Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2021/22
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Flemming Hansen, Kristina Jeanty Graarup
Hold 2019 EN/s (1s EN, 3s EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Horror Fiction + FF2-forløb + Corona: skriftlighed
Titel B Artificial Intelligence
Titel C Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Horror Fiction + FF2-forløb + Corona: skriftlighed

Horror Fiction:

(Alle tekster samt links og opgaveark findes på modulerne).

Texts:
Background and theory:
1) Gina Wisker on Horror
2) Horror Elements and Gothic Horror
3) Key Terms of Horror and Gothic Horror Fiction

Short Stories:
1) Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart
2) Stephen King: The Boogeyman
3) Stephen King: Strawberry Spring
4) Stepen King: Suffer the Little Children

Poems:
1) Edgar Allan Poe: The Raven
2) Robert Frost: Stopping by Woods on a Snowy Evening

Films:
1) The Tell-Tale Heart by Anette Jung
2) The Raven by The Simpsons
3) La Noria/ Award Winning CG Animation Horror Short Film

Student presentations:
1) A group presentation on a horror trailer of their own choosing.

FF2-forløb: Engelsk som stamfag kombineret med kunstnerisk fag: Emne: Horror!
Begrebspar: Teoretisk + praktisk
Elevtid: 2.
Gruppepræsentation i klassen.

Gennemgået grammatik:
Substantiver + tællelighed
Genitiv
Modalverber

CORONA fokus: skriftlighed:
Minlæring.dk - bogen "Do it, Write"
1) Kapitlet: Essay genren
2) Kapitlet: Five-paragraph-essay
3) Kapitlet: Indledning

Tid til at skrive og få hjælp af KG i modulerne. Individuel mundtlig feedback på essay over "Strawberry Spring".


Skriftlighed og grammatik links:
www.minlæring.dk: https://minlaering.dk
Gyldendals Røde Ordbøger, http://ordbog.gyldendal.dk/
Oxford Advanced Learners: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=global
Dictionary.com
Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Artificial Intelligence

Forløb om 'artificial intelligence'. Forløbet har især fokus på 'robots' - hvad er en robot? Vi læser Asimovs historiske overblik over, hvordan robotter er blevet fremstillet i fiktionen, og vi taler om Asimovs egen rolle i udbredelsen af 'science fiction' genren; herunder især hans syn på robotter. Vi læser Aldiss' novelle, "Supertoys Last All Summer Long" og vil i den forbindelse diskutere, hvornår noget er 'real'? Det etiske spørgsmål om, hvorvidt vi overhovedet bør prøve at fremstille menneskelignende robotter vil blive sat på spidsen i Steven Spielbergs filmatisering, baseret på Aldiss' novelle, "A. I. Artificial Intelligence" (.....) Fokus i slutningen af forløbet vil især være på 'non-fiction analysis' af taler samt 'film analysis'. Vi debatterer løbende de etiske dilemmaer, som vi præsenteres for, og afslutter forløbet med kort at opsummere de holdninger til A.I., som det samlende forløbs tekster og film hver især illustrerer.

Analytisk vil forløbet derfor have fokus på 'non-fiction analysis', herunder 'det retoriske pentagram' og 'de tre appelformer', og under 'fiction' vil vi i novellerne have fokus på 'narrator', 'point of view', 'characterization' og 'symbols', derudover 'contrasts' som litterært virkemiddel, og bugen af 'dialogue' til at fortælle os noget om karaktererne. Eleverne vil tilmed skrive en 'paragraph' over et selvvalgt analytisk emne i teksterne.

Materiale:

Isaac Asimov, "The Robot Chronicles", the introduction (1990).
Brian Aldiss, "Supertoys Last All Summer Long" (1969)
Steven Spielberg, "A. I. Artificial Intelligence" (2001)
Alan Dean Forster, "Seasoning", 2014 (fiktion, novelle)
Fei-Fei Li, "How We're Teaching Computers to Understand Pictures", TED-Talk marts 2015 (ikke-fiktion, tale)
Nick Bostrom, "What Will Happen When Our Computers Get Smarter Than We Are?", TED-talk marts 2015 (ikke-fiktion, tale).
Owen Harris, "Be Right Back", Black Mirror, sæson 2, episode 1, 2013 (fiktion, serie afsnit)  
Alex Garland, "Ex Machina", 2015 (fiktion, film)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Assignment 1: Nick Bostrom's TED Talk 19-09-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer