Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Nicolai Zoffmann Heiredal
Hold 2018 EN/f (1f  / A-niv EN, 2f  / A-niv EN, 3f  / A-niv EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A US politics
Titel B Multicultural London
Titel C Horror fiction
Titel D The American Dream *opgives til eksamen*
Titel E Dream of the Diamond
Titel F Latinos in the US *opgives til eksamen*
Titel G Modernism *opgives til eksamen*
Titel H Postmodernism *opgives til eksamen*
Titel I Love + Shakespeare *opgives til eksamen*

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A US politics

A short theme where we look at the US political system - both midterm and presidential elections, the political system and the parties.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.thesaurus.com/
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Multicultural London

A look at some of the many cultures represented in London (mostly the Islamic culture). Through reading various texts (such as short articles, speeches, short stories, poetry, extracts from novels and part of a screenplay) we will look at some of the themes of integration and identity in a multicultural city.

Links:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.ordbogen.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.thesaurus.com/
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Are you ready, boots? 14-03-2019
London Taxi Driver 21-03-2019
Genitiv 04-04-2019
Skriftlig grammatik 09-05-2019
East is East - the missing wedding 15-05-2019
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Horror fiction

A quick look at horror fiction, including theory and central concepts to the genre. We will both read pre-twentieth century texts as well as more modern short stories, and songs.
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D The American Dream *opgives til eksamen*

Et forløb om den amerikanske drøm, både i et historisk og et moderne perspektiv.
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Dream of the Diamond

Et kort blik på Sierra Leone og diamamant industrien. Vi vil se på digte, interviews med minearbejdere og lokale mediers holdning.
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Latinos in the US *opgives til eksamen*

Et kort forløb om latinoer i USA, hvor vi både læser non-fiktion, fiktion og digte.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Modernism *opgives til eksamen*

A brief look at modernism as a literary period. We will read various texts (extracts from novels, short stories, a poem and T. Williams' play "A Streetcar Named Desire") to discover the different traits of modernist literature.

Læste tekster:
Historical and social background & Literary background (fra "Fields of Vision")
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway (excerpt), 1925
James Joyce: Ullysses (excerpt), 1922
James Joyce: ”The Boarding House,” 1914
Ernest Hemingway: ”Hills Like White Elephants,” 1927
Ernest Hemingway: ”Mr. and Mrs. Elliot,” 1925
T.S. Eliot: ”The Love Song of J. Alfred Prufrock,” 1915
Tennessee Williams: "A Streetcar Named Desire," 1947

Film:
Woody Allen: "Midnight in Paris"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Postmodernism *opgives til eksamen*

What is postmodernism? Through a look at various theories, short stories and a film, we will try discover what postmodernism is.

Læste tekster (alle fra kompendium):
Michael Jessup: "Truth: The First Casualty of Postmodernity Consumerism" (extract)
Philip Hensher: "To Feed the Night"
Anne Billson: "Born Again"
Paul Auster: "City of Glass" (extract from chapter 1 & 9)
Charles Higson: "The Red Line"

Film:
Bryan Singer: "The Usual Suspects"

Anvendte links:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.ordbogen.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.thesaurus.com/
https://www.minlaering.dk/ (herunder bøger, opgavesæt mm).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I Love + Shakespeare *opgives til eksamen*

Love is one of many themes presented in Shakespeare's works. We will look at some of his sonnets, and extracts from Romeo and Juliet (se details below), to explore the theme of Love in Shakespeare's works, and fighting/the feud between two families in "Romeo and Juliet."

- The prologue
- Act 1, scene I
- Act 1, scene II
- Act 1, scene IV - line 1-50
- Act 1, scene V - line 40-144
- Act 2, scene II
- Act 2, scene IV - line 142-208
- Act 3, scene I
- Act 3, scene V - line 1-59
- Act 5, scene I


Anvendte links:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.ordbogen.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.thesaurus.com/
http://nfs.sparknotes.com/romeojuliet/
https://minlaering.dk/
https://minlaering.dk/bog/16-do-it-write
https://minlaering.dk/bog/25-do-it-write-20-stx-hf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 28,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde