Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Morten Rolskov Westergaard
Hold 2018 id/f (1f id, 2f id, 3f id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Volleyball & Sundhed
Titel B Fodbold og arbejdskravsanalyse
Titel C Danseperformance
Titel D Grundtræning
Titel E Introduktion til træningsprojekt
Titel F Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Volleyball & Sundhed

I dette forløb er fokus rettet mod idrætsgrenen volleyball og dens praktiske og taktiske færdigheder. Samtidig vil vi sætte dyrkningen af volleyball ind i en sundhedsmæssig sammenhæng for at bruge vores viden fra grundforløbet.
Faglige mål for den teoretiske sundhedsdel:
Kendskab til forskelle og ligheder på de 3 sundhedsbegreber fra henholdsvis WHO, Antonovsky og Chris McDonald. Viden om de vigtigste folkesygdomme og idrættens egnethed til forebyggelse og evt. helbredelse af disse.
Faglige mål for volleyball-delen
Praktisk:
- Fingerslag med korrekt teknik og en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at spille videre på bolden på en fornuftig måde.
- Baggerslag med en god stabil spilleplade, som gør det muligt efterfølgende at spille videre på slaget på en fornuftig måde.
- Angreb hvor der sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd.
- Underhåndsserv der bevidst kan placeres fornuftigt på modstanderes bane.
- Kendskab til og forståelse for de basale regler og rotationssystemet.
- Generel evne til at placere sig selv og boldene fornuftigt på banen.
Det generelle faglige indhold:
- Tekniske øvelser som baggerslag, smash, fingerslag og serv
- Taktiske øvelser som spilforståelse, placering på banen, oplæg og indløb(specielisering)
- Spilsituationer: 3 mod 3 og 6 mod 6
- Grundlæggende teamudviklingsteori
Hele forløbet sluttes af med en stor turnering for alle VG´s 1.g-klasser fredag d. 23/3.Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opvarmningsrapport 11-01-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fodbold og arbejdskravsanalyse

Dette forløb arbejder med  at udvikle grundlæggende taktiske og tekniske færdigheder inden for fodbold, og sideløbende hermed  introduceres redskabet "arbejdskravsanalyse",  som efterfølgende anvendes på fodboldsporten.
Fodboldteknik: tæmning, dribling, indersideaflevering, afslutning på mål med inderside og vrist
Spilforståelse/taktik:  overlab, bandespil, dybdeløb, forsvarsbevægelser, udnyttelse af de frie områder, bevægelse uden bold.
I gennemgangen af arbejdskravsanalyse introduceres de to grundlæggende former for energiomsætning - aerob og anaerob. I forlængelse heraf indkredses træningsformerne hurtigheds- og syretræning (anaerob effekt og kapacitet) samt træning af maksimal iltoptagelse & udholdenhedstræning (aerob effekt og kapacitet). Sammen med de tekniske, taktiske og styrketræningsmæssige aspekter af sporten analyserer vi os frem til, hvilke elementer, der er vigtigst for en fodboldspiller.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Danseperformance

I dette forløb introduceres forskellige bevægelseskategorier- og typer med udgangspunkt i Labans bevægelseslære. Der arbejdes ud fra hovedkategorierne Rum, Tid, Vægt og Flow, hvilket i praksis udmønter sig i arbejdet med de 3 niveauer (lav/mellem/høj), de forskellige rum (personlige/generelle) samt følgende kontrastøvelser
hurtig (sudden)  vs. langsom (sustained), kraftfuld (firm) vs. gentle (let), frit flow vs. bundet flow,  direkte vs. fleksibel bevægelse
Vi træner endvidere evnen til at udtrykke forskellige følelser og stemninger med kroppen. I dette øvelsesarbejde vil musik i forskellige genrer være en væsentlig inspiration og ledetråd.
En folkedans eller to vil blive benyttet som opvarmning ved lektionstart.
I forløbets sidste halvdel dannes der grupper, som hver især sammensætter sin egen performance, som afleveres i videoformat og til allersidst opføres for klassen.
Faglige mål:  
Skal kunne genkende og forevise Labans forskellige bevægelsestyper
Generelt fokus på centerspænding og evnen til at arbejde i og med musikken.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Grundtræning

Vi arbejder indledende med at forstå den teoretiske side af almen grundtræning, herunder anaerob/aerob energiomsætning og træning, styrketræningslære samt indblik i, hvordan et grundtræningsprogram kan tilrettelægges.
Eleverne skal i de følgende moduler tilrettelægge samt udføre et grundtræningsprogram, gerne målrettet en specifik idrætsdisciplin.
Evalueringskriterier:
-grundtræningens effektivitet og relevans
-egen evne til at udføre programmet
-teoretisk forståelse for grundtræningen
Pga Corona-krisen får de sidste grupper først mulighed for at afvikle deres program med klassen i starten af næste skoleår.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grundtræningsprogram 26-02-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Introduktion til træningsprojekt

Efter udbruddet af Corona er dette sidste forløb i skoleåret karakteriseret ved forberedelse til træningsprojektet i 3.g samt nogle motionsture i det fri som afveksling i en stillesiddende hjemmearbejdsdag.
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Træningsprojekt

Dette forløb indledes med præsentation af den træningsteori, som er relevant for dette forløb. Det er primært den aerobe træning, der lægges op til, men det er en mulighed at vælge styrketræning, hvis man for eksempel er skadesramt eller har andre seriøse bevæggrunde.
Et personligt træningsprogram udfærdiges og afprøves med biptest før og efter ca. 8 uger.
Idrætsmodulerne vil i denne periode indeholde styrketræning, træning i biptest-vendinger samt selvtræning til træningsprojektet.
Hver elev udfærdiger og afleverer afslutningsvist en skriftlig rapport indeholdende logbog teoridel og en selvstændig evaluering af forløbet.
OBS! Pga. forårets Corona-nedlukning bliver der i dette forløb også afholdt de grundtræningsprogrammer, som vi ikke nåede at afvikle i sidste skoleår.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Målsætning Træningsprojekt 03-09-2020
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer