Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Sanne Stabenfelt Jehrbo
Hold 2019 En/a (1a En, 2a En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Crossing the Line
Titel B Multicultural Britain
Titel C Twisted Minds
Titel D Online værktøjer
Titel E American Identity
Titel F US Election 2020
Titel G Ethics
Titel H The Great Gatsby and The Roaring Twenties
Titel I Global Voices

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Crossing the Line

I dette forløb ligger hovedfokus på at lære eleverne, hvordan man læser og analyserer fiktive tekster (fiction). Der er derfor særligt fokus på analyse af engelsksprogede noveller (short stories), der relaterer sig til emnet 'Crossing the Line', og brugen af tekstanalytiske begreber ('narrator', 'point of view', 'setting', 'character', 'time aspect', 'theme', 'symbols' og 'tone'). Herudover vil forløbet introducere eleverne for essay-genren i engelsk og de dertilhørende principper for tekstopbygning. Således vil de bl.a. blive introduceret til begreberne 'topic sentence', 'evidence' og 'explanation', som står centralt inden for dette felt. De vil endvidere blive trænet i at skrive afsnit (paragraphs). Supplerende vil der undervejs blive arbejdet med engelsk grammatik, der styrker eleverne i mundtligt og skriftligt engelsk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Multicultural Britain

I forløbet "Multicultural Britain" sættes fokus på Storbritanniens multietnicitet gennem en række forskellige genrer: novelle, digt, sagprosa og film.

Hanif Kureishi: "My Son the Fanatic", 1994
Leo Benedictus: "Every Race, Colour, Nation and Religion on Earth", 2005
June Sapong: ‘Diversity is Britain’s Greatest Strength: It must be at the top of the political agenda", 2017
Ranbir Sahota: "Chameleon", 2003
John Agard: "Listen Mr. Oxford Don", 1985

Film:
Gurinder Chadha: "Blinded by the Light", 2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Twisted Minds

OPGIVES TIL EKSAMEN (NB! Forløbet er gennemgået virtuelt)

I forløbet "Twisted Minds" arbejder eleverne målrettet med at tilegne sig kompetencer i tekstanalyse, hvilket sker gennem behandlingen af tekster, der på forskellig vis afspejler de dunkle sider af det menneskelige sind.

Tekster:
Edgar Allen Poe: ’The Tell-Tale Heart’ (1843)
Raymond Carver: ’Why, Honey? (1976)
Charles Higson: 'The Red Line' (1993)
Anna Coren: How My Brother Tried to Kill Me in ’Honor Attack’ (excerpt), 4 April (2013)
Anthony Minghella: 'The Talented Mr. Ripley' (1999) (film)

Supplerende:
Vi har læst artikler om og debatteret "The James Bulger case".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Online værktøjer

Disse værktøjer er anvendt i forbindelse med engelskundervisningen og må derfor anvendes til den skriftlige årsprøve/eksamen:

https://minlaering.dk/
http://www.ordbogen.com
http://ordbog.gyldendal.dk
http://www.ldoceonline.com
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
https://www.merriam-webster.com
http://www.thesaurus.com
https://www.freecollocation.com/


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E American Identity

OPGIVES TIL EKSAMEN

Forløbet har til formål at give eleverne en historisk indsigt i amerikansk identitet og kultur. Derudover fokuseres på begrebet "The American Dream", samt dennes afspejling i litteratur, taler og film.

Thomas Jefferson: ‘Declaration of Independence’, 4 July 1776 (political document) (uddrag)
Abraham Lincoln: ‘The Gettysburg Address’ 19 July 1863 (speech)
Martin Luther King: ’I Have a Dream’ 1963 (speech)
Bob Hamilton: ’A Father Tells His Son about the Statue of Liberty’ 1971 (poem) George W.
Bush: ‘Address to the Nation’, 11 September 2001 (speech)
Barack Obama: ‘The American Promise’ (excerpt) 2008 (speech)
’Reinventing the American Dream’, The Atlantic 2015 (article)
Sam Mendes: ‘American Beauty’ 1999 (film)

Supplementary:
Trying to define the American Dream (background article)
Emma Lazarus: ‘The New Colossus’ 1883 (sonnet)
Frederick Jackson Turner: ‘The Significance of the Frontier in American History’ (excerpt) 1893 (essay)
John Winthrop: ‘A Model of Christian Charity’ (excerpt) 1630 (sermon)
Amanda Gorman: 'The Hill We Climb', 2020


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F US Election 2020

Kort forløb om det amerikanske præsidentvalg 2020. Eleverne arbejder retorisk med 'campaign ads' og 'tv-debates' og afslutter forløbet med at skrive og afholde 'persuasive speeches'.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ethics

OPGIVES TIL EKSAMEN

Forløbet sætter fokus på forskellige etiske dilemmaer og problemstillinger i det moderne samfund, både alment menneskelige, biologiske og teknologiske. Vi undersøger hvordan disse afspejles og behandles i et bredt udvalg af genrer: artikler, TED-talks, tv-serier, dokumentarer og film. Forløbet har desuden fokus på genren "dystopia".

Marisa Silver: ‘The Passenger’, New York Times 2000 (short story)
Amy Harmon: ‘My Genome, Myself: Seeking Clues in DNA’, New York Times 17 November 2007 (essay)
‘A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?’ The Guardian 8 Sep 2020
(article)
Alexander Weinstein: ‘Openness’ from Children of the New World, Picador 2016
 (short story)

Nita Farahany: ‘If Technology Can Read Minds, How Will We Protect Our Privacy?’ 2018 (TED Talk)
Jason Reitman (director): ‘Thank You for Smoking’ 2005 (film)
Tim Wardle (director): ‘Three Identical Strangers’ 2018 (documentary)
Bruce Biller (creator): ‘The Handmaid’s Tale’ (S01E01) 2017 (TV-series)
Joe Wright (director): ‘Nose Dive’ (S03E01) from Black Mirror 2016 (TV-series)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H The Great Gatsby and The Roaring Twenties

I forlængelse af forløbet om "American Identity" læser vi  F. Scott Fitzgeralds klassiske roman "The Great Gatsby"  (1925).

Vi har fokus på romanens historiske kontekst samt på træning af romananalyse. Vi stifter bekendskab med begreber som The Roaring Twenties, The Flapper og the American Dream.

(NB! Forløbet er gennemgået virtuelt)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Global Voices

OPGIVES TIL EKSAMEN (NB! Forløbet er gennemgået virtuelt)

I forløbet "Global Voices: Postcolonialism, Language and Identity" sætter vi fokus på tekster skrevet af forfattere fra tidligere britiske kolonier (Nigeria, Jamaica, Antigua, New Zealand, Sydafrika, Indien). Vi undersøger også engelsk som globalt lingua franca.

Jamaica Kincaid: 'On Seeing England for the First Time', 1991 (essay) (Antigua)
Louise Bennett-Coverley: 'Colonization in Reverse', 1966 (poem) (Jamaica)
Nadine Anne Hura: 'The Pledge' from Huia Short Stories 13: Contemporary Māori Fiction, 2019 (short story) (New Zealand)
Chimamanda Ngozi Adichie: 'Americanah', 2013 (chapter 1) (novel) (Nigeria)
Nelson Mandela: 'Inaugural Address', 1994 (speech) (South Africa)
Trevor Noah: 'Born a Crime: Stories from a South African Childhood', 2016 (chapter 1 & 2) (memoir) (South Africa)
Narendra Modi: 'Speech on Independence Day', 2016 (speech) (India)
Garth Davis: 'Lion', 2016 (film)

Supplerende:
Key Terms in Postcolonial Theory
Postcolonial Theory (fra Narrating India, 2016)
Postcolonial Criticism
Language and Identity (fra Narrating India, 2016)
Tina Ngata: We must dismantle our colonial system and rebuild it with Māori at the heart, 2 Feb, 2020
How Has English Become the Lingua Franca‪? (podcast)‬‬‬‬
Jules Franco: Miss Lou Liberated Jamaica from the Queen’s English, 8 August, 2018

Derudover indgår en skriftlig opgave baseret på Chimamanda Ngozi Adichie: The Danger of a single story, 2009 (TED talk) (Nigeria) og T.J. Corrigan: Hemi’s Gift, 2013 (short story) (New Zealand)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer