Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Camilla Ehlers-Kock
Hold 2020 BiB/2 (3g BiB/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Coronavirus og de andre farlige mikroorganismer
Titel B Hvad sker der i hjernen når man drikker alkohol?
Titel C Hvad skal der til for at kroppen kan arbejde?
Titel D Er menneskets reproduktion i fare?
Titel E dummy
Titel F Evolution og arv - fra Darwin til bioteknologi
Titel G Hvordan fungerer skovens økosystem?
Titel H Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Coronavirus og de andre farlige mikroorganismer

Forløbet indeholder:

-Opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper med særligt fokus på sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
-Vækst og formering hos bakterier og virus, herunder vækstfaktorer
-Det ydre forsvar
-Opbygning og funktion af det uspecifikke immunforsvar
-Opbygning og funktion af det specifikke immunforsvar
-Immunforsvarets celler og ikke-cellulære faktorer, herunder opbygning og funktion af antistoffer
-Immunforsvarets reaktion ved infektioner, allergi og vaccinationer
-Immunologiske metoder, herunder blodtypebestemmelse og ELISA
-Epidemier/pandemier med corona og fugleinfluenza som eksempler
-Resistens
̶Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion i forbindelse med antibiotika resistens

Eksperimentelt arbejde:

Øvelse med kimfald (bakterievækst)
ELISA antistoftest (kyssesyge)
Antigentest (blodtypebestemmelse)
Antistoftest (Covid 19)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hvad sker der i hjernen når man drikker alkohol?

Kernestof:
I dette forløb tager vi udgangspunkt i, hvad der sker i hjernen når man drikker alkohol. Vi har set en udsendelse fra DR2s Viden Om fra 2008 (Ædru hjerneskade). Eleverne skal opnå en teoretisk baggrund for at forstå, hvordan hjernen og resten af nervesystemet virker, samt hvordan kroppen reagerer på indtagelsen af alkohol.

Forsøg: små nerveforsøg, fx reaktionshastighed og spejltegning
Cellebiologi: Membranprocesser
neurologiske reguleringssystemer (menneskets fysiologi)
Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området fysiologi (afhængighedens gåde)
Problemstillinger i forhold til brugen af rusmidler med fokus på alkohol, belønningssystemet og afhængighed (sundhed).
Gruppeprojekter om diverse rusmidler

Perspektivering til Alzheimers sygdom (foredrag om ny forskning inden for behandling med lysterapi).

Øvelser:
Nervesignalers udbredelsesfart med journal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvad skal der til for at kroppen kan arbejde?

makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner.
enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
biokemiske processer: respiration og gæring i forbindelse med musklernes aerobe og anaerobe energiomsætning. Energistofskiftet i store træk og energileverence i forbindelse med fysisk aktivitet.
fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb og hjertet. Kredsløbet under arbejde og fysiologiske effekter af træning.

Eksperimentelt arbejde:
Pepsinnedbrydning af proteiner
Blodsukkerbestemmelse
Dissektion af pattedyrshjerte
Undersøgelse af åndedrættet i hvile og arbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Er menneskets reproduktion i fare?

Forløbet handler overordnet om hvordan hormonlignende stoffer i vores eget økosystem kan bringe menneskets reproduktion i fare. Der vil være fokus på østrogenlignende stoffer fra kosmetik, dagligvarer og andre hverdagsting, der er ødelæggende for drengefostres kønsudvikling og senere også mandens reproduktionssystem herunder sædkvaliteten.
Der arbejdes blandt andet med filmen "reproduktion i fare" hvor forskningsresultater fra dyr og mennesker fremlægges.

Eksperimentelt arbejde:
Mikroskopi af testikel
Undersøgelse af indholdet af hormonforstyrrende stoffer i kosmetik og andre plejeprodukter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Evolution og arv - fra Darwin til bioteknologi

Forløbet bygger videre på elevernes viden om DNA og klassisk genetik fra 1g.
Der er taget afsæt i de muligheder, vi har for at undersøge DNA herunder genteknologiske metoder samt den etiske debat om forskellige metoders problematikker.
Eleverne skal opnå viden om Evolutionens udvikling fra encellet organisme til menneske samt om hvordan man ud fra morfologiske træk og DNA undersøgelser konstruerer stamtræer.
Herunder skal eleverne forstå de basale principper bag naturlig variation og selektion, samt artsdannelse. Der vil også inddrages noget genetik for at fremme forståelsen for principperne bag evolutionsudviklingen.
Der tages udgangspunkt i Darwins opdagelser og hans måde at arbejde på, hvilket medfører en generel forståelse for den biologiske arbejdsmetode.
Kernestof:
– genetikkens molekylære og cellulære grundlag (DNA, RNA, proteinsyntese)
– nedarvningsmønstre belyst ved eksempler fra planter, dyr og mennesker
– evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
– eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for området genetik


Forsøg: Gelelektroforese med farvestoffer (virtuelt ikke eksperimentelt)
Ekskursion til Zoologisk have med fokus på dyrs tilpasninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Hvordan fungerer skovens økosystem?

Det sidste forløb omhandler økologi. Formålet med dette forløb er at forstå skovens økosystem og de samspil der er mellem organismerne i økosystemet og de abiotiske faktores betydning. Eleverne skal ud og sammenligne to forskellige skovtyper bøgeskov og nåleskov. Eleverne får igennem forløbet kendskab til N- og C-kredsløbene, succession, tilpasninger mm. Vi undersøger desuden de 2 skovtyper på toppen af Geels bakke.

Ekskursion: Geels bakke, hvor vi laver sammenlignende undersøgelser af nåleskov med løvskov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer