1914-1989: Kampen om det gode samfund

– ideologiernes kamp
– velfærdsstaten
– afkolonisering
– Murens fald
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Dansk udenrigspolitik - eksamensforløb

Det overordnede formål med dette forløb er at give eleverne indblik i den danske udenrigspolitik med fokus på sikkerhedspolitikken. I forløbet vil den danske udenrigspolitik blive kontekstualiseret med nedslag i perioderne 1864-1919 ”I Tysklands skygge”, 1939-1945 ”Besættelsestiden”, 1945-1989 ”Den kolde krigs blokpolitik” og 1989-2018 ”Aktiv internationalisme”. På baggrund af nedslagene skal eleverne få et overblik over udviklingen i dansk udenrigspolitik i den samlede periode og hvilke faktorer, som har ligget til grund for hvilken politik, der er blevet ført.

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie
og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Indhold:

1776-1914: Brud og tradition

– dansk demokrati
– national identitet

1914-1989: Kampen om det gode samfund

– ideologiernes kamp
– velfærdsstaten
– Murens fald

1989-i dag: Det globale samfund

– Danmarks internationale placering
– europæisk integration
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Det arabiske forår

Forløbets fokus har været årsagerne til, forløbet af og efterspillet vedrørernde det arabiske forår i udvalgte af de pårørende lande, herunder Tunesien, Libyen, Egypten, Syrien, Yemen og de arabiske golfstater. Afslutningsvis har vestens holdning/indblanden til det arabiske forår også været behandlet.


Faglige mål:

– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem – demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Indhold:

1989- i dag: Det globale samfund

– nye grænser og konflikter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Rusland i det 20. århundrede - eksamensforløb

Forløb om Ruslands historie fra den russiske revolution til Putin. I forløbet har vi undersøgt årsagerne til revolutionerne i 1917 samt undersøgt henholdsvis Marx, Lenin og Stalin samfundsvisioner og midler til at realisere deres visioner. Endelig har vi i forløbet arbejdet med det moderne Rusland siden Sovjetunionens sammenbrud med fokus på Putin brug og misbrug af den russiske historie i sin præsidentperiode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer