Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Isabell Lubanski Ipsen
Hold 2019 Ma/u (1u Ma, 2u Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Regneregler
Titel B Trigonometri
Titel C Rentesregning
Titel D Funktioner
Titel E Forløb#5: Mere om funktioner
Titel F Forløb#6: Differentialregning
Titel G Forløb#7: Vektorer og geometri
Titel H Forløb#8: Deskriptiv statistik
Titel I Forløb#9: Sandsynlighedsregning
Titel J Forløb#10: Mat i Samf

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Rentesregning

Fremskrivningsfaktor, kapitalfremskrivning, gennemsnitlig rente, annuitetsopsparing og -lån, indekstal.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 3 24-01-2020
Prøve 1 27-01-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Funktioner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FF2 aflevering 21-02-2020
Matematikaflevering 4 06-03-2020
Matematikaflevering 5 20-03-2020
Matematikaflevering 6 03-04-2020
Matematikaflevering 7 17-04-2020
Matematikaflevering 8 30-04-2020
Matematikprøve 01-05-2020
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6: Differentialregning

Grænseværdi og kontinuitet
Differentiabilitet og differentialkvotienter
Den afledede funktion
Monotoniforhold og ekstrema
Anvendelse af differentialkvotient: Optimering og differentialkvotient som hastighed
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 2 11-09-2020
Matematikaflevering 3 25-09-2020
Prøve i differentialregning 1 28-09-2020
Matematikaflevering 4 05-10-2020
Matematikaflevering 5 19-10-2020
Prøve i differentialregning 2 23-10-2020
Matematikaflevering 6 30-10-2020
Matematikaflevering 7 06-11-2020
Matematikaflevering 8 13-11-2020
Matematikaflevering 9 27-11-2020
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7: Vektorer og geometri

i) Grundlæggende vektorbegreber: regning med vektorer, en vektors koordinater, en vektors længde og afstandsformlen.
ii) Skalarprodukt: vektorprojektion og vinkel
iii) Tværvektor og determinant
iv) Trekanter (kort repetition): retvinklede og vilkårlige
v) Rette linjer: Parameterfremstilling, linjens ligning, vinklen mellem linjer, afstand mellem punkt og linje, skæring mellem linjer
vi) Cirklen: tangent til linje, skæring mellem cirkel og linje
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 10 18-12-2020
Matematikaflevering 11 29-01-2021
Terminsprøve matematik 10-02-2021
Matematikaflevering 12 14-02-2021
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8: Deskriptiv statistik

i) Ugrupperede observationer
ii) Grupperede observationer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
VIDEO: Fremlæggelse af bevis vektorregning 04-03-2021
DATA fra skridttæller til at lave statistik 05-03-2021
Matematikaflevering 13 05-03-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9: Sandsynlighedsregning

i) Sandsynlighedsregning samt multiplikations- og additionsprincippet
ii) Kombinatorik, Pascals trekant og permutationer
iii) Stokastisk variabel
iv) Binomialfordeling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 14 23-03-2021
Matematikaflevering 15 16-04-2021
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10: Mat i Samf

i) Lineær regression
ii) Residualanalyse
iii) Forskellige typer test (binomial og Qui-i-anden) og konfidensintervaller.
iv) Kvotientrækker
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 16 04-06-2021
MAT i SAMF - Afsluttende opgaver 08-06-2021
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer