Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Sidsel Maj Rønnegaard Revsbech
Hold 2018 BT/d (1d BT, 2d BT, 3d BT)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A DNA og gener
Titel B Genetik
Titel C Bioethanol
Titel D Probiotika
Titel E Ligevægte
Titel F Nervesystemet
Titel G Lægemidler
Titel H Coronavirus
Titel I Miljøteknologi
Titel J Lipider
Titel K Fødevareproduktion
Titel L Immunforsvaret
Titel M Antibiotika
Titel N Bioinformatik
Titel O Carbohydrater
Titel P Enzymer
Titel Q Ølbrygning
Titel R Fotosyntese
Titel S Diabetes og stamceller
Titel T Forplantning
Titel U Økotoksikologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A DNA og gener

Pensum:
Bioteknologi A bind 1: side 25-69 og 89-108
Kemi 2000-A: side 92-97 (komplekse bindinger)

Faglige emner:
Kemiske bindinger
DNAs opbygning
Det centrale dogme
Genetik
PCR og gelelektroforese
Gensplejsning

Øvelser:
- Alkohol og cellemembraner, forsøg med rødbeder
- Marvin Sketch og molekyler
- Isolering af DNA
- Mikroskopiering af løgets rodceller
- Giftighed af stoffer og dafnier
- Reaktion mellem kobber og dibrom

Artikler:
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-kan-man-ikke-sluge-en-skefuld-kanel

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel B Genetik

Pensum:
Bioteknologi A bind 1: side 71-88 og 151-175

Emner:
Proteiners opbygning
Enzymer
DNAs opbygning
Det centrale dogme
Isolering af DNA
PCR
Gelektroforese
Monogen nedarvning
Nedarvning af flere gener
Krydsningsskemaer
Stamtræsanalyse

Forsøg:
Blodtypeanalyse
togen-nedarvning i majs
RT-PCR af eDNA på KU
Natures dice

Artikler:
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/an5-2011-bioraffinaderi.pdf
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-4/an4_2010pcr.pdf

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Ligevægte

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 63-76

Emner:
Ligevægtsloven
Indgreb i ligevægte
Le chateliers princip
Forskydning af en ligevægt
Fordelingsligevægte

Øvelse:
Indgreb i en kemisk ligevægt (basiskemi)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Nervesystemet

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 209-238

Emner:
Nervecellen
Nerveimpulsen
Synapsen
Smerte
Giftstoffer

Artikler:
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-beslutter-hjernen-sig-for-om-du-skal-gaa-eller-loebe
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvad-er-novichok
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2017dff-enzym.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Lægemidler

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 77-188 og 239-282
Basiskemi A: side 226-229 (TLC)

Emner:
Organisk kemi
Funktionelle grupper i organisk kemi
Intermolekylære bindinger
Syrer og baser
Lægemiddelfremstilling
Isomeri
DNA teknologi

Forsøg:
Phosphorsyre i cola
Puffersystemer
Acetylsalicylsyre
TLC af acetylsalicylsyre
Fremstilling af estere
Transformation med pGLO

Artikler:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvad-bruger-vi-forskere-forsoegsdyr-til

Andet:
Deltagelse i drughunterdysten
Besøg på Pharmaschool KU
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 50 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Coronavirus

Miniprojekt om coronavirus. Gennemført under coronanedlukning.

Emner:
Alignment af sekvenser i Ugene
Søgning i NCBI database
Test for covid-19 (RT-PCR og qPCR)

Artikler:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/method-niid-20200123-2.pdf?sfvrsn=fbf75320_7
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/ncov-coronavirus.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Miljøteknologi

Undervisning under coronanedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 191-208

Emner:
Reduktion og oxidation
Tildeling af oxidationstal
Afstemning af redoxreaktioner
Grænseværdier
Spektrofotometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Lipider

Undervisning under covid-nedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 191-208

Emner:
Opbygning af fedtstoffer
Navngivning af fedtsyrer
Cis/trans
E/Z

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Fødevareproduktion

Undervisning under coronanedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 2: side 283-249

Emner:
Mutationer
Enzymtyper
Økosystemer
Fødekæder
Biodiversitet
Gensplejsning i planter


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Antibiotika

Dele af undervisningen sket under coronahjemsendelse

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 167-196

Emner:
Typer af antibiotika
Produktion af antibiotika
Resistens
Test for resistens

Forsøg:
Kimfald og påvisning af mikroorganismer på overflader
Forsøg med resistens og mikroorganismer ikke gennemført pga hjemsendelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Bioinformatik

Undervisning delvist gennemført under hjemsendelse

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 9-46

Emner:
Alignment
Sekventering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Carbohydrater

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 197-211

Emner:
Monosaccharider
Disaccharider
Polysaccharider
Stereoisomeri

Forsøg:
Påvisning af kulhydrater (fehlings prøve og seliwanoffs prøve)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Enzymer

Undervisning delvist afholdt under coronahjemsendelse

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 261-285 og 47-64

Emner:
Reaktionshastigheder
Enzymaktivitet
Inhibitorer
Enzymkinetik
Michaelis-Menten
Lineweaver-Burk
Mol*, visualiseringsprogram til proteiner
Bindingslomme
Mutationers betydning for enzymers aktivitet og specificitet
Oprensning af proteiner

Forsøg:
Katalases aktivitet
Alkalisk phosphatase
Oprensning af GFP

Artikler:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/nyt-superenzym-spiser-plastikflasker
https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/fremtidens-laegemidler-gemmer-sig-i-naturens-skatkammer

Andet:
Projekt med Novozymes: Optimering af enzymer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Ølbrygning

Undervisning under coronanedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 227-258
Biotech academy: Ølbrygning: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/oel-verdens-foerste-svar-paa-anvendt-bioteknologi/#1510836432703-5a79d92e-e6f7a297-8c82e247-89e3

Emner:
Enzymernes hovedtyper
Glycolyse
Gæring
Citratsyrecyklus
Oxidativ phosphorylering
ATP produktion

Øvelse:
Ølbrygning hjemme


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Fotosyntese

Undervisning under coronanedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: 212-224 og 258-260

Emner:
Fotosyntese
- Lysafhængige reaktioner
- lysuafhængige reaktioner
Fotosyntese versus respiration

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Diabetes og stamceller

Undervisning under coronanedlukning

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 65-84 og 287-293 samt 302-305
Biotech academy:
Diabetes: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/diabetes-2/#1510836432615-8d2d7495-a03e82e8-d197abed-b172
- fysiologien bag diabetes
- Hormoner, insulin og blodsukkerregulering
- Typer af diabetes
Stamceller og diabetes: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/stamceller-helbredelse-diabetes/#1510836458281-38ef3e55-829284a6-a82bb17a-dd6a
- stamcelleterapi og udviklingsbiologi
- differentiering af stamceller

Emner:
Regulering af hormoner
Peptidhormoner
Aminosyrederivater
steroidhormoner
Insulin og blodsukkerregulering
Diabetes
Stamceller
Stamcelleterapi og diabetes

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Forplantning

Delvis undervisning på skolen og delvis undervisning virtuelt

Pensum:
Bioteknologi A bind 3: side 85-108
Biologi C: side 138-144 (prævention)

Emner:
Mandens kønshormonregulering
Kvindens kønshormonregulering
Graviditet
Fosterdiagnostik
Prævention

Artikler
Forskellige videnskabelige artikler om sex
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer