Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Søren Tiemroth
Hold 2020 EN/1 (3g EN/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The American Dream
Titel B Crime Fiction
Titel C City of Glass
Titel D Contemporary politics
Titel E Hemingway
Titel F The Elizabethan Age
Titel G Twelfth Night
Titel H Postcolonialism

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The American Dream

OPGIVES TIL EKSAMEN

I dette forløb gennemgår vi en række af de helt grundlæggende amerikanske politiske dokumenter og taler, som alle omhandler forestillingen om "den amerikanske drøm".
Forløbet er kørt i 2g, mens eleverne stadig var på B-niveau.

Kernestof:


Thomas Jefferson oa: The Declaration of Independence

Abraham Lincoln: The Gettysburg Address

Martin Luther King: I Have a Dream

John Winthrop: As a City Upon a Hill (excerpt found in US Dream-compendium)

(Samlet 10ns)
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Crime Fiction

OPGIVES TIL EKSAMEN

I dette forløb ser vi på en udbredt og meget populær genre: Krimi-genren. Vi fokuserer især på genrens historiske udspring og udvikling og på forskellene mellem traditionel engelsk "whodunnit" og hårdkogt amerikansk detective-fiction i genrens såkaldte "gyldne periode" fra 1914-45.
Der perspektiveres til det foregående forløb om postmodernisme, idet krimiens popularitet ses som en funktion af det moderne - og postmoderne -  (storbymenneskes) søgen efter mening og sammenhæng i en fragmenteret verden.

TEKSTER:

Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (1843)
Arthur Conan Doyle: The Adventure of the Sussex Vampire (1927)
Agatha Christie: A Chess Problem (1920)
Dashiel Hammett: They Can Only Hang You Once (1931)
Raymond Chandler: Little Sister (chapter 13) (1949)
Andrew Vachss: Hostage (1994)


FILM

Robert Aldrich: Kiss Me Deadly (1955)BAGGRUNDSTEKSTER:

Analysing Crime Fiction & A Short History of Crime Fiction (from "Crime in Fiction" p169-178)


Raymond Chandler: The Simple Art of Murder (p181-4 & 190-2) (Penguin Books 1950) (7 quotes from the text)


Om Kiss Me Deadly og Film Noir generelt:

https://www.theguardian.com/film/2006/jun/16/2

https://www.youtube.com/watch?v=e1DKL-BNXqw

https://www.youtube.com/watch?v=jsmVL7SDp5Y

(Samlet omfang 60 ns)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Essay 1 Outline 27-08-2020
Essay 1 04-09-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C City of Glass

OPGIVES TIL EKSAMEN

Postmodernismen behandles som litteraturhistorisk periode med dertil hørende genretræk og som bredere kulturhistorisk og sociologisk fænomen, en videreudvikling af modernismen. Dermed bygger forløbet ovenpå det foregående forløb.
Gennem en grundig læsning af Paul Austers roman City of Glass (1985) opnår eleverne et indblik i, hvordan postmodernismen er den seneste i en lang fremadskridende række af litteraturhistoriske perioder, der alle på hver deres måde afspejler ændringer og brydninger i det omgivende samfund.
Flere forskellige aspekter af det monstrum der under ét kaldes ”postmodernismen” behandles, herunder individets søgen efter identitet, det (post)moderne menneskes følelse af tomhed og (u)muligheden af fortsat at tro på den præ-moderne idé om Amerika som det sidste "uopdagede" kontinent.
Endvidere læses Tuesday-kapitlet fra Bret Easton Ellis' American Psycho (1991) som en alternativ vinkel på begrebet Postmodernisme.


Kernestof:

City of Glass (Paul Auster 1985)
Tuesday - chapter from American Psycho (Bret Easton Ellis 1991)


Supplerende stof:

Literary Theory: A Guide for the Perplexed (Mary Klages) -abstract - ;
Truth: The First Casualty of Postmodern Consumerism (Michael Jessup) -abstract - ;
American Psycho (Mary Harron, 2000), first half hour including the "business cards scene"

Eleverne har haft adgang til følgende:

Oxford Advanced Learners: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=global
Gyldendals Ordbøger (ordbog.gyldendal.dk)
Dictionary.com
Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com/
Howjsay.com

(Samlet omfang: 135 ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Contemporary politics

Vi ser på disse års helt store begivenheder i henholdvis britisk og amerikansk politik, nemlig Brexit og det amerikanske præsidentvalg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Hemingway

OPGIVES TIL EKSAMEN

Vi læser 5 udvalgte noveller af Ernest Hemingway: "Indian Camp", "The Doctor and the Doctor's Wife", "The Three-Day Blow", "Hills like White Elephants" samt "A Clean, Well-Lighted Place" med særligt fokus på Hemingway's skrivestil og novellernes modernistiske træk.


(Samlet omfang: 25 ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F The Elizabethan Age

OPGIVES TIL EKSAMEN

Vi læser et kort kompendium om The Shakespearean Sonnet og The Elizabethan World View samt to Shakespeare-sonnetter (18 + 130).

Forløbet afsluttes med at eleverne selv forsøger sig med at skrive en sonnet.

Materiale:
Hjemmelavet kompendium om The Shakespearean Sonnet og The Elizabethan World View - ;
Sonnet 18 (Shakespeare) - ;
Sonnet 130 (Shakespeare) - ;

Youtube-video:
Globe Theatre - Performance during Shakespeare's Time (https://www.youtube.com/watch?v=95ec5xtt6Hs)


Benyttede hjælpemidler: Gyldendals Ordbøger (ordbog.gyldendal.dk)

(Samlet omfang: 5ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Twelfth Night

OPGIVES TIL EKSAMEN

Vi læser udvalgte scener fra Shakespeare's komedie Twelfth Night (1601).

1.1
1.2
1.4
1.5 (lines 150-335)
2.3 (minus 15-93)
2.4
2.5
3.1
4.3
5.1

(Samlet omfang: 75ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Postcolonialism

OPGIVES TIL EKSAMEN

Vi fokuserer på den postkoloniale literære bølge i de tidligere britiske kolonier. Undervejs undersøges hvad der menes med betegnelsen "postkolonialisme" og hvordan denne betegnelse kan siges at reflektere de førhen kolonialiserede nationers identitetsfølelse i dag.
Igennem læsning af såkaldt postkoloniale noveller fra tidligere britiske kolonier undersøges hvordan de postkoloniale folks identitetskamp udtrykkes i litteraturen -og det paradoksale i at denne kamp, der på mange måder er en løsrivelseskamp, må foregå på engelsk.
Samtidig ser vi på, hvor postkolonial litteratur placerer sig i litteraturhistorien i bred forstand, og dermed følger vi op på vores tidligere forløb om postmodernisme.


Kernestof:

Dis Poem (Mutabaruka 1986)

Good Advice is Rarer than Rubies (Salman Rushdie 1994)

Listen Mr Oxford Don (John Agard)

Colonization in Reverse (Louise Bennett-Coverley 1966)

On Seeing England for the First Time (Jamaica Kincaid 1991)


Supplerende stof:

Postcolonialism an Introduction (fra enotes.com) - ;

Selvproducerede baggrundsartikler om "Historical Context", "Themes" & "Style" (i kompendiet)Eleverne har haft adgang til følgende:

Oxford Advanced Learners: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=global
Gyldendals Ordbøger (ordbog.gyldendal.dk)
Dictionary.com
Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com/
Howjsay.com

(Samlet omfang: 20ns)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning