Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Hanne Vrangbæk
Hold 2018 EN/m (3m  / A-niv EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A India and English as a global language (Eksamen)
Titel B London and New York. Past and present. (Eksamen)
Titel C Shakespeare Macbeth (Eksamen)
Titel D The American election
Titel E Great Speeches
Titel F The Experience of War, the War Poets and PTSD(EKS)
Titel G Dystopian fiction/climate fiction EKSAMEN
Titel H Værklæsning and literary history
Titel I Repetition og eksamenstræning
Titel J Temaer læst i 1 og 2g
Titel K Online hjælpemidler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A India and English as a global language (Eksamen)

Forløbet er overført fra 2 g. Holdet har været samkørt med Eng B niveau, der afsluttede i 2020. Resten af forløbene kan ses ved at sætte flueben ved Vis samlet undervisningsbeskrivelse.

Fokuspunkter: The British Empire, The relationship between the Indians and the British, Partition, India today, the caste system, women, marriage and dowry,
Der er lagt vægt på både det historiske omkring kolonitiden, delingen  og nutidige problemstillinger for indiens befolkning som kvinders stilling, kastesystemet, Indien i en globaliseret verden.
I 3g under repetitionen har vi udbygget med Englsih as a globale language/lLngua Franca
Tekster
Introduction:
1. India: BBC Country Profile:
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
Empire
2. George Orwell: Burmese Days

3. The British Empire in Colourhttps://www.youtube.com/watch?v=k4qVqcL-InI From: 10-17 min. British rule in India  and 36 min- to 47 min. about Independence and Partition
partition
5.Blood Urvashi Butalia, fra Wider Contexts
6. R.K Narayan Another Community, Fra Indian Scenes Lene Herdel & FredeSalling Pedersen, Munksgaard, 1985
7. Afsnit om: The Caste system, and women, marriage, dowry, work, Children and young people
Fra  Emerging India Ruth Flensted , Sibbernsen og Toft 2004The Caste system, pp.41-43, pp.56-57 and pp.92-94

What is India’s Caste system: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616

Jai Nimbkar, The Childless One Fra Indian Scenes Lene Herdel & FredeSalling Pedersen, Munksgaard, 1985
Woman killed over dowry 'every hour' in India By Dean Nelson in New Delhi, The Telegraph 2 Sept.2013
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10280802/Woman-killed-over-dowry-every-hour-in-India.html

CNN, The most dangerous place in the world to be a woman (3,5 min) https://www.youtube.com/watch?v=XQ_xpyCpEsc
The Gulabi Gang : The Indian Feminist Gang Striking Back Against the Patriarchy (15 min)
https://www.youtube.com/watch?v=28WO-0U5Gts

The BBC The New India, 2013 documentary 50 min.
https://www.youtube.com/watch?v=78btFXQDfcY

Anand Giridharadan, The ideas shaping the New India fra Wider Contexts

Omfang cirka 60 sider


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B London and New York. Past and present. (Eksamen)

Forløbet om London og New York har fokuseret på livet i storbyen og om fordele og ulemper i forhold til livet i provinsen eller på landet.
Dernæst har vi set på livet i storbyen i en historisk kontekst og har sat storbylivet i forbindelse med den postmoderne tilværelsesform. Et sidespor har været at se på New York i immigrantperspektiv/The American Dream. Forløbet har endvidere trænet analyse og fortolkning af non-fiction tekster med fokus på style of writing og analyse ud fra the rhetorical pentagon.
Vi har også set på geografien i de to byer, særlige kendetegn mm og eleverne har lavet selvvalgte småprojekter om New York.
Forløbet har været knyttet til postmodernism
Tekster:
Hygge is a Waste of London, Miriam Bouteba 18/10 2016 ( article)
Preface to the New York City, Rene Bühlman
The Good Life City or Country, Rachel Forder, (2005)
Safraaz Mansoor, At Home in London (Comment)
Getting to know London: A guide to London areas
Siri Hustvedt, Living with Strangers (essay)
Susan Cheever, My little bit of Country (essay)
Anna Hope, A gap of Sky (short story)
Paul Auster, Auggie Wren’s Christmas Story, (short story)

The Statue of Liberty
Emma Lazarus, The New Colossus 1883
USA Now, PeterBrøndum, Annegrethe Rasmussen, BP Clausen, Columbus, pp.20-30

Afsnit om Postmodernism fra A short History og of Literature in English, System

Omfang cirka 60 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Shakespeare Macbeth (Eksamen)

Forløbet er startet med en introduktion til Shakespeare og hans samtid. Vi har gennemgået renæssancen og dets verdensbillede og har set på Shakespeares biografi og har læst om Shakespeares værker.

Vi har læst uddrag af Macbeth Act 1 scene 1,3,5 Act 2, scene 2
Vi har brugt No fear shakespeare siden til alle scenerne og har læst generelle artikler fra siden https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/macbeth/page_54/
Vi har set en moderne version af Macbeth i Ørstedsparken
Film  Roman Polanski, Macbeth
Shakespeare Sonnetter: Sonnet 130 and Sonnet 18

The Renaissance” fra A short history of literature in English, Gitte Vest Barkholt og Jørgen Dissing Jepsen, Systime 2010, pp.11-25
Shakespeare Writers Gallery C 42- C49Fra Fields of Vision 1 Denis Delaney Ciaran Ward and Caria Rho Fiorina, Longman 2009
Tragedies and the Tragic Flaw Fra Ole Lund Shakespeare lives and works pp.94-95 og 115
Supplerende stof:
Om The Globe
www.youtube.com/watch?v=V0GysN5UDIk&NR=1&feature=endscreen
Om sonnetter
www.youtube.com/watch?v=aE2cr-fIvBA

https://www.rsc.org.uk/shakespeare-learning-zone/macbeth/language/key-terms


Omfang cirka 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Great Speeches

Forløbet har fokuseret på retorik og fantastiske talere og taler gennem tiden. Bl.a. fokus på amerikanske præsidenters taler, der ændrede verden
Fælles:
Trump som taler: Is Donald Trump a rhetorical genius?
Trump's Twitter War omn spelling
Rhetoric The Art of Speaking From The English Handbook pp.152-161
What characterises a speech?, The modes of persuasion, rhetorical devices,non-verbal communication

DR2 TV program om amerikanske taler der ændrede verden berømte talere: Kennedy, Clinton, Reagan
The King's Speech, (King GeorgeVI September 3rd 1939)
Winston Churchill,Blood, Toil, Tears and Sweat
Amanda Gorman "The Hill We Climb"
The Film The King's Speech
Forløbet sluttede med at eleverne arbejdede med analyse af selvvalgte taler

OMFANG cirka 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F The Experience of War, the War Poets and PTSD(EKS)

Forløbet har taget udgangspunkt i forskellige oplevelser knyttet til krig. Der har været 3 hovedspor:
London at War, PTSD, The War Poets

1. London at war
London at War: Forløbet startede med at trække trådene til to store taler ved krigens udbrud. Kongens tale og Winston Churchill’s Blood, Toil, Tears and Sweat. Vi talte om det sprog og den retorik, der bruges til at tale om krig. Vi fortsatte med at se på hvordan de civile i London klarede bombardementet, og hvilke konsekvenser bombardementerne havde på London.
London Can take it a film documenting the spirit of Londoners during the Blitz https://www.britannica.com/video/138594/London-Can-Take-Quentin-Reynolds-documentary-tribute-October-1940

Texts: St Paul’s Survives by Dorothy Barton, Where did you get that dress? Ellen Clark, and Dancing through the blitz, Ellen Clark. Alle the texts can be found in the Churchill compendium

Film: Eleverne har set forskellige film og i matrixgrupper fremlagt om dem
1. Churchill, Jonathan Teplitzky, 2017 Netflix
2. Darkest Hour, Joe Wright 2017
3. Their Finest Hour, Lone Scherfig, Filmstriben and Netflix (2016)
4. Dunkirk, Christopher Nolan (2017)

Texts: 2.PTSD
Forløbet fokuserede på at definere hvad PTSD er og få viden om symptomer og årsager til PTSD. Vi har arbejdet med beretninger om PTSD og dets konsekvenser for soldater, veteraner og familie.Vi har endvidere haft fokus på Ernest Hemingways forfatterskab, skrivestil og krigsoplevelser.

Mark Goulston “What is PTSD like from the Inside Out?” Fra From Battlefield to Homemind, Christopher Bisgaard Olesen, Columbus 2013
“Leaving the battlefield” Soldier shares story of PTSD, By Chaplain (Maj.) Carlos C. Huerta April 25, 2012
Hemingway Now I Lay Me, 1927
Hemingway’s writing style
https://www.youtube.com/watch?v=d-4COmFp064 Hemingway biografi
Daniel Magruder’s article “My Best Friend Died by Suicide. I Wish I Had Seen the Warming Signs” https://www.nytimes.com/2019/09/10/magazine/air-force-suicide-prevention.html
BBC podcast, The WHY Factor PTSD https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p014vrks

3. The War Poets
I denne del af forløbet har vi først arbejdet med en introduktion til WW1 og til The War Poets.Vi har haft fokus på
Det læste stof er:

The War Poets
Om forfatterne, Fra Fields of Vision Delaney et al. Longman
Introduction to Voices of the Great War,Geoff Barton
Rupert Brooke, The Soldier
Wilred Owen, Disabled and Futility
Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches og Does it Matter?
John McCrae, In Flanders Fields
Kitty Kenyon, A very heavy ward, non-fiction

https://www.youtube.com/watch?v=G9iR0xJW-Fk Trench Warfare (7 min)
https://www.youtube.com/watch?v=j8HmPNgOC2Q Trench warfare (1.44)
https://www.youtube.com/watch?v=cc7ehb8agWY (What is shell shock? 14 min)
www.youtube.com About the Trenches
www.youtube.com About Remembrance Day
www.youtube.com The Poppies

OMFANG cirka 70 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dystopian fiction/climate fiction EKSAMEN

Forløbet bygger videre på et SRO forløb (Engelsk/NG) som en del af holdet havde i 2g.
Definition af Dystopia
Først arbejdede vi med to centrale dystopiske værker, George Orwell 1984 og A Handmaid's Tale,  og dernæst bevægede vi os videre og så på climate fiction som en forlængelse af den dystopiske tradition.

Fokus på genren, sproglige virkemidler til at skabe dystopiske universer, miljøkarakteristik, og på typer af utopiske samfund og hvilken rolle climate fiction spiller i forhold til at skabe positive ændringer i forhold til klimaet.
JK Ulrich, Can Books Save The Planet? The Atlantic August 14 2015
George Orwell 1984 (Excerpt)
Margaret Atwood, A Handmaid’s Tale (Excerpt)
Helen Fielding, Diary of an Interesting Year
Ian McEwan, The Hot Breath of Our civilization
Cormac McCarthey, The Road (Excerpt)

Præsentationer om:
George Orwell, 1984
Suzanne Collins, The Hungergames
Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Omfang cirka 30 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Værklæsning and literary history

Alle elever har læst om
The Victorian Age og Postmodernism fra A Short History of Literature in English Barkholt og Jepsen, Systime 2010 pp.41-48, 54-55 and pp.79-85
Modernism, fra
Eleverne har læst følgende værker:

The Victorian Age
Oscar Wilde, The Importance of being Earnest (Ellen)
Bram Stoker, Dracula (Marius)

Modernism
Ernest Hemingway, White Hills of Kilimanjaro. (Sophus og Sascha)

Harper Lee, To kill a Mockingbird (1960):
(Freja, Emilia, Ditte)


F Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, 1925 (Kristian)

Sylvia Plath, The Bell Jar, 1963 (Marius og Monica)

Ayub Khan-Din East is East 1999 (Caroline, Kasper, Manon)


Postmodernism

Allan Ball, American Beauty 1999, (Isabella, Maria, Amalie)

Dystopian fiction

George Orwell, 1984 (Magnus)

Dystopian Fiction: Suzanne Collins, The Hunger Games, 2008 (Markus, Mikkel, Malthe, Victor)

Science Fiction
Ray Bradbury, Fahrenheit 451 1953 (Asta and Viktoria)

OMFANG cirka 250 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Repetition og eksamenstræning

Følgende hjemmesider har eleverne brugt og arbejdet med i løbet af undervisning. De må også tilgå
dem til terminsprøver, årsprøver samt aflsluttende eksamener på engelsk A.
Ordbøger
Gyldendals røde ordbøger
www.ordbog.gyldendal.dk
Longman dictionary
http://www.ldoceonline.com/dictionary
Ordnet.dk
https://ordnet.dk/
Online slang dictionary
http://onlineslangdictionary.com/
Oxford Advanced Learner's dictionary:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Urban dictionary
http://www.urbandictionary.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Temaer læst i 1 og 2g

Multicultural Britain
Consumerism and freeganism
The Journey
Club 27
Racism and the Hate U Give. Værklæsning.
Optakt til SRO: Climate Fiction and The Beatles
Inequality and Manchester
The American Dream

Omfang i alt cirka 445 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Online hjælpemidler

Disse værktøjer er anvendt i forbindelse med engelskundervisningen og må derfor bruges til eksamen:

https://www.ordbogen.com
https://ordbog.gyldendal.dk
https://www.ldoceonline.com
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com
http://www.thesaurus.com
http://www.freecollocation.com/
https://minlaering.dk/login
https://www.sparknotes.com/shakespeare/

https://www.merriam-webster.com
https://dictionary.cambridge.org
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer