Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Knud H. Kjær
Hold 2019 Ma/e (1e Ma, 2e Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A tal og regneregler
Titel B procent- og rentesregning
Titel C geometri og trigonometri
Titel D analytisk geometri
Titel E funktioner
Titel F deskriptiv statistik
Titel G Differentialregning
Titel H vektorer
Titel I trigonometriske funktioner
Titel J sandsynlighedsregning
Titel K regression

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A tal og regneregler

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s 9-42
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B procent- og rentesregning

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s 47-57 , 64-67
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C geometri og trigonometri

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s 69-96
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D analytisk geometri

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s  97-113
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E funktioner

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s 115-192
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F deskriptiv statistik

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B1 STX
s 193-211
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H vektorer

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B2 STX:
s 95-145
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I trigonometriske funktioner

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B2 STX:
s 147-177
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J sandsynlighedsregning

Morten Brydensholt & Grete Ebbesen: Lærebog i Matematik B2 STX:
s 179-240
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer